Om teamet

Hvis du er over 18 år og har symptomer på en psykiatrisk diagnose, kan du blive henvist til Regionspsykiatrien Midt. Her får du som det første oftest en afklarende samtale i Team for Vurdering og Udredning i Viborg.

Du kan læse mere om psykiske lidelser hos voksne her.

Du kan blive henvist til os, hvis du bor i:

 • Viborg Kommune
 • Skive Kommune.

For at blive udredt hos os skal du have en henvisning fra enten:

 • Din egen læge
 • Vagtlægen
 • Et andet sted i psykiatrien.

Dit forløb hos os er uden indlæggelse. Du bliver indkaldt til samtaler i Viborg.

Når du kommer ind til os, vil du møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Psykologer
 • Lægesekretærer.

 

Dit besøg

Når du har fået en henvisning, indkalder vi dig til en afklarende samtale. Du modtager indkaldelsesbrevet i din e-Boks. Som udgangspunkt bliver du indkaldt til en samtale med fysisk fremmøde, men det er også muligt at have samtalen over video.

Til samtalen taler vi bl.a. om:

 • hvordan du har det, og hvilke symptomer du oplever
 • dit forløb op til, at du er blevet henvist til os
 • dine sociale forhold, f.eks. din bolig- og familiesituation
 • evt. tidligere behandling.

Du vil for det meste komme til at tale med en sygeplejerske. Samtalen tager mellem 45-60 minutter.

Vi anbefaler, at du har en pårørende med, hvis du har mulighed for det. Det kan f.eks. være et familiemedlem, en ven eller en anden person tæt på dig. Dine pårørende kan:

 • bidrage med oplysninger
 • hjælpe dig med at huske, hvad der er blevet talt om.

Vi vurderer ud fra samtalen, om der er behov for yderligere udredning.

Afsluttende samtale og videre forløb

Du får en tilbagemelding, når vi er færdige med at undersøge dig. Det kan f.eks. være til en fysisk samtale eller over telefon/video. Her taler vi om:

 • hvad vi har fundet ud af i undersøgelserne
 • evt. diagnose
 • evt. behandling hos et andet team i psykiatrien.

Det er ikke sikkert, at vi kan tilbyde dig et forløb. Det er som regel fordi, et andet tilbud er mere relevant for dig. Det kan f.eks være hos:

 • En privatpraktiserende psykolog
 • Egen læge.
 • Et kommunalt tilbud.

Vi vejleder dig om dit videre forløb, uanset om du skal i behandling i psykiatrien eller et andet sted.

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende er du en vigtig person. Vi vil derfor gerne samarbejde med dig. Du kan være en støtte for patienten, og du kan fortælle os:

 • hvordan patienten plejer at være, når vedkommende har det godt
 • forløbet op til, at patienten har fået en henvisning til os
 • særlige forhold i patientens opvækst, vi skal være opmærksomme på
 • hvad der kan dæmpe og/eller forværre patientens symptomer.

Vi kan kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Find vej

Kontakt

Adresse

Team for Vurdering og Udredning

Regionspsykiatrien Midt

Søndersøparken 21

8800 Viborg

Telefon

7847 4260

 

Send mail via borger.dk

Telefontid

Mandag-torsdag: Kl. 8-15

Fredag: Kl. 8-14

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp