Denne vejledning er til dig, som er i behandling og er henvist til at læse informationen af din behandler. Hvis du er pårørende til en, som er henvist til siden, kan det også være en idé at læse informationen. 

Du er blevet henvist til udredning og behandling for personlighedsforstyrrelse. Vi håber, denne information kan give dig og din familie et indblik i, hvad tilbuddet indeholder.

Vores målgruppe er unge mellem 14-18 (21) år, som har en emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse.


Undersøgelse og behandling

Udredning i Team for Personlighedsforstyrrelse

Vi lægger en behandlingsplan sammen

Bliv bedre til at forstå dine egne tanker, følelser og reaktionsmåder

Du får undervisning i din egen sygdom

Deltag i gruppeterapi og tal om din hverdag

Få individuel terapi sideløbende med gruppeterapi

Vi inddrager gerne dine pårørende i behandlingen

Medicinsk behandling sker i samråd med dig og en speciallæge

Deltag i en samtale med en socialrådgiver

Din behandling varer 12 måneder


Mere information

Vi har alle en personlighed. Den består af en række karaktertræk. De kommer til udtryk den måde vi oplever, tænker, reagerer, og udtrykker følelser på. Personligheden er samtidig udtryk for den måde, personen ser sig selv i forhold til andre. Det kaldes vores selvbillede.

Personligheden dannes i løbet af de første 10-12 leveår. I de år har relationer stor betydning for, hvordan personligheden udvikles.

Har du en personlighedsforstyrrelse, har du forstyrrelser i personligheden. Det vil sige, at der er en forstyrrelse i den måde, du oplever, føler, tænker, reagerer og handler på. Der findes forskellige personlighedsforstyrrelser. Bl.a. ængstelig-evasiv, emotionel ustabil og narcissistisk personlighedsstruktur.

Personer med personlighedsforstyrrelser kan reagere meget forskelligt på deres oplevelse af sig selv og andre. Nogle er ekstremt hæmmede og undgår helst sociale arrangementer. Andre er meget styret af impulser og giver kraftigt udtryk for deres følelser.

På samme måde som personligheden dannes i de første 10-12 leveår, dannes forstyrrelserne i personligheden også her. De første tegn på en personlighedsforstyrrelse viser sig derfor typisk i de tidlige ungdomsår.

Det er muligt at behandle en personlighedsforstyrrelse. Men hvis du ikke får behandling, er en personlighedsforstyrrelse noget, der kan påvirke dig hele livet.

Læs mere om personlighedsforstyrrelse på hjemmesiden

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.