Når du har det svært

Hver dag hjælper vi mange børn og unge, som har nogle af de samme problemer som dig. Her vil vi fortælle dig, hvordan et forløb typisk foregår. Det gør, at du bedre kan forstå, hvad du skal igennem.

Ofte lægger du, dine forældre eller andre voksne omkring dig mærke til, at du ikke har det godt. Måske har du svært ved at koncentrere dig, er ked af det eller har ikke lyst til noget.  Det kan være en god idé at gå til din egen læge, hvis du har det svært.

Lægen kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du får det bedre. Det kan være, lægen henviser dig til psykolog eller til et forløb hos os.

Forløb hos os i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling kan have forskellige længder. For det meste har et forløb forskellige faser:

 1. Du bliver henvist til os
 2. Du bliver indkaldt til en afklarende samtale
 3. Vi starter med at undersøge dig
 4. Vi starter et evt. behandlingsforløb
 5. Vi afslutter din behandling.

Du bliver henvist til os

Du kan komme ind til os, hvis du har en henvisning fra:

 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
 • Din egen læge

Når vi modtager henvisningen, indkalder vi dig til en afklarende samtale.

Du bliver indkaldt til en afklarende samtale

Den afklarende samtale foregår med dig, dine forældre og en behandler. Vi snakker om, hvordan du har det, og hvilke ting der er svære for dig.

Dine forældre modtager en indkaldelse til en afklarende samtale i deres e-Boks. Hvis du er fyldt 15 år, modtager du selv indkaldelsen. I indkaldelsen finder du et link, hvor du inden samtalen skal svare på forskellige oplysninger om dig selv.

Lige efter samtalen drøfter behandleren din situation med en speciallæge. Umiddelbart herefter får du svar på, om et forløb hos os er relevant for dig.

Det er ikke sikkert, at vi kan tilbyde dig et forløb hos os. Det er som regel, fordi et andet tilbud er mere relevant for dig. Hvis det er tilfældet, vejleder vi gerne om alternative muligheder. Det kan f.eks. være:

 • Et kommunalt tilbud
 • Et tilbud hos egen læge
 • Et tilbud ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Vi starter med at undersøge dig

Vi starter et forløb, hvis vi vurderer, at det er det bedste for dig. Det vil typisk bestå af forskellige undersøgelser og samtaler med dig og dine forældre.

I de fleste forløb inddrager vi relevante samarbejdspartnere i netværket. Det kan f.eks. være Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller din skole.

Det er meget forskelligt, hvor lang tid du skal gå til undersøgelser og samtaler hos os. Det afhænger af din situation.

Når vi er færdige med undersøgelserne, kalder vi dig ind til en samtale sammen med dine forældre. Her fortæller vi dig, hvad vi har fundet ud af i undersøgelserne og laver en plan for dit videre forløb.

Hvis du ikke får stillet en diagnose, vejleder vi dig om alternative muligheder, som kan støtte og hjælpe dig.

Din behandling går i gang 

Hvis du har fået stillet en diagnose, kan det være relevant for dig at få behandling. Vi laver en plan for din behandling sammen med dig og dine forældre.

Det er vigtigt for os, at dit forløb passer lige netop til dig. Det er derfor svært at sige noget generelt om, hvor længe dit forløb hos os varer. Vi starter altid med at hjælpe dig med de ting, du har det sværest med.

Din behandling kan bestå af:

 • Samtaler
 • Undervisning i din sygdom - også kaldet psykoedukation
 • Medicin
 • Netværksmøder med f.eks. psykolog fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), institution/skole, sagsbehandler og egen læge.

Vi afslutter din behandling

De fleste børn og unge, som kommer i behandling hos os, får det godt igen. Vi hjælper dig til at lære, hvad du kan gøre, når du får det svært - og måske forsvinder dine symptomer helt.

Inden vi siger farvel til dig, holder vi en samtale. Her fortæller vi dig og dine forældre om dine muligheder for f.eks. at fortsætte din behandling hos din egen læge. Vi snakker også om, hvordan du kan håndtere dine udfordringer derhjemme.

Kontakt

Adresser og telefonnumre

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

Skejby

Palle Juul Jensens Boulevard 175, Indgang K

8200 Aarhus N

Telefon: 7847 3000

Find vej til BUA i Skejby

Gødstrup

Hospitalsparken 15

7400 Herning

Telefon: 7847 3400

Find vej til BUA i Gødstrup

Viborg

Søndersøparken 15

8800 Viborg

Telefon: 7847 3600

Find vej til BUA i Viborg

 

Send mail via borger.dk

Telefontid

Mandag-fredag: Kl. 08-10

Telefontiderne gælder for både Skejby, Gødstrup og Viborg.

Akut hjælp

Har du brug for hjælp uden for vores åbningstid, kan du læse her, hvem du kan kontakte.

Hvilket MitID skal bruges?

 • Er barnet/den unge under 15 år, er det forældrenes MitID, der skal anvendes
 • Er den unge over 15 år, er det den unges eget MitID, der skal anvendes

Medicinbestilling

Bestil medicin her