psykoterapi - Horsens Psykiatri

Behandlingssteder

Psykiatrien i Region Midtjylland behandler skizofreni og skizotypi i disse teams:

Behandling af skizofreni

Jo hurtigere, jo bedre

Jo hurtigere, du kommer i behandling, jo større er chancen for, at dit forløb bliver godt. Behandlingen skal medvirke til, at du får et forløb med lettere, færre og kortere sygdomsepisoder og indlæggelser.

To-årigt behandlingsforløb

I Region Midtjylland bliver man som udgangspunkt tilbudt to års intensiv behandling.

Behandlingen varetages af et tværfagligt team, der benytter sig af en bred vifte af behandlingsformer. Behandlingen bliver tilpasset til dig. Der vil blandt andet blive fokuseret på, at du:

  • får en tryg kontakt til en fast behandler
  • får tilbud om medicin mod psykose
  • får undervisning i skizofreni og i forebyggelse af tilbagefald
  • får støttende samtaler med fokus på, hvordan du kan mestre dine vanskeligheder
  • får støtte til aktivering/uddannelse/beskæftigelse
  • får mulighed for at inddrage dine pårørende som samarbejdspartnere.

Behandlingen vil altid tage udgangspunkt i dine behov, og hvordan du bedst bliver hjulpet. Samtidig vil vi forsøge at kigge på helheden. For hvis ikke de basale forhold er i orden (fx bolig og økonomi), kan det være næsten umuligt at fokusere på at få det bedre.

Medicin

Formålet med medicinsk behandling er at dæmpe eller fjerne dine symptomer. Det drejer sig især om de psykotiske symptomer. Medicinen bruges også til at dæmpe angst, uro og aggressioner. Man behandler skizofreni med en type medicin, der kaldes antipsykotika. Der findes forskellige typer antipsykotika.

Det er forskelligt fra person til person, hvilken type medicin, der virker bedst og samtidigt giver færrest bivirkninger. Det kan derfor være nødvendigt at skifte medicin for at opnå den bedste effekt og de færrest mulige bivirkninger.

Læs mere om medicin mod psykoser, bivirkninger og forebyggelse af tilbagefald på vores side Medicin mod psykoser.

Undervisning i skizofreni

Undervisning om psykiske sygdomme kaldes også for psykoedukation. Her modtager du og dine pårørende undervisning om skizofreni.

Undervisningen foregår ofte i grupper. Her får du, sammen med andre, der lider af sygdommen, viden om symptomer, årsager, behandling, sociale tilbud og tidlige tegn på tilbagefald.

Undervisningen skal øge din forståelse for dine egne tanker og handlinger og være med til at skabe realistiske forventninger til din fremtid.

Der var en på afdelingen der tændte sorte stearinlys overalt. Det måtte da være fordi hun udførte voodo, for stearinlys er ment til hygge, og så vælger man da ikke sort. Jeg var sikker på, at hun havde lavet en voododukke af mig, og det var en frygtelig tanke.

Psykologisk behandling

Kognitiv terapi er oftest grundlaget for den psykologiske behandling af skizofreni. I kognitiv terapi fokuserer din behandler - sammen med dig - på at undersøge og afprøve alternative måder at tænke og handle på i givne situationer. Her identificerer I dine problemområder - de tanker og følelser, der forbinder sig til problemerne - og I arbejder på at finde nye løsningsmodeller og strategier.

I den kognitive behandling udarbejdes blandt andet en kriseplan. Den indeholder aftaler om, hvad du kan gøre, hvis du får det dårligt. Samtidig arbejder I med, hvordan du kan håndtere tegn på tilbagefald.

Endelig er der i behandlingen opmærksomhed på, i hvilket omfang tidligere traumer har indflydelse på dine symptomer og adfærdsmønstre.

Social behandling og støttemuligheder

Social behandling kan omfatte inddragelse af din familie, arbejdsplads, uddannelsessted og kommunale sagsbehandlere. Det er de kommunale sagsbehandlere, der afgør, hvilke støttemuligheder du evt. kan have brug for. Det kan fx være behov for hjælp til at klare praktiske opgaver i hjemmet, hjælp til at overskue din økonomi eller støtte til at komme ud blandt andre mennesker.

Misbrugsbehandling

Mange, der har skizofreni, har også et misbrug. Misbruget består oftest af alkohol eller hash. Men mange anvender også andre rusmidler, eksempelvis amfetamin eller kokain.

Rusmidlers betydning for behandlingen

Rusmidler modarbejder den medicin, der bruges i behandlingen af skizofreni. Rusmidler forværrer desuden psykosen. Det gør de fx ved at øge dopaminens effekt i hjernen. Samtidig kan rusmidlerne være en måde at glemme sine vanskeligheder på. For nogle er misbrugsmiljøet måske det eneste sted, man føler sig velkommen, uanset de problemer man har.

Film om behandling

Behandlingsmuligheder

I denne film kan du høre Karen og  Lise-Lotte, der begge har skizofren og sygeplejerske Anne Mette Schelde fortælle om behandlingsmuligheder for skizofreni.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Karen fortæller om sin behandling

Videoen er produceret af psykiatrien i Region Midtjylland i 2022.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Indlæggelse

Hvis du har svære symptomer eller får det dårligere i perioder, kan du blive indlagt på et af vores sengeafsnit, indtil du har det bedre.

I Region Midtjylland kan du blive indlagt på disse sengeafsnit, der behandler skizofreni:

Indlæggelse med tvang

De fleste patienter med skizofreni er frivilligt i et velfungerende behandlingsforløb. Kun hvis din tilstand forværres alvorligt, kan en indlæggelse med tvang komme på tale.

Forværring sker oftest, fordi man ophører med at tage den nødvendige medicin eller pga. et stofmisbrug, der forværrer psykosen.

Tekst på denne side er opdateret marts 2023 (version 1.05).

Sidst revideret af: Gitte Klaris, psykolog, specialist i psykoterapi, Psykoseteamet, Regionspsykiatrien Midt

Faglig ansvarlig: Charlotte Emborg Mafi, ledende overlæge på Afdeling for Psykoser, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

Direkte link til vores sider om skizofreni hos voksne: www.skz2.ps.rm.dk