Behandlingssteder

Tourette Ambulatoriet i Team 2, Klinik for Skolebørn i Skejby står for hovedparten af tics behandlinger i Region Midtjylland.

Typiske former for behandling

Tics og Tourettes behandles typisk med:  

  • psykoedukation til børn og forældre
  • terapeutisk forløb (23 uger)
  • medicin
  • netværksmøder med fokus på støtte og rammer.

Behandling har en god effekt

  • De fleste oplever god effekt af behandlingen. Man bliver bedre til at styre sine tics, og man får en forståelse for tics, som gør en til ekspert i sin egen lidelse.
  • Cirka tre ud af fire vil opleve, at deres tics aftager efter behandling.

Psykoedukation

Psykoedukation er undervisning i tics. Her deltager du og dine forældre. Igennem undervisningen vil I lære, hvad tics er, hvorfor de opstår, og hvordan man (uden at ville det) kan komme til at vedligeholde tics.

Funktionsanalyse (en del af psykoedukation)

En funktionsanalyse foregår sammen med dig og dine forældre. I funktionsanalysen har man fokus på, hvad der forværrer dine tics, og hvad man kan gøre for at afhjælpe dem.

For nogle bliver tics f.eks. forværret, når de er ude at handle. For andre kan det være træthed eller stress, der forværrer tics. Det kan også være, at man har flere tics, når man er rigtig spændt (f.eks. juleaften). For mange bliver tics også værre, hvis andre kommenterer på dem.

Hvad der kan afhjælpe tics er forskelligt fra person til person. Men det kan f.eks. være at tage et varm bad eller at hoppe på trampolin.

Igennem funktionsanalysen finder I frem til, hvad der forværrer netop dine tics, og hvad du og dine forældre kan gøre for at afhjælpe dem

Terapeutisk forløb

HRT (Habit Reversal Therapy)

HRT er en terapiform, hvor man fokuserer på et enkelt tic af gangen. Her arbejder man på at finde en modbevægelse, som så at sige kan blokere ticet.

Hvis man f.eks. har et tic, hvor skulderen skal løftes op, så øver man sig i at holde armen tæt ind til siden, så skulderen ikke kan løftes. Altså en modbevægelse. Det kan også være, at man har et tic, hvor man blinker med øjet. Her træner man så i at blinke regelmæssigt, mens man ser på en bestemt plet. Det vil sige, at man øver sig i at blinke mere systematisk, som en modbevægelse til det ustyrlige tic.

I HRT handler det om at blive ved og ved med at træne modbevægelsen. Med tiden vil trangen til at tice blive mindre eller forsvinde helt.

ERP (Exposure Response Prevention)

I ERP - eksponering og responsforebyggelse - arbejder man med alle sine tics på en gang. Man øver sig i at mærke trangen til at tice i kroppen (prætic), og man øver sig i at acceptere trangen til at tice. Man holder sine tics tilbage, men øver sig i at forholde sig neutralt til dem.

23 ugers træning

Et terapeutisk forløb ved Tourette Ambulatoriet omfatter træning i begge metoder: både HRT og ERP. Ticstræningen forløber typisk over 9 sessioner fordelt på 23 uger. Der er udarbejdet en manual til træningen i Tourette Ambulatoriet

Medicin

Man behandler som regel tics og Tourette med psykoedukation og terapi. I nogle særligt svære tilfælde kan medicin dog også komme på tale. Medicin mod tics eller Tourette vil typisk omfatte den medicin, man anvender mod psykoser (antipsykotika), da det også kan virke mod tics. Bivirkninger kan blandt andet være træthed, tristhed og øget vægt.

Mange børn og unge med tics har andre psykiatriske lidelser, f.eks. ADHD, og nogle får medicin mod det.

Netværksmøder

Netværksmøder, hvor de voksne omkring barnet mødes (forældre, behandlere of f.eks. lærere eller pædagoger) kan være en del af behandlingen.

På mødet taler man om, hvordan de voksne bedst kan støtte barnet i hverdagen. Man ved, at tics er meget påvirkelige af belastninger og pres. Derfor er det vigtigt at kunne støtte på den rigtige måde baseret på de vanskeligheder, man er udfordret af.

Tekst på denne side er opdateret i marts 2023.

Forfatter: Judith Becker Nissen, overlæge på Tourette Ambulatoriet på  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

Direkte link til vores sider om tics og tourette hos børn og unge: www.tics1.ps.rm.dk