Om klinikken

Psykiatrisk Klinik for Unge ligger i både Gødstrup (Herning), Skejby (Aarhus) og Viborg.

Vi undersøger og udreder unge mellem 14-17 år med svære psykiske problemer. I enkelte tilfælde kan du være i et forløb hos os, indtil du er fyldt 21 år. Det kan ske, hvis dit forløb ikke er afsluttet, når du fylder 18.

Vi udreder og behandler dig, der har vanskeligheder som:

 • ADHD/ADD
 • Autisme
 • Angst
 • Bipolar lidelse
 • Depression
 • OCD
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Skizofreni.

Du kan læse mere om de forskellige psykiatriske diagnoser hos unge her.

For at få et forløb hos os, skal du have en henvisning fra:

 • Egen læge
 • En psykolog tilknyttet PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Hos os kan du bl.a. møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Psykologer
 • Socialrådgivere
 • Fysioterapeuter.

Dit besøg

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til en afklarende samtale med en psykolog fra klinikken. Samtalen finder sted i enten Skejby eller Gødstrup. Det afhænger af, hvor den første tid er.

Du modtager din indkaldelse i e-Boks. Her modtager du også et link, hvor du skal udfylde forskellige baggrundsoplysninger.

Efter samtalen drøfter psykologen din situation med en speciallæge. Vi vurderer umiddelbart herefter, om det er relevant for dig at få et forløb hos os. Vi anbefaler, at du tager dine forældre eller nærmeste pårørende med.

Det er ikke sikkert, at et forløb hos os er relevant. Det er som regel, fordi et andre tilbud bedre kan hjælpe dig.

Vi vejleder dig om alternative muligheder, hvis det er tilfældet. Det kan f.eks. være:

 • Et kommunalt tilbud
 • Et tilbud hos egen læge
 • Et tilbud ved PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Når du skal starte et forløb hos os

Vi udarbejder en plan for din behandling, hvis du skal starte hos os. Behandlingsplanen beskriver kort vores aftaler om dit videre forløb og undersøgelser. Vi vil sammen med dig finde ud af, hvordan vi bedst forstår dine vanskeligheder.

Som ung er du i konstant udvikling. Vi vil derfor løbende justere behandlingen efter dine behov og ønsker. Vi er her for at hjælpe dig og lægger stor vægt på god dialog med dig og dine pårørende.

Udredningen og behandlingen foregår i dagstimerne. Det kan derfor være nødvendigt at lave særlige aftaler med din skole mv.

Som udgangspunkt møder du fysisk op i klinikken. Det kan ofte også være muligt med et videomøde med din behandler. Din behandler kan fortælle dig mere om, hvordan det foregår.

Dine forældre spiller en vigtig rolle

Dine forældre bliver som udgangspunkt inddraget i dit behandlingsforløb. 

Hvis du er mellem 15-17 år, kan du selv bestemme, hvilke dele af behandlingen dine forældre skal vide noget om. Vi prøver så vidt muligt at imødekomme dine ønsker.

Når du er over 18 år, bliver dine forældre kun informeret om behandlingen, hvis du ønsker det.

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som forældre eller pårørende til en ung med psykiske problemer er du en vigtig del af behandlingsforløbet. Du skal dog være opmærksom på, at den unge skal give samtykke til, at du må blive inddraget i forløbet.

Vi oplever nogle gange, at unge mellem 15-17 år ikke ønsker at inddrage forældre i dele af behandlingen. Vi har stor forståelse for den svære situation, men vi beder dig om at respektere dit barns behov. Vi vil dog stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Rådgivning og hjælp til pårørende

Du kan få gode råd og vejledning til forældre her.

Vi tilbyder undervisning til dig, der er forælder til en ung med ADHD/ADD eller autisme. Her kan du og dit barn lære mere om forstyrrelsen. Du kan læse mere om undervisningen her:

Du kan også søge råd og vejledning til pårørende her:

Kontakt

Adresser og telefonnumre

Psykiatrisk Klinik for Unge

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

Skejby

Palle Juul Jensens Boulevard 175, Indgang K

8200 Aarhus N

Telefon: 7847 3210

Find vej til BUA i Skejby

Send mail til klinikken i Skejby via borger.dk

Gødstrup

Hospitalsparken 15

7400 Herning

Telefon: 7847 3400

Find vej til BUA i Gødstrup

Send mail til klinikken i Gødstrup via borger.dk

Viborg

Søndersøparken 15

8800 Viborg

Telefon: 7847 3600

Find vej til BUA i Viborg

Send mail til klinikken i Viborg via borger.dk

Telefontid

Mandag-fredag: Kl. 08-10

Telefontiderne gælder for både Skejby, Gødstrup og Viborg.

Akut hjælp

Har du brug for hjælp uden for vores åbningstid, kan du læse her, hvem du kan kontakte.

Hvilket MitID skal bruges?

 • Er barnet/den unge under 15 år, er det forældrenes MitID, der skal anvendes
 • Er den unge over 15 år, er det den unges eget MitID, der skal anvendes

Medicinbestilling

Bestil medicin her