pårørende psykiatrien randers

Gode råd til dig, der er pårørende

Hvad kan du gøre som pårørende?

Nogle personer med autisme er afhængige af tæt støtte det meste af døgnet. Andre kan i perioder være helt uafhængige af støtte. I det øjeblik der indtræffer svære begivenheder eller store ændringer, kan der dog igen være et støttebehov. Som pårørende kan det derfor være gavnligt at vide, at autisme ikke forsvinder, men er et livslangt handicap.

Som pårørende kan det være gavnligt at:

 • Indhente viden om autisme
 • Lytte godt efter personens ønsker, drømme og værdier
 • Tage personens perspektiv alvorligt
 • Udvise oprigtig interesse og nysgerrighed, så misforståelser så vidt muligt undgås
 • Introducere viden og en bred vifte af muligheder og tilbud for personen med autisme
 • Være behjælpelig med at "oversætte" verden og om nødvendigt vise vejen frem
 • Tage initiativer og følge med personen ud i verden
 • Respektere at personen måske gør tingene anderledes, end du normalt ville forvente
 • Vide at nogle mennesker med autisme har en såkaldt skæv kognitiv profil
 • Det betyder, at de kan have gode intellektuelle ressourcer, men også store vanskeligheder med andre færdigheder. Det kan fx være at gennemføre dagligdagsopgaver. Det kan ved første øjekast ligne dovenskab, men er udtryk for et reelt behov for støtte
 • Indhente viden om kommunikation og kultur på autismeområdet

Som pårørende er det vigtigt at være opmærksom på, at støtten til en person med autisme skal tilpasses gennem livet. Det skal gøres med udgangspunkt i den aktuelle kontekst og personens forudsætninger, trivsel, udviklingspotentialer, ønsker og behov.

Foreninger

Landsforeningen Autisme

Landsforeningen Autisme er en interesseorganisation for mennesker med autisme og deres pårørende. Foreningen tilbyder rådgivning og oplysning om autisme.

Læs mere på Landsforeningen Autismes hjemmeside.

Personligt tror jeg, at den bedste måde at håndtere autisme er ved at forstå det.

Foreninger for pårørende

Bedre Psykiatri

Bedre Psykiatri er en landsforening for pårørende. De tilbyder både telefonisk og online rådgivning.

Landsforeningen SIND

SIND er en landsforening for psykisk sygdom. Foreningen står blandt andet for undervisning til pårørende og rådgivning. Du kan læse mere om deres tilbud til pårørende her.

Psykiatrifonden

Psykiatrifonden tilbyder kurser og rådgivning - både til brugere af psykiatrien og deres pårørende.

Børn i familien

Har din mor eller far en psykisk sygdom?

tag et kig på vores side om at være barn i en familie med psykisk sygdom. Her er vigtig viden og gode råd til dig, der har en forælder med en psykisk sygdom.

Foreninger og tilbud til børn og unge

Mindhelper - guider unge gennem hårde tider

Råd og vejledning til unge mellem 13-20 år
mindhelper.dk

Snak om det

Inspiration til snak med børn om sindet og psykiske lidelser
snakomdet.dk

Headspace

Rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år
headspace.dk

BørneTelefonen

Rådgivningstilbud til børn. Man kan ringe, skrive eller chatte med BørneTelefonen.
bornetelefonen.dk 
Telefon: 116 111

Temaaftener

Kom til temaaften

PsykInfo Midt (Psykiatriens Informationscenter i Region Midtjylland) afholder løbende temaaftener i Region Midtjylland.

Til hver temaaften bliver der sat fokus på en psykisk sygdom eller problemstilling. Du kan opleve både et personligt og et fagligt oplæg, og der er altid mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne.

Rådgivningstelefonen

Den Psykiatriske Rådgivningstelefon

Du kan døgnet rundt ringe anonymt til Psykiatrisk Rådgivningstelefon og få rådgivning på 78 47 04 70. Her sidder psykiatriske medarbejdere, der kan give dig vejledning.

Rådgiverne kan ikke yde behandling og du kan ikke blive indlagt via Rådgivningstelefonen.

Tekst på denne side er opdateret april 2022 (version 1.04).

Senest revideret af: Ulla Klänning overlæge ved Klinik for Psykoser, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

Direkte link til denne side: aut5.ps.rm.dk