Om teamet

I Team for Depression og Mani i Viborg og Skive udreder og behandler vi dig, der er over 18 år for:

For at starte i et forløb hos os, skal du have en henvisning fra enten:

 • Din egen læge
 • En privatpraktiserende psykiater
 • Et andet sted i psykiatrien.

Når du kommer ind til os, vil du møde:

 • Sygeplejersker
 • Sekretærer
 • Læger
 • En psykolog.

Din behandling vil primært foregå hos specialiserede sygeplejersker. De er i tæt dialog med lægen om at sikre den rette behandling til dig.

Dit forløb foregår primært ved samtaler i ambulatoriet, enten i Viborg eller Skive, med fysisk fremmøde eller virtuel kontakt.

Du kan læse mere om behandlingen i teamet her.

Dit besøg

Når du har fået en henvisning, starter du oftest med en afklarende samtale i Team for Vurdering og Udredning. Du modtager indkaldelsesbrevet i din e-Boks. Samtalen hjælper os med at finde ud af, hvilket tilbud der er relevant for dig.

Til samtalen taler vi bl.a. om:

 • hvordan du har det
 • hvilke symptomer du oplever.

Vi vurderer ud fra samtalen, om der er behov for flere undersøgelser, for at du kan få stillet en diagnose og starte i behandling. Her vil vi også vurdere, om dit videre forløb skal foregå i Team for Depression og Mani eller et andet sted.

Team for Vurdering og Udredning vurderer, at det er relevant for dig at komme i behandling i Team for Affektive Lidelser, samarbejder vi med dig og gerne dine pårørende om at lave en plan for din behandling.

Det er ikke sikkert, at vi kan tilbyde dig et forløb. Det er som regel, fordi et andet tilbud er mere relevant for dig. Hvis det er tilfældet, vejleder vi dig om alternative muligheder, f.eks. en privatpraktiserende psykolog eller psykiater.

Din behandling

Vi samarbejder med dig og også gerne dine pårørende, hvis du ønsker det. Behandlingen skriver vi ind i en behandlingsplan, som du får udleveret, og som kan justeres undervejs.

I starten af din behandling kan du blive bedt om at skrive ned, hvordan du har det på forskellige tidspunkter, og hvordan du har sovet. Du får udleveret et skema, som du skal notere det på. Alternativt kan du registrere det i en app på din telefon.

Som en vigtig del af din behandling kigger vi på, hvordan du kan ændre din livsstil, tanker og handlemønstre. Du vil derfor få små hjemmeopgaver.

Din behandling kan bl.a. også bestå af:

Du får en primærbehandler

Når du starter i et forløb hos os, får du tilknyttet en primærbehandler fra teamet. Primærbehandleren er ansvarlig for, at der er sammenhæng i din behandling og at den passer til dig.

Du er velkommen til at henvende dig til den primære behandler, hvis du har spørgsmål.

Samtaler med din behandler

Vi vejleder og støtter dig, både i forhold til din sygdom og dit hverdagsliv. Desuden følger vi op på din medicin og eventuelle bivirkninger.

Medicin

Du vil ofte blive tilbudt medicin, valget heraf vil afhænge af:

 • Din aktuelle tilstand
 • Dine evt. fysiske sygdomme
 • Dine evt. tidligere erfaringer med medicin.

En del medicin kræver, at du får taget blodprøver og EKG med jævne mellemrum.

Du kan få undervisning i din sygdom (psykoedukation)

Vi vil ofte tilbyde dig psykoedukation, hvor du lærer om din sygdom. Psykoedukationen foregår i mindre grupper. Her hjælper vi dig med, hvad du kan gøre for at få det bedre.

Til hver mødegang taler vi om et bestemt emne. Der vil også være små hjemmeopgaver.

Forløbet er 5-12 gange, afhængig af hvilken lidelse du får undervisning i.

Vi inviterer pårørende med til én af mødegangene.

Du kan læse mere om tilbuddet her:

Psykoterapi

I visse tilfælde kan vi tilbyde dig psykoterapi individuelt eller i gruppe.

Vi fokuserer i psykoterapien ofte på psykologiske temaer, der er relateret til det at have en depression eller bipolar lidelse samt mestring af denne.

Gruppeterapien forløber ofte over 12 gange, f.eks. kognitiv adfærdsterapi (KAT) eller medfølelsesfokuseret terapi (CFT).

Hvis du har tanker om selvmord

En del patienter med depression eller bipolar lidelse har selvmordstanker. Din behandler hjælper dig med at:

 • forstå, hvad tankerne handler om
 • finde en anden vej ud af problemerne
 • lave en liste over helt konkrete ting du kan gøre, hvis du får selvmordstanker.

Det er meget vigtigt, at du fortæller os, hvis du har selvmordstanker, så vi kan hjælpe dig.

Du kan læse mere om selvmordstanker her.

Se her, hvem du kan kontakte hvis du har akut brug for hjælp til dine selvmordstanker.

Vi vil gerne inddrage dine pårørende

Dine pårørende kan være vigtige, når vi skal finde ud af, hvordan vi giver dig den bedste behandling. Vores erfaring er, at din sygdom også påvirker deres liv og samliv med dig.

Vi vil derfor gerne inddrage dem i din behandling og invitere dem med til samtaler sammen med dig. Vi kan også tilbyde dine pårørende samtaler alene. Vi inddrager dem kun, hvis du ønsker det.

Når din behandling hos os slutter

Længden af forløbene er individuelle. Det afhænger af din sygdom og af din behandling. Efter afslutning hos os, vil der ofte være behov for opfølgning, f.eks. hos egen læge.

Du kan også altid søge råd og vejledning hos forskellige organisationer for patienter og pårørende:

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Øvelser

Her kan du finde øvelser, du kan bruge derhjemme, efter du har været i psykoterapi i gruppe.

ACT-øvelser

ACT står for "Acceptance and Commitment Therapy". Det er et koncept, der handler om at forsøge at acceptere negative følelser, i stedet for at kontrollere eller ignorere dem.

Til pårørende

Som pårørende er du en vigtig person, vi vil derfor gerne samarbejde med dig, da du ofte er en vigtig støtte for patienten.

Vi kan kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det.

Hvis der ikke er samtykke, vil vi stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et mere generelt plan.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Børn som pårørende

Som barn kan det være rigtig svært at forstå, hvad der sker, når mor eller far er syg. 

Vi tilbyder familiesamtaler, hvor vi har fokus på børnenes behov. Vi hjælper jer med at tale om det, der er svært. Samtalerne foregår på børnenes præmisser og i et sprog, som passer til deres alder.

Du kan læse mere om familiesamtaler her.

Kontakt

Viborg

Søndersøparken 14, 1. sal

8800 Viborg

Send en mail til klinikken i Viborg via borger.dk

Telefon: 7847 4240

Telefontid

Mandag-torsdag: Kl. 8-15

Fredag: Kl. 8-14

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp

 

Skive

Kompagnigade 11B

7800 Skive

Send en mail til klinikken i Skive via borger.dk 

Telefon: 7847 4300

Telefontid

Mandag: Kl. 8-15

Tirsdag: Kl. 8-15

Onsdag: Kl. 8-12

Torsdag: Kl. 8-15

Fredag: Kl. 8-13