Om sengeafsnittet

Du kan blive indlagt på Sengeafsnit 2 for Psykoser i Gødstrup, hvis du er over 18 år og har en psykose sygdom som f.eks. skizofreni.

En psykose lidelse kan komme til udtryk på forskellig vis. Læs mere om skizofreni og andre psykose sygdomme her.

Du kommer typisk fra Sengeafsnit 5 (Akutmodtagelsen), når du bliver indlagt hos os. I enkelte tilfælde kan du blive indlagt på Sengeafsnit 2, hvis du har en henvisning fra f.eks. et andet sted i psykiatrien.

Du kan også blive indlagt hos os, hvis du har dom til behandling, uanset hvilken psykiatrisk lidelse du har.

Der er 28 pladser på sengeafsnittet.

Dørene til afsnittet kan være enten åbne eller låste. Det afhænger af, hvad du eller de andre patienter har behov for. Døren er altid låst fra kl. 20-07.30. Hvis det er andre patienter end dig, der har behov for en låst dør, kan du kontakte personalet for at komme ud.

På afsnittet vil du møde vores team af:

 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Læger
 • Psykologer
 • Pædagoger
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Socialrådgivere
 • Aktivitets- og miljømedarbejdere
 • Sekretærer
 • Serviceassistenter.

Vi er et uddannelsessted, så derfor skal du forvente at møde elever, studerende og praktikanter.

Hverdagen på afsnittet

Vi går meget op i at skabe en hverdag, hvor patienter, pårørende og personale føler sig trygge. Det er vigtigt for os, at du føler dig hørt, forstået og respekteret.

Hver morgen og aften holder vi et fælles møde. Her taler vi om dagen, og hvad der skal ske.

Du kan dyrke forskellige former for motion, når du er i behandling hos os. Det kan f.eks. være:

 • Gåture
 • Aktiviteter i vores motionsrum/gymnastiksal.

Vores fysioteraputer og ergoterapeuter planlægger sammen med dig, hvilke muligheder du har for motion.

På afsnittet har vi også:

 • Fælles opholdsrum
 • Gårdhaver.

Din indlæggelse

Din behandling tager altid udgangspunkt i dine individuelle og mest akutte behov. Derfor er ingen indlæggelser ens.

Det er vigtigt for os, at vi sammen finder ud af, hvilken behandling du skal have. Vi vil gerne snakke med dig om dine problemer, og hvad der er dit mål med behandlingen.

Før indlæggelse

Når du bliver indlagt hos os, får du en grundig information om vores afsnit og den behandling, vi tilbyder dig. Du får udleveret vores husorden, som det er vigtigt, at du læser og følger. Du kan finde vores husorden her. Vi vil gerne gennemgå husordenen med dig og svare på spørgsmål, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Husk at medbringe:

 • Toiletsager
 • Egen medicin
 • Behageligt tøj
 • Evt. sportstøj

Vi tager imod og opbevarer din medbragte medicin under indlæggelsen. Vi udleverer den til dig, når du har brug for den.

Som udgangspunkt sørger du selv for transport til og fra din indlæggelse. Her kan du læse mere om kørsel til og fra hospitalet.

Under indlæggelse

Vi gør vores bedste for, at du skal føle dig velkommen og tryg under din indlæggelse. Vi fortæller dig derfor om behandlingen og hverdagen på afsnittet, når du kommer.

Du får et team af kontaktpersoner, som har et særligt ansvar for, at din behandling hænger sammen og giver mening for dig.

Du får dit eget værelse med toilet og bad.

Vi finder sammen ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig. Det er vigtigt for os, at du og dine pårørende er med til at lave planen for, hvordan din behandling skal foregå.

På afsnittet arbejder vi med miljøterapi. Det betyder, at vi sammen finder ud af, hvordan de daglige aktiviteter kan hjælpe dig med at håndtere hverdagssituationer. Du aftaler med dit team af kontaktpersoner, hvordan du følger afsnittets døgnrytme og hvor ofte du deltager i aktiviteter.

