Er du ung mellem 14-17 år og har svære psykiske problemer, kan du blive indlagt på Sengeafsnit 4 for Unge i Gødstrup.

Om sengeafsnittet

På Sengeafsnit 4 for Unge hjælper vi børn mellem 14-17 år med svære psykiske problemer. I enkelte tilfælde kan du være indlagt hos os, indtil du er fyldt 21 år. Det kan ske, hvis dit forløb ikke er afsluttet, når du fylder 18.

Du kan læse mere om psykiske diagnoser her.

Du kan have brug for en kortere eller længere indlæggelse, hvis du har en psykisk lidelse. En indlæggelse kan være enten:

 • Planlagt
 • Akut.

Du bliver henvist af en speciallæge fra Psykiatrisk Klinik for Unge, hvis din indlæggelse er planlagt. Vi inddrager både dig og dine pårørende ved indlæggelse. Her taler vi f.eks. om, hvor længe du skal være indlagt.

Det kan også være din egen læge, der henviser dig akut. Her bliver du undersøgt af en læge fra børne- og ungdomspsykiatrien. Lægen vurderer, om vi skal indlægge dig – eller om der er et andet tilbud, der passer bedre til dig.

Alle indlæggelser er forskellige, og vi tilpasser altid din behandling til dig.

På sengeafsnittet vil du møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Psykolog
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Pædagoger
 • Ergoterapeuter
 • Socialrådgivere
 • Fysioterapeuter.

Vi har fem sengepladser på afsnittet. Vi er som udgangspunkt et åbent afsnit, men yderdøren kan dog være aflåst i nogle tilfælde ad hensyn til dig eller andre patienter.

Hverdagen på afsnittet 

Vi går meget op i at skabe en sikker og tryg hverdag for dig. Det er vigtigt for os, at du føler dig hørt, forstået og respekteret. 

For at vi kan få en god hverdag, følger vi en fast struktur. Vi laver bl.a. forskellige aktiviteter:

 • Går ture
 • Dyrker motion
 • Laver kreative aktiviteter
 • Laver aktiviteter uden for afsnittet
 • Er sammen i mindre grupper.

Alle hjælper til med praktiske arbejdsopgaver. Det kan være:

 • Borddækning
 • Rengøring af eget værelse
 • Oprydning
 • Andre køkkenaktiviteter.

Hver dag samler vi jer til morgen- og eftermiddagsmøde. Her taler vi om dagen og lægger sammen en plan for, hvad vi skal lave.

Du kan finde vores dags- og ugeskemaer her.

Vi har et skoletilbud tilknyttet afsnittet, hvor du bliver undervist af en speciallærer.

Det er muligt at tale med en hospitalspræst, mens du er indlagt ved os.

Du kan læse mere om afsnittet her.

Dit besøg

Vi bruger miljøterapi som behandlingsmetode på afsnittet. Miljøterapi bygger på gensidig relation og tillid. Vi taler med dig om dine stærke sider, dine vanskeligheder og mulige mestringsstrategier. Vi støtter dig også til at skabe struktur og mening i din hverdag.

Behandlingen består desuden af:

 • Samtaler
 • Fysioterapi
 • Evt. medicin.

Før indlæggelse

Når vi indlægger dig, skal du huske at medbringe:

 • Almindeligt tøj
 • Sportstøj
 • Toiletsager
 • Egen medicin.

Du får udleveret vores husorden med oplysninger og regler, som har stor betydning for vores fælles dagligdag. Afsnittet skal være et rart sted at være for alle, og derfor er det vigtigt, du læser og følger husordenen. Du kan finde vores husorden her. Vi hjælper dig selvfølgelig, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget.

For at give dig den bedst mulige behandling vil vi gerne samarbejde med f.eks. din skole, sagsbehandler og egen læge.

Du vil derfor blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring, når du bliver indlagt. 

Under indlæggelse

Hvis du skal være indlagt over en længere periode, får du kort efter din indlæggelse forskellige kontaktpersoner fra teamet. Det er det, vi kalder for et "Miniteam". De har et særligt ansvar for at samarbejde med dig og dine pårørende. Derudover støtter og vejleder de dig under din indlæggelse. 

Du får dit eget værelse med bad og toilet. Vi vurderer sammen med dig, hvad du kan have på dit værelse. Det er vigtigt for os, at det er trygt og sikkert at være på afsnittet.

Fællesarealerne består af:

 • Dagligstue
 • TV-stue
 • Spisestue
 • Køkken
 • Værksted
 • Sanserum.

Vi har også adgang til en sportshal, hvor du kan dyrke motion og deltage i forskellige aktiviteter.

Vi forventer, at du følger afsnittet døgnrytme. Du skal derfor deltage i fastlagte møder og aktiviteter – medmindre du har lavet en anden aftale med din kontaktperson.

I løbet af den første uge laver vi en plan for din behandling. Det gør vi sammen med dig og dine pårørende. Behandlingsplanen går vi igennem til vores ugentlige møde, som vi kalder "Min konference". Her justerer vi også planen i forhold til dine behov.

Du vil under din indlæggelse få støtte til at lave en mestringsplan. Den indeholder en række strategier, der kan hjælpe dig, hvis du får det svært.  

Efter indlæggelse

Når vi udskriver dig, laver vi sammen med dig og dine pårørende en plan for dit videre forløb. Hvis du bor på et bosted, inddrager vi også personalet på bostedet. 

Før udskrivelse snakker vi også om, hvordan du kan bruge dine mestringsstrategier og beroligede metoder derhjemme.

Du kan læse mere om andres oplevelser med at blive udskrevet her.

Ved længerevarende indlæggelser holder vi et netværksmøde med samarbejdspartnere, når vi udskriver dig. Det kan f.eks. være med din kommune, dine forældre eller dit bosted.

På netværksmødet kommer vi med anbefalinger til, hvilken støtte du har brug for fremadrettet. Anbefalingerne skal hjælpe dig med at fortsætte din positive udvikling.

Patientvejledninger

I sengeafsnittet har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som forældre eller pårørende har du stor betydning i forhold til at udrede og behandle dit barn. Vi håber derfor, at du vil tage del i den unges indlæggelse.

Du kan få råd og vejledning til forældre her. 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du altid meget velkommen til at ringe til os. Drejer det sig om deltaljerede oplysninger om udredning og behandling, henviser vi til den unges faste kontaktperson.

Vi tilbyder undervisning til dig, der er forælder til en ung med ADHD/ADD eller autisme. Her kan du og dit barn lære mere om forstyrrelsen. Du kan læse mere om undervisningen her:

Er du forælder til et barn med handicap, kan du finde hjælp Social- og Boligstyrelsens Guide til hjælp og støtte – Forældre til børn med handicap.

Besøg i afsnittet

Du må meget gerne besøge dit barn. Som udgangspunkt skal dit besøg foregå uden for de planlagte aktiviteter.

Besøg foregår som regel på det unge værelse, hvis vi ikke har aftalt andet. 

Snak endelig med os, hvis du eller dit barn har særlige behov eller ønsker i forhold til besøget. Det er også muligt at blive og overnatte på afsnittet, men det aftaler du med personalet.

Mange unge med psykiatriske lidelser har eller får problemer med, at de tager på i vægt. Det er en hyppig bivirkning ved mange lægemidler. Vi støtter derfor den unge til at spise fornuftigt. Vi beder derfor om, at I ikke tager slik, chips, sodavand og lignende med. 

Samtaler med pårørende

"Miniteamet" og behandleren forsøger at holde en samtale med jer og den unge i løbet af første uge af indlæggelsen. Herudover tilbyder vi løbende samtaler.

Det er jer, der kender den unge bedst. Vi stiller derfor konkrete spørgsmål til jeres oplevelser af den unge og den unges opvækst.

Til samtalerne taler vi bl.a. om:

 • Hvordan går det med den unge, og hvor er vi i forhold til udredning og behandling?
 • Hvordan kan vi bedst muligt hjælpe den unge? Vi fortæller om jeres barns diagnose og vejleder jer til brug af evt. medicin og anden behandling. Her kan søskende også være med, hvis det er relevant.
 • Hvordan støtter vi den unge i fremtiden? Her inddrager vi som oftest også eksterne samarbejdspartnere f.eks. socialforvaltningen eller den unges bosted.

Du kan finde mere information til pårørende på Sengeafsnit 4 her.

Find vej

Adresse og kort

Se vores interaktive oversigtskort med parkeringsmuligheder på www.m.rm.dk ved at klikke på billedet.

Regionspsykiatrien Gødstrup

Hospitalsparken 15

7400 Herning

Psykiatriens afdelinger i Gødstrup ligger i fløj S, T, U og V.