Behandling af autisme

Man kan godt udvikle sig

Uanset hvilken grad af autisme en person har, er det vigtigt at vide, at man godt kan lære nyt. Lige som andre, har man altid mulighed for at udvikle sig. Forskellen ligger i, at personer med autisme kan have behov for støtte til den udvikling.

Indsatser og støtte til voksne med autisme

Autisme skal ikke betragtes som en sygdom, der kan helbredes. I stedet er fokus at skabe et godt liv med autisme. Indsatsen vil ofte være specialpædagogisk støtte.

Der er fordele ved at forstå autisme som et handicap. Gør man det, opstår der ofte et delt fokus, som er gavnligt for indsatsen. Det fokus består af:

1.    Individets forudsætninger for læring og udvikling 

2.    Hvordan man kan indrette omgivelserne, så det bliver muligt for personen med autisme at deltage

Det er en vigtig del af den specialpædagogiske indsats at støtte den enkelte til at finde en meningsfuld plads i samfundet. Derudover er der fokus på at opbygge en nuanceret selvforståelse og et godt selvværd. Det er afgørende, at indsatsen altid tilpasses den enkeltes forudsætninger, motivation og ønsker. Indsatsen vil derfor se forskellig ud fra person til person.

Det enkelte individ skal være i fokus

Enhver indsats bør tilrettelægges i samarbejde med det enkelte menneske. Derfor bør den tage udgangspunkt i tre elementer:

 • En undersøgelse af personens egne perspektiver og forudsætninger
 • En plan for udvikling der tager udgangspunkt i personens motivation
 • En plan for hvilke strategier, der kan kompensere for vanskelighed

Tillidsfulde relationer til de professionelle, man som voksen med autisme samarbejder med, er helt afgørende i den denne indsats. 

Autisme er livslang. Men adfærd ser forskellig ud i forskellige faser af livet – hvorfor det også vil være nødvendigt at ændre indsatsen igennem livet.

Forudsigelighed og overblik er vigtigt

Når der skal kompenseres for de vanskeligheder, der kan følge med autisme, er forudsigelighed og overblik væsentligt. Forudsigelighed kan give personen med autisme en følelse af at have kontrol over sit liv. Det reducerer stressniveauet og skaber mulighed for en oplevelse af sammenhæng i hverdagen. Det giver ikke mindst en oplevelse af selvstændighed. 

Det er afgørende at denne forudsigelighed skabes i samarbejde med den enkelte. Nedenstående kan bidrage til at skabe forudsigelighed i en uforudsigelig verden:

 • Synliggør det som ikke er konkret
  Det kan fx være rækkefølger, sekvenser, rutiner mv. Det styrker overblik og fleksibilitet.

 • Synliggør detaljerne, så de fremstår som en del af en helhed
  Det kan fx være ved at tilbyde personen konkrete og visuelle beskrivelser af sammenhænge og på den måde hjælpe til at opnå forståelse og mening.

 • Synliggør meningen med de igangværende aktiviteter
  Italesæt fx eksplicit, hvorfor aktiviteten er vigtig.

For mange voksne med autisme kan det derudover være gavnligt at få støtte til at forstå egne og andre menneskers adfærd, tanker og følelser. Det kan fx være støtte til at oversætte almindelig kommunikation til en mere autismevenlig kommunikation.

Der findes aktuelt ingen medicin, der kan mindske vanskeligheder ved autisme. Medicin anvendes kun i de tilfælde, hvor de ledsagende psykiske eller fysiske tilstande kræver behandling.

Støtte i dagligdagen

Film: Behandling og støtte

I denne video kan  du møde Line, der er mor til to børn med autisme, og Emil, som selv har autisme. De fortæller om de ting, der hjælper dem med at klare deres hverdag.

Filmen er produceret af Region Midtjylland i 2021.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Det etiske dilemma

Der kan i forbindelse med støtten opstå et etisk dillema. Det opstår, da personen som har behov for støtte også er et voksent menneske, med ret til at bestemme over eget liv. 

Derfor bør man altid være opmærksom på retten til selvbestemmelse. Samtidig er det vigtigt, at personen får den støtte, vedkommende har brug for. Det er en balance, der lettest opretholdes, hvis der er et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem alle parter.

Tekst på denne side er opdateret april 2022 (version 1.04).

Senest revideret af: Ulla Klänning overlæge ved Klinik for Psykoser, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

Direkte link til vores sider om autisme hos voksne: www.aut2.ps.rm.dk