Tics og Tourettes behandles typisk med:  

  • psykoedukation til børn og forældre
  • terapeutisk forløb (23 uger)
  • medicin
  • netværksmøder med fokus på støtte og rammer.

Psykoedukation

Psykoedukation er undervisning i tics. Her deltager du og dine forældre. Igennem undervisningen vil I lære, hvad tics er, hvorfor de opstår, og hvordan man (uden at ville det) kan komme til at vedligeholde tics.

Funktionsanalyse (en del af psykoedukation)

Terapeutisk forløb

HRT (Habit Reversal Therapy)

ERP (Exposure Response Prevention)

23 ugers træning

Medicin

Man behandler som regel tics og Tourette med psykoedukation og terapi. I nogle særligt svære tilfælde kan medicin dog også komme på tale. Medicin mod tics eller Tourette vil typisk omfatte den medicin, man anvender mod psykoser (antipsykotika), da det også kan virke mod tics. Bivirkninger kan blandt andet være træthed, tristhed og øget vægt.

Mange børn og unge med tics har andre psykiatriske lidelser, fx ADHD, og nogle får medicin mod det.  

Netværksmøder

Netværksmøder, hvor de voksne omkring barnet mødes (forældre, behandlere of fx lærere eller pædagoger) kan være en del af behandlingen.

På mødet taler man om, hvordan de voksne bedst kan støtte barnet i hverdagen. Man ved, at tics er meget påvirkelige af belastninger og pres. Derfor er det vigtigt at kunne støtte på den rigtige måde baseret på de vanskeligheder, man er udfordret af.

Behandling har en god effekt

  • De fleste oplever god effekt af behandlingen. Man bliver bedre til at styre sine tics, og man får en forståelse for tics, som gør en til ekspert i sin egen lidelse.
  • Cirka tre ud af fire vil opleve, at deres tics aftager efter behandling.

Tekst på denne side er opdateret i marts 2023.

Forfatter: Judith Becker Nissen, overlæge på Tourette Ambulatoriet på  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.