Om teamet

I Team for Psykotiske Lidelser i Viborg og Skive udreder og behandler vi dig, der er over 18 år for skizofreni og andre psykoselidelser.

Der er mange myter om skizofreni og psykoser. Det dækker over mange ting og kan komme til udtryk på vidt forskellige måder.

Du kan læse mere om skizofreni og psykoselidelser her.

For at starte i et forløb hos os, skal du have en henvisning fra:

 • Din egen læge
 • En privatpraktiserende psykiater
 • Et andet sted i psykiatrien.

Når du kommer ind til os, vil du møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Psykologer
 • Sekretærer.

Dit forløb foregår hos os uden indlæggelse. 

Dit besøg

Hvis du endnu ikke er diagnosticeret med skizofreni eller en anden psykoselidelse, når du har fået en henvisning til os, indkalder vi dig til en afklarende samtale hos Team for Vurdering og Udredning. Du modtager indkaldelsesbrevet i din e-Boks.

Til samtalen taler vi bl.a. om:

 • hvordan du har det
 • hvilke symptomer du oplever.

Vi vurderer ud fra samtalen, om der er behov for flere undersøgelser, for at du kan få stillet en diagnose og begynde i behandling i Team for Psykotiske Lidelser.

Det er ikke sikkert, at vi kan tilbyde dig et forløb. Det er som regel, fordi et andet tilbud er mere relevant for dig. Hvis det er tilfældet, vejleder vi dig om alternative muligheder, f.eks. et kommunalt tilbud.

Hvis vi vurderer, at det er relevant for dig at komme i behandling hos os, samarbejder vi med dig og gerne dine pårørende om at lave en plan for din behandling. Planen tager altid udgangspunkt i dine behov.

Din behandling

Din behandling kan bestå af:

 • Medicin
 • Samtaleterapi
 • Gruppeterapi
 • Undervisning i din sygdom
 • Tilbud om inddragelse/samarbejde med pårørende.

Du kan læse mere om vores behandling her:

Hvis du er nydiagnosticeret med skizofreni, vil du blive tilbudt et intensivt 2-årigt forløb. Det kan du læse mere om her.

Du kan få undervisning i din sygdom

Vi kan tilbyde dig undervisning i skizofreni, hvor du lærer mere om din sygdom. Her får du hjælp til, hvad du kan gøre for at få det bedre. Til hver mødegang taler vi om et bestemt emne.

Undervisningen foregår i mindre grupper. Vi opfordrer til, at dine pårørende også deltager i undervisningen.

Du får en primærbehandler

Når du starter i et forløb hos os, får du tilknyttet en primærbehandler fra teamet. Din primære behandler er ansvarlig for, at din behandling hænger sammen og passer til dig.

Vi vil gerne inddrage dine pårørende

Dine pårørende kan være vigtige, når vi skal finde ud af, hvordan vi giver dig den bedste behandling. Vores erfaring er, at din sygdom også påvirker deres liv og samliv med dig.

Vi vil derfor gerne inddrage dem i din behandling og invitere dem med til samtaler sammen med dig. Vi kan også tilbyde dine pårørende samtaler alene. Vi inddrager dem kun, hvis du ønsker det.

Efter behandling

Vi kan ikke på forhånd sige, hvor længe du skal være i behandling hos os. Det afhænger af din sygdom, og hvordan du udvikler dig i løbet af din behandling.

Når du bliver afsluttet hos os, fortsætter du typisk din behandling et andet sted. Det kan f.eks. være:

 • Hos din egen læge
 • I et kommunalt tilbud.

Du kan også altid søge råd og vejledning hos forskellige organisationer for patienter og pårørende.

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende er du en vigtig person. Vi vil derfor gerne samarbejde med dig. Du kan være en støtte for patienten, og du kan fortælle os:

 • hvordan patienten plejer at være, når vedkommende har det godt
 • forløbet op til, at patienten har fået en henvisning til os
 • særlige forhold i patientens opvækst, vi skal være opmærksomme på.

Vi kan kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Du vil som pårørende få tilbudt at deltage i undervisning om skizofreni, hvis patienten ønsker det.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Din kontakt med os

Patienten får en primærbehandler, når de starter i et forløb hos os. Primærbehandleren har ansvar for, at de forskellige dele af behandlingen hænger sammen.

Aftal med patienten, om det er okay, at du tager kontakt til os.

Børn som pårørende

Som barn kan det være rigtig svært at forstå, hvad der sker, når mor eller far er syg. 

Vi tilbyder familiesamtaler, hvor vi har fokus på børnenes behov. Vi hjælper jer med at tale om det, der er svært. Samtalerne foregår på børnenes præmisser og i et sprog, som passer til deres alder.

Du kan læse mere om familiesamtaler her.

Kontakt

Adresser og telefonnumre

Team for Psykotiske Lidelser

Regionspsykiatrien Midt

Viborg

Søndersøparken 21

8800 Viborg

Telefon: 7847 4274

Send en mail til klinikken i Viborg via borger.dk

Skive

Kompagnigade 11B

7800 Skive

Telefon: 7847 4300

Send en mail til klinikken i Skive via borger.dk 

 

Telefontid

Mandag-torsdag: Kl. 8-15

Fredag: Kl. 8-14

Telefontiderne gælder for både Viborg og Skive.

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp