Hvem kan blive undersøgt for tics og Tourette?

Rigtig mange børn vil opleve at have tics på et tidspunkt i barndommen. Helt op mod en ud af fem børn. Hvis man ikke er plaget af sine tics og i øvrigt trives, er det fint blot at se tiden an. For langt de fleste vil tics forsvinde af sig selv. 

Hos nogle bliver ticene dog konstante. De forsvinder ikke, men kan tværtimod tiltage i både hyppighed og styrke. Hvis du eller dit barn har vedvarende tics, som påvirker livskvaliteten, er det vigtigt at søge hjælp og blive undersøgt.  

Det kan være relevant med en undersøgelse, hvis man fx på grund af sine tics har muskelsmerter eller problemer med at sove. Det kan også være, at man har svært ved at koncentrere sig i skolen, eller at man er ked af, at man kommer til at forstyrre undervisningen med sine tics. Hvis man bliver drillet på grund af sine tics, eller hvis man har negative tanker om sig selv (jeg er mærkelig, jeg er udenfor), er det også vigtigt at søge hjælp.

Hvordan bliver man undersøgt for tics og Tourette?

Hvis du eller dine forældre har en mistanke om, at du kan have tics, skal I gå til din praktiserende læge eller til skolepsykologen på din skole. Lægen og skolepsykologen kan vurdere, om du skal henvises til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

Mange er mellem 9 og 12 år

Størstedelen af børn, der bliver undersøgt for tics i børne- og ungdomspsykiatrien, er mellem 9 og 12 år.

Afklarende samtale

Udvidet samtale med behandler

Andre undersøgelser

Diagnosen stilles

Typiske ledsagesygdomme

Tics ses meget ofte sammen med andre psykiske sygdomme. Af de børn og unge, der har Tourettes, er det kun 13%, der ikke også har en anden psykisk sygdom eller udfordring.

Psykiske sygdomme

Søvnproblemer

Smerter

Tics kan forveksles med høfeber

Tics, der er forbundet med næse og hals, fx at rømme sig eller hoste, kan nogle gange forveksles med høfeber, allergi eller polypper.

Funktionelle tics

Funktionelle tics er en anden bevægeforstyrrelse. Funktionelle tics kan opstå efter belastninger. Funktionelle tics opstår typisk senere i livet end øvrige tics. Der er en overvægt af piger, som får funktionelle tics.

Tekst på denne side er opdateret i marts 2023.

Forfatter: Judith Becker Nissen, overlæge på Tourette Ambulatoriet på  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.