Derudover kan din behandling bestå af:

Samtalerne er en stor del af din behandling. De kan f.eks. handle om, hvordan du arbejder med dine psykiske vanskeligheder.

Derudover kan din behandling bestå af motion og andre aktiviteter som f.eks. fysioterapeutisk og ergoterapeutisk behandling.

Vi tilpasser aktiviteterne, så de passer til dig.

Din behandling og indlæggelse sker som udgangspunkt frivilligt. Vores erfaring er, at det i enkelte tilfælde er nødvendigt, at vi behandler dig mod din vilje. Det sker f.eks., hvis du er til fare for dig selv eller andre.

Hvis det sker, informerer vi dig om hvorfor. Du får i alle former for tvang en patientrådgiver, der hjælper og vejleder dig.

Efter indlæggelse

Vi laver sammen en plan for, hvad der skal ske efter din indlæggelse. Planen laver vi, før vi udskriver dig. Ofte vil du fortsætte din behandling et andet sted. Det kan f.eks. være:

 • I et af vores teams
 • Hos din egen læge.

Det kan føles som en stor omvæltning at skulle vende tilbage til din hverdag igen. Her kan du læse om andres oplevelser med at blive udskrevet og få gode råd i forbindelse med din udskrivelse.

Patientvejledninger

I sengeafsnittet har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Vi vil gerne involvere dig i behandlingen, fordi du er en vigtig person som pårørende. Du kan både være en støtte for patienten og hjælpe os ved at fortælle, hvordan din pårørende plejer at være i gode perioder.

Samtidig er vi opmærksomme på dig, dine ressourcer og den situation, du som pårørende står i.

Det er ikke sikkert, at patienten har lyst til, at du er involveret i behandlingen. I det tilfælde er vi nødt til at respektere vedkommendes ønske og kan ikke fortælle om behandlingen.

Du er dog altid velkommen til at ringe til os og fortælle om din oplevelse af patientens sygdom. Hvis de ikke ønsker at inddrage dig, vil vi stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Patienten får et fast team af kontaktpersoner ved indlæggelsen, som følger vedkommende tæt. Hvis du har spørgsmål til behandlingen eller har andre ting, du gerne vil snakke med os om, er du velkommen til at henvende dig til kontaktpersonen.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Besøg

Som pårørende er du velkommen til at komme på besøg. Du skal give personalet besked, inden du kommer.

Der kan være perioder, hvor der er begrænsede muligheder for besøg pga. din pårørendes tilstand.

Af hensyn til patienterne og behandlingen skal besøg gerne foregå:

 • Hverdage: kl. 15-21
 • Weekender og helligdage: kl. 10-21.

Besøg i andre tidsrum skal du aftale med personalet.

Besøg foregår primært på patientens stue. Der er dog også mulighed for, at I kan være i de fælles opholdsrum eller gårdhaver.

Du må gerne have en lille gave med, som f.eks. blomster eller chokolade. Personalet kan bede om at visitere dine ting, hvis du medbringer tasker eller lignende.

Børn som pårørende

Hvis der er børn blandt de pårørende, holder vi forældre- og familiesamtaler. Her sætter vi ord på dét, der ofte er svært at snakke om i familien. Samtalen foregår i et sprog, som passer til barnets alder.

Du kan læse mere om vores tilbud til børn som pårørende her.

Find vej

Adresse og kort

Se vores interaktive oversigtskort med parkeringsmuligheder på www.m.rm.dk ved at klikke på billedet.

Regionspsykiatrien Gødstrup

Hospitalsparken 15

7400 Herning

Psykiatriens afdelinger i Gødstrup ligger i fløj S, T, U og V.

Kontakt

Telefon

7847 4602 eller 7847 4612

Telefontid

Sengeafsnit 2 er bemandet døgnet rundt, så du kan altid ringe til os.

Send mail via borger.dk

Adresse

Sengeafsnit 2 for Psykoser

Regionspsykiatrien Gødstrup

Hospitalsparken 15

7400 Herning

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp