Hvis du bliver forhindret i at møde op til en aftale, vil vi gerne vide besked i god tid. Det gør, at vi kan give din tid til en anden patient og finde en ny tid til dig.

Hvis du melder afbud, kan den næste tid ligge et stykke ude i fremtiden.

Du kan melde afbud ved at:

  • ringe til din kontaktperson/primære behandler på det udleverede telefonnummer i åbningstiden
  • kontakte sekretæren på klinikkens telefonnummer.