Jeres søn eller datter skal i en periode være indlagt på sengeafsnit 2 eller sengeafsnit 4. Vi ved, at en indlæggelse ikke kun påvirker den unge, men også jer som forældre. Derfor vil vi gerne tale med jer om jeres ønsker og behov.

Som forældre er I en meget vigtig del af den unges liv. Samtidig spiller I en vigtig rolle i samarbejdet med os. I kan bidrage med viden, der kan hjælpe os med at undersøge, behandle og forstå den unge.

Vi håber på et godt samarbejde med jer.

 

 


Om os

Personale

Vi er delt op i teammedarbejdere og miljøpersonale.

 • Teammedarbejdere : Læger, psykologer, socialrådgiver og fysioterapeut.
 • Miljøpersonale: Sygeplejersker, ergoterapeuter, pædagoger, social- og sundhedsassistenter og peermedarbejder.

Miniteam

Den unge får tilknyttet et miniteam. Det sker kort efter, at han eller hun er blevet indlagt.

Et miniteam består af:

 • 1-2 behandlere (læge eller psykolog)
 • 2-3 kontaktpersoner (miljøpersonale).

Miniteamets opgave er at planlægge behandlingen i samarbejde med den unge og jer. Det er også miniteamet, der løbende snakker med jer om, hvordan jeres søn eller datter har det, og hvor vi er ift. udredning og behandling.  


Når den unge skal indlægges

Man kan blive indlagt akut eller efter aftale (planlagt). Uanset om det er en planlagt eller en akut indlæggelse, vil vi i samarbejde med jer aftale:

 • på hvilken måde og hvor meget I kan være til stede i afsnittet
 • rammer for gåture, orlov og hjemmebesøg. 


Behandling

Konference

Hver uge holder personalegruppen konference. Det er et møde, hvor vi taler om, hvordan det går med de unge på sengeafsnittet. Vi tager også beslutninger i forhold til den videre behandling.

Behandlingen vil altid blive tilpasset den enkelte unge. Den kan for eksempel bestå af miljøterapi, samtaler og medicin.

Forud for konferencen kan den unge komme med input og stille spørgsmål til personalet. Det sker ved at udfylde skemaet 'Min konference', som I kan læse mere om her.

Miljøterapi

Vi motiverer den unge til at deltage i dagligdagen på afsnittet. Sammen med personalet er der her mulighed for at danne relationer, prøve ting af, øve færdigheder m.m. Det kalder man for miljøterapi.

Vi bruger miljøterapien til at observere den unge. Observationerne bruges til udredning og behandling.


Pårørendesamtaler

Miniteamet har samtaler med jer og jeres søn eller datter. Den første samtale er typisk i den første indlæggelsesuge. Herefter er der løbende samtaler under indlæggelsen. 

Samtalerne kan handler om:

 • Gensidig forventningsafstemning i forhold til indlæggelsen.
 • Jeres overvejelser og spørgsmål.
 • Information om den unges tilstand, udredning, evt. medicin og anden behandling.
 • Hvis det er relevant, kan andre pårørende også deltage, fx søskende.

Der kan også afholdes møder med samarbejdspartnere som klinik, socialforvaltning, bosted. Her vil der være fokus på den unges fremtid og støttemuligheder.


Bosteder

Hvis den unge bor på et bosted, vil vi sørge for at kontakte personalet. Det kