Gode råd til dig, der har autisme

Hvad kan du selv gøre, hvis du har autisme?

Livskvalitet er vigtigt for alle. Det er derfor afgørende, at du er opmærksom på, hvor og hvordan du selv oplever meningsfuldhed og trivsel. Du skal også være bevidst om, at det er muligt at ændre på de områder, hvor du ikke trives.

Det kan være en god ide indimellem at overveje nedenstående seks områder af dit liv:

 • Mental trivsel
  Er du normalt i godt humør og trives i din hverdag? 
 • Fysisk trivsel
  Har du det godt fysisk? Har du symptomer på sygdom?
 • Relationer og venner
  Er du tilfreds med dit netværk? Det er aldrig for sent at opsøge nye venskaber. Mange finder nye venskaber i forbindelse med en interesse.
 • Fritid
  Hvor og hvordan henter du energi? Og hvad interesserer du dig for?
 • Boligsituation
  Matcher din boligsituation dine behov og ønsker?
 • Uddannelse og beskæftigelse
  Har du en plan for, hvordan du når dine mål om uddannelse og beskæftigelse? Kan noget af det, du kan lide at lave, bruges i forbindelse med en uddannelse eller et job?

Socialforvaltningen i din kommune kan hjælpe dig med at få overblik over, hvilke muligheder du har for at få støtte.

Det kan derudover være gavnligt at:

 • Indhente viden om autisme og sætte denne viden i spil ift. dig selv
 • Være opmærksom på hvilke elementer i dit liv, der giver og tager energi. På den måde kan du prioritere og undgå at have enten for mange eller for få planer. Du kan også få viden om, hvordan du lader op efter en aktivitet, der har taget meget energi
 • Have en plan for hvem du kan kontakte, hvis du får brug for hjælp
 • Være opmærksom på dine sensoriske behov, og hvordan disse dækkes
 • Mødes med andre voksne med autisme. Det kan fx være i forskellige
 • foreninger eller online
 • Finde en god balance mellem skærmende strategier og det mere udviklingsorienterede
 • Være opmærksom på, hvordan store ændringer påvirker dig og opsøge støtte ved behov
 • Vide, at det er okay at gøre tingene på en anderledes måde
Jeg oplever tusinde detaljer - ikke en sammenhængende helhed. Når jeg oplever en helhed, er det ikke sikkert, det er den rigtige helhed. Jeg har måske fundet en hel anden sammenhæng end mine omgivelser. Jeg bliver kvalt i en ufattelig stor mængde indtryk. Jeg skal bruge så megen energi på at sortere alle disse input, at jeg bliver overbelastet.

Film

Film: Livet med autisme

I denne video kan  du møde Line, der er mor til to børn med autisme, og Emil, som selv har autisme. De fortæller om deres sociale behov,  arbejdsliv og studieliv. Derudover fortæller ergoterapeut Orla Jakobsen mere generelt om de udfordringer, folk med autisme kan opleve i dagligdagen.

Filmen er produceret af Region Midtjylland i 2021.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Film: gode råd

Line og Emil giver deres gode råd til folk, der har autisme og deres pårørende.

Filmen er produceret af Region Midtjylland i 2021.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Tekst på denne side er opdateret april 2022 (version 1.04).

Senest revideret af: Ulla Klänning overlæge ved Klinik for Psykoser, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

Direkte link til vores sider om autisme hos voksne: www.aut2.ps.rm.dk