Regionspsykiatrien Horsens

Her kan du læse om autisme hos voksne.

Hvad er autisme?

Autisme er en udviklingsforstyrrelse. Den ses både hos mennesker med normal eller høj begavelse og hos mennesker med udviklingshæmning. Mennesker med autisme kan have vidt forskellige færdigheder. Det er derfor også forskelligt, hvilket behov de har for støtte i dagligdagen.

I denne video kan  du møde Line, der er mor til to børn med autisme, og Emil, som selv har autisme. De vil fortælle om, hvordan diagnosen påvirker deres dagligdag. Derudover fortæller ergoterapeut Orla Jakobsen fortælle mere om symptomerne på autisme.

Filmen er produceret af Region Midtjylland i 2021.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Tegn på autisme

Kendetegn ved autisme

Omgivelserne påvirker autisme

Flere mænd får en autismediagnose

Hvad skyldes autisme?

Der findes ikke én enkelt årsag til, at man udvikler autisme. Forskning viser dog, at genetik udgør den væsentligste årsag. Her er mange gener involveret. Der findes altså ikke ét gen, som giver autisme.

Forskning har desuden vist, at en del nære slægtninge til personer med autisme har det, man kalder "den brede fænotype". Det betyder, at de har flere træk fra autisme end resten af befolkningen uden at opfylde kriterierne for autisme.  

Miljø har også betydning

Den fremherskende teori er, at den anderledes udvikling begynder i fosterstadiet. Det drejer sig blandt andet om ændringer i forbindelser mellem centrale områder af hjernen.

Genetik kan ikke alene forklare forandringerne i hjernen. På samme måde kan genetik ikke forklare de store variationer, som er inden for autismespektret.

Også ydre omstændigheder har altså betydning. Blandt andet øger for tidlig fødsel og visse påvirkninger af det ufødte barn risikoen. Disse påvirkninger kan fx være infektioner eller giftige stoffer.

I langt de fleste tilfælde af autisme kendes den præcise årsag ikke. Uanset årsag er der dog tale om en medfødt tilstand.  Den giver anledning til en anderledes udvikling af hjernen.

På en måde er jeg frygtelig dårlig udstyret til at overleve i denne verden, jeg er som et rumvæsen, der er strandet uden en orienteringsmanual. Men min værdi som menneske er intakt. Min selvbevidsthed er uskadt. Jeg finder stor betydning, værdi og mening i mit liv – og jeg har ikke et ønske om at blive kureret for at være mig selv. Indse at vi står lige fremmede overfor hinanden, at min væremåde ikke blot er en beskadiget udgave af din måde.
Jim Sinclair - voksen med autisme

Autisme er stadig en gåde

Tekst på denne side er opdateret april 2022 (version 1.04).

Senest revideret af: Ulla Klänning overlæge ved Klinik for Psykoser, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

Direkte link til denne side: www.aut2.ps.rm.dk