Er der forhold omkring din eller dit barns behandling, du ikke er tilfreds med, kan du i første omgang henvende dig til personalet eller til afdelingsledelsen. Du kan også kontakte Hospitalsledelsen i Psykiatrien i Region Midtjylland via borger.dk.

Du kan klage over den sundhedsfaglige virksomhed, hvis du mener, at der har været svigt i behandlingen. Sundhedsfaglig virksomhed omfatter bl.a.:

  • Undersøgelse
  • Fastlæggelse af, hvad du fejler (diagnose)
  • Behandling
  • Genoptræning
  • Pleje
  • Information om og samtykke til behandling
  • Aktindsigt i patientjournaler m.v.
  • Sundhedspersonernes tavshedspligt
  • Sundhedspersoners udfærdigelse af erklæringer

Når du klager, tager en uafhængig myndighed stilling til, om der er grundlag for at kritisere den behandling, du har modtaget. Det vurderes ud fra normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Der tages ikke stilling til, om du har modtaget den bedst mulige behandling.

Der tages heller ikke stilling til, hvilken behandling du eventuelt fremover bør modtage.

Det er også muligt at klage over tilsidesættelse af patientrettigheder.

Region Midtjyllands patientkontor kan hjælpe dig med at formulere en klage, ligesom de kan vejlede og informere om patientrettigheder mere bredt.

Hvem kan klage?

Klager over den faglige behandling eller tilsidesættelse af patientrettigheder

Klager over anvendelse af tvang i psykiatrien

Klager over serviceniveau

Tidsfrister for klage

Erstatning for skader under din behandling (Patienterstatningen)

Denne side er opdateret i juni 2022.

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.