Information til dig, der er mellem 15 og 18 år og i behandling i psykiatrien (og til dine forældre)

Med denne side ønsker vi i Psykiatrien i Region Midtjylland at give dig og dine forældre information om dine og dine forældres rettigheder i forbindelse med behandlingen. Vi håber, siden vil give dig svar på de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med din behandling.

Du er altid velkommen til at kontakte Patientkontoret i Region Midtjylland, hvis du har brug for rådgivning om dine rettigheder.


Hvem kan hjælpe dig?

Kontaktperson

Bisidder til behandlingssamtaler og lignende

Vejledning og rådgivning af patientkontoret

Tildeling af patientrådgiver

Tolk


Samarbejde

Samarbejde med dine forældre


Din journal

Aktindsigt

Find din sundhedsjournal

Orienteringsret


Behandlingsplan

Hvis du bliver indlagt

Hvis du får behandling uden at være indlagt (ambulant behandling)

Revurdering af behandlingsplaner


Selvbestemmelse og informeret samtykke

Selvbestemmelse

Informeret samtykke

Undtagelser

Tavshedspligt samt videregivelse af oplysninger


Kørsel til og fra hospital

Regler for kørsel


Tvang

Hvad er tvang?

Hvornår må der bruges tvang?

Hvis du udsættes for tvang


Frit sygehusvalg og ret til hurtig udredning

Frit sygehusvalg

Udvidet frit sygehusvalg

Ret til hurtig udredning


Mere information

Hvis noget går galt (utilsigtede hændelser)

Muligheder for at klage

Nyttige links

Denne side er opdateret i juni 2022.

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.