Her kan du læse om tics og Tourettes syndrom hos børn og unge.

Tourette Ambulatoriet i Team 2, Klinik for Skolebørn i Skejby står for hovedparten af tics behandlinger i Region Midtjylland.

Hvad er tics og Tourette hos børn og unge?

Tics er ufrivillige bevægelser eller lyde, som opstår pludseligt. Det kan være bevægelser, som at hoppe eller lave grimasser. Det kalder man for bevægelsestics (motoriske tics). Det kan også være lyde, som at rømme sig, hoste eller sige ord eller sætninger. Det kalder man for lydtics (vokale tics).

Tics kan være meget hæmmende for ens evne til at fungere i hverdagen.

Nogle tics er forbigående og varer under et år. Andre er kroniske, dvs. de varer over et år.

Man taler om Tourettes syndrom, når man både har bevægelsestics og lydtics i over et år.

Videoen er prooduceret af psykiatrien i Region Midtjylland i 2021.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hvorfor får nogle børn og unge tics eller Tourette?

Hvorvidt et barn udvikler tics, afhænger både af den genetiske arv, man er født med, og hvilke belastninger, man kommer ud for.

Arv

Belastninger

Hvad er symptomer på tics?

Tics er ufrivillige bevægelser eller lyde, som opstår pludseligt. Tics kan se ud på mange forskellige måder. Man skelner mellem bevægelsestics og lydtics. Begge former for tics kan være simple eller komplekse.

Simple bevægelsestics

Komplekse bevægelsestics

Simple lydtics

Komplekse lydtics

Andre former for tics

Før og efter tics

Et typisk sygdomsforløb: Tourettes syndrom

Mange vil opleve bevægelsestics i 4-8 års alderen. Det kan for eksempel være at blinke med øjet, rynke på næsen eller bevæge munden. I de følgende år kan man få mere komplekse tics, hvor man for eksempel bevæger armen eller slår nakken tilbage. I 9-11 års alderen får mange også lydtics. Man vil for eksempel snøfte, hoste eller rømme sig. Lydtics kan også blive komplekse, hvor man for eksempel siger hele sætninger.

Tics er typisk mest udbredte i 10-14 års alderen. For mange aftager de herefter. Når tics aftager, handler det formentlig om, at hjernen udvikler sig og bliver bedre til at hæmme unødvendige impulser.

Fakta om tics

  • Der er flere drenge end piger, der får tics.
  • For størstedelen af børn aftager tics med alderen.
  • Cirka en ud af tre vil også have tics som voksen.

Tekst på denne side er opdateret i marts 2023.

Forfatter: Judith Becker Nissen, overlæge på Tourette Ambulatoriet på  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

Direkte link til denne side: www.tics1.ps.rm.dk