Om teamet

I Team for Nyopdaget Skizofreni i Horsens behandler vi dig, der er over 18 år og netop har fået diagnosen skizofreni. Du bor desuden i enten:

 • Hedensted Kommune
 • Horsens Kommune
 • Odder Kommune
 • Skanderborg Kommune.

Der er mange myter om psykotiske lidelser og skizofreni. Diagnoserne dækker over mange ting og kan komme til udtryk på vidt forskellige måder.

Du kan læse mere om skizofreni og psykoselidelser her.

For at starte i et forløb hos os, skal du have en henvisning fra enten:

 • Et andet sted i psykiatrien
 • En privatpraktiserende speciallæge i psykiatri.

Du kan altså ikke få en henvisning fra din egen læge eller privatpraktiserende psykolog.

Dit forløb foregår uden indlæggelse. Du bliver indkaldt til samtaler i Horsens.

Når du kommer ind til os, kan du f.eks. møde:

 • Sygeplejersker
 • Psykologer
 • Læger
 • Socialrådgivere
 • Lægesekretærer.

Vi samarbejder tæt med din egen læge og din kommune.

Du kan læse mere om teamet her.

Dit besøg

Det har stor effekt at sætte ind med intensiv behandling så tidligt som muligt.

Du vil først og fremmest få behandling for din sygdom, men vi kan også vejlede dig om livsstil og hjælpe med at tage kontakt til din sagsbehandler ved kommunen.

Vores tilbud er både til dig og dine pårørende, som vi gerne vil have et tæt samarbejde med. Vi inddrager kun dine pårørende, hvis du ønsker det.

Når du starter i et forløb, får du en primær behandler fra teamet. Behandleren følger dig tæt gennem hele dit forløb. 

Din primære behandler er ansvarlig for, at din behandling hænger sammen og passer til dig.

Din behandling

Dit forløb hos os strækker sig over ca. to år.

Vi samarbejder med dig og dine pårørende. Sammen laver vi en plan for din behandling, der tager udgangspunkt i dine behov.

Du har jævnligt samtaler med din primære behandler. Samtalerne er den vigtigste del af din behandling.

Din behandling kan også bestå af:

 • Undervisning i skizofreni og andre former for psykoser
 • Samarbejde med din hjemkommune
 • Medicin
 • NADA-behandling (øreakupunktur)
 • Hjælp til at inddrage relevante samarbejdspartnere.

Du kan få undervisning i skizofreni

Vi tilbyder dig undervisning, hvor du kan lære mere om skizofreni. Undervisningen foregår i en mindre gruppe over otte mødegange.

Hver gang vi mødes, taler vi om et bestemt emne. Det kan f.eks. være:

 • hvordan skizofreni opstår
 • hvordan din sygdom påvirker dig og din hverdag
 • hvad du selv kan gøre i dit forløb og din fremtid.

Du kan læse mere om undervisningen her.

Når din behandling hos os slutter

Når du bliver afsluttet hos os, fortsætter du typisk din behandling et andet sted. Det kan f.eks. være:

 • Et andet sted i psykiatrien
 • Hos din egen læge
 • I et kommunalt tilbud.

Vi sender også et kort resume af dit forløb til din læge. Herefter kan I sammen følge op på dit forløb.

Din primære behandler kan vejlede dig om kommunale tilbud.

Du kan også altid søge råd og vejledning hos forskellige foreninger og organisationer.

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende er du vigtig. Vi vil derfor gerne involvere dig i behandlingen, da du kan være en støtte for patienten og en god samarbejdspartner for personalet, fordi:

 • du har stor viden om vedkommende, der er i behandling
 • du ved, hvad der er gået forud for kontakten til Psykiatrien
 • du ved, hvordan patienten er som person – både i gode og dårlige perioder
 • du ved, hvor længe symptomerne har været der, og måske hvad der kan virke dæmpende eller kan fremprovokere en forværring.
 • du ved, om der er noget særligt i patientens liv, som vi skal være opmærksomme på.

Vi kan kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Børn som pårørende

Som barn kan det være rigtig svært at forstå, hvad der sker, når mor eller far er syg. 

Vi tilbyder familiesamtaler til patienter, der har børn under 18 år. Her kan vi: 

 • sætte fokus på børnenes behov
 • tale om sygdommen, og hvordan den påvirker hele familien
 • hjælpe jer med at få talt om de svære emner 
 • vejlede jer om hjælp og støtte fra kommunen, hvis I har brug for det. 

Samtalen foregår i et sprog, som passer til barnets alder. 

Du kan læse mere om familiesamtaler her.

Møder for pårørende

Hver måned holder vi et møde for pårørende over 18 år. Det er et fælles tilbud for alle pårørende i Regionspsykiatrien Horsens. Her kan du stille spørgsmål og tale med andre i samme situation. 

Du kan læse mere om pårørendemøder her.

Find vej

Kontakt

Telefon

7847 5142

Telefontid

Mandag-torsdag: Kl. 8-15.30

Fredag: Kl. 8-14.30

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp

Send mail via borger.dk

Adresse

Team for Nyopdaget Skizofreni

Psykiatrisk Klinik 1

Regionspsykiatrien Horsens

Sundvej 30, Indgang K

8700 Horsens