Om klinikken

I Psykiatrisk Klinik 2 i Randers udreder og behandler vi dig, der er over 18 år og har:

Du kan blive henvist til os, hvis du bor i:

 • Favrskov Kommune
 • Norddjurs Kommune
 • Randers Kommune
 • Syddjurs Kommune.

For at starte i et forløb hos os, skal du have en henvisning fra enten:

 • Din egen læge
 • Vagtlægen
 • Akutafdelingen
 • Et andet sted i psykiatrien.

Dit forløb foregår uden indlæggelse. Du bliver indkaldt til samtaler hos os i Randers, Grenå eller Ebeltoft. Det afhænger bl.a. af, hvor den første tid er. 

Du får udredning og behandling af et tværfagligt team, som består af:

 • Ergoterapeuter
 • Læger
 • Psykiatere
 • Psykologer
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Socialpædagoger
 • Sygeplejersker.

Vi er et uddannelsessted, så du kan også forvente at møde studerende og praktikanter hos os.

Dit besøg

Når du har fået en henvisning, indkalder vi dig til en forsamtale med 1-2 behandlere. Du modtager indkaldelsesbrevet i din e-Boks.

Her taler vi bl.a. om:

 • hvilke symptomer du oplever
 • dine udfordringer i hverdagen
 • evt. tidligere behandling og medicin.

Samtalen tager ca. 1-1½ time.

Du er velkommen til at tage en pårørende med. De kan støtte, lytte og bidrage til din behandling.

Vi vurderer efter forsamtalen, om der er brug for flere undersøgelser, som kan hjælpe os med at udrede dig og evt. stille en diagnose.

Det er ikke sikkert, at vi kan tilbyde dig et forløb. Det er som regel fordi, et andet tilbud er mere relevant for dig. Vi vejleder dig om alternative muligheder, hvis det er tilfældet.

Din udredning og behandling

Vi starter dit forløb hos os, hvis vi vurderer, at det er det rette for dig. Din udredning og behandling kan foregå individuelt eller i grupper. Det er vigtigt for din udredning og behandling, at du møder op til dine aftaler.

Formålet med dit forløb er:

 • at du bliver udredt og modtager professionel psykiatrisk behandling
 • at styrke din viden og forståelse for din lidelse, så du bedre kan leve med den.

Vi planlægger din behandling sammen med dig og dine pårørende. Planen tager udgangspunkt i dine behov. Vi inddrager kun dine pårørende, hvis du ønsker det.

Din behandling kan bestå af:

 • Udredning, der fører til en diagnose og den rette behandling
 • Samtaler
 • Undervisning i din sygdom
 • Gruppeterapi
 • Medicin
 • Samarbejde med pårørende
 • Samarbejde med f.eks. kommunen og din egen læge
 • Indlæggelse, hvis der er behov for det.

Hvis du bliver indlagt, samarbejder vi med sengeafsnittet om at gøre din indæggelse så hensigtsmæssig som mulig.

Du kan have aftaler med os i både Randers, Ebeltoft og Grenå. Vi aftaler fra gang til gang, hvor og hvornår du skal møde op til din næste aftale.

Du får en fast primær behandler, som følger dig gennem hele dit forløb. Den primære behandler holder også kontakt til f.eks. din læge og kommunen. Det sker kun, hvis du giver samtykke til det.

Samtaler hjemme hos dig

Du kan også blive tilbudt samtaler hjemme ved dig selv. Her skal du vide, at:

 • vi ikke forventer, at du byder os på kaffe eller mad
 • vi har fuld forståelse for, at du og dine pårørende inden aftalen ikke har overskud til at gøre rent, rydde op og lignende
 • vi sætter pris på, at du ikke ryger, mens vi er der. I må meget gerne lufte ud, før vi kommer.

Sådan melder du afbud

Hvis du bliver forhindret i at møde op til en aftale, vil vi gerne vide besked i god tid. Det gør, at vi kan give tiden til en anden.

Hvis du melder afbud, kan den næste tid ligge et stykke ude i fremtiden.

Du kan melde afbud ved at:

 • ringe til din primære behandler på det udleverede telefonnummer i åbningstiden
 • kontakte vores sekretær på tlf. 7847 5450.

Når din behandling hos os slutter

Vi kan ikke på forhånd sige, hvor længe du skal være i behandling hos os. Det afhænger af din situation, og hvordan du udvikler dig.

Du vil typisk fortsætte din behandling et andet sted, når du bliver afsluttet hos os. Det kan f.eks. være:

 • Hos din egen læge
 • Hos en privatpraktiserende psykiater
 • I et kommunalt tilbud
 • Et andet sted i psykiatrien.

Vi kan vejlede dig om, hvilke tilbud der bedst kan hjælpe dig. 

Når din behandling hos os er slut, skriver vi et brev til din læge. Her fortæller vi om dit forløb og hvordan vi bedst synes, du kan hjælpes fremover.

Du kan også altid søge råd og vejledning hos forskellige foreninger og organisationer.

Hvis du har brug for akut hjælp

Hvis du får brug for akut psykiatrisk hjælp og er i et forløb hos os, kan du og dine pårørende kontakte os i vores åbningstider. I kan enten ringe til din primære behandler eller kontakte sekretariatet på tlf. 7847 5450. Sekretariatet omstiller dig til en behandler.

På øvrige tidspunkter kan du og dine pårørende ringe til:

 • Vagtlægen tlf. 7011 3131
 • Den Psykiatrisk Rådgivningstelefon 78 470 470 (døgnet rundt)

Læs mere om akut hjælp her.

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Vi vil gerne samarbejde med dig som pårørende. Du kan være en støtte for patienten, og du kan fortælle os:

 • hvordan patienten plejer at være, når han eller hun har det godt
 • forløbet op til, at patienten har fået en henvisning til os
 • særlige forhold i patientens opvækst, som vi skal være opmærksomme på
 • hvad der kan dæmpe og/eller forværre patientens symptomer.

Vi kan kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Find vej

Adresse og kort

Klik på billedet for at se vores interaktive oversigtskort med parkeringsmuligheder (via www.m.rm.dk)

Psykiatrisk Klinik 1 og 2

Regionspsykiatrien Randers

Østervangsvej 28 (Indgang G)

8930 Randers Ø

Kontakt

Telefon

7847 5450

Telefontid

Hverdage: Kl. 8.15-14

Send mail via borger.dk

Adresse

Psykiatrisk Klinik 2

Regionspsykiatrien Randers

Østervangsvej 28, Indgang G

8930 Randers NØ

Kontorerne i Ebeltoft og Grenaa har kun åbent efter aftale mellem dig og din kontaktperson.

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp