Om klinikken

Når I bliver indkaldt til Psykiatrisk Klinik for Småbørn kan det være enten i Skejby (Aarhus) eller Gødstrup (Herning).

Vi udreder og behandler vi børn fra 0-6 år med psykiske vanskeligheder. Det kan f.eks. være:

 • ADHD/ADD
 • Autisme
 • Angst
 • Følelsesmæssige vanskeligheder
 • Udviklingsforstyrrelser, f.eks. vanskeligheder med sprog og indlæring
 • OCD
 • Tics.

Her kan I læse om forskellige psykiske udfordringer, som børn kan have.

Hos os kan I møde sygeplejersker, pædagoger, læger og psykologer.

Jeres besøg

Jeres barn bliver henvist til klinikken af f.eks.:

 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
 • Egen læge
 • Sundhedsplejerske
 • Sagsbehandler.

Når vi har modtaget henvisningen, bliver I indkaldt til en afklarende samtale. Her deltager I som forældre sammen med jeres barn. I modtager indkaldelsesbrevet i jeres e-Boks.

Samtalen skal hjælpe os med at vurdere, om et forløb hos os er det rette for jer. Vi får her et indtryk af, hvilke udfordringer og vanskeligheder jeres barn og I oplever.

Det er ikke sikkert, at det er relevant med et forløb hos os. Det er som regel, fordi et andet tilbud bedre kan hjælpe jer.

Vi vejleder jer om alternative muligheder, hvis det er tilfældet. Det kan f.eks. være et kommunalt tilbud.

Et forløb i klinikken

Vi udarbejder en plan for jeres behandling, hvis vi vurderer, at jeres barn skal starte i et forløb hos os. Behandlingsplanen beskriver kort jeres videre forløb og undersøgelser.

Jeres udredningsforløb bliver tilpasset specifikt til jer og kan bestå af:

 • Forældresamtale
 • Psykologisk undersøgelse
 • Observation af jeres barn i institution eller skole
 • Observation af jeres barn hjemme
 • Lægeundersøgelse.

Behandlingen kan bl.a. bestå af:

 • Pædagogisk vejledning
 • Terapeutiske samtaler
 • Undervisning i jeres barns psykiske diagnose
 • Netværksmøde med f.eks. PPR-psykolog, sagsbehandler, egen læge og jeres institution/skole.

Råd og undervisning til forældre

Som forældre eller pårørende til et barn med psykiske udfordringer, skal I pludselig forholde dig til en række nye og ukendte ting i din hverdag.

I kan læse om gode råd og vejledning til forældre og pårørende her.

Vi tilbyder desuden kurser til forældre eller andre pårørende:

I kan også søge råd og vejledning til pårørende her:

Kontakt

Adresser og telefonnumre

Team for Småbørnspsykiatri

Psykiatrisk Klinik for Småbørn

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

Skejby

Palle Juul Jensens Boulevard 175, Indgang K

8200 Aarhus N

Telefon: 7847 3040

Find vej til BUA i Skejby

Send mail til teamet i Skejby via borger.dk

Gødstrup

Hospitalsparken 15

7400 Herning

Telefon: 7847 3400

Find vej til BUA i Gødstrup

Send mail til teamet i Gødstrup via borger.dk

Telefontid

Mandag-fredag: Kl. 08-10

Telefontiderne gælder for både Skejby og Gødstrup.

Akut hjælp

Har du brug for hjælp uden for vores åbningstid, kan du læse her, hvem du kan kontakte.

Medicinbestilling

Bestil medicin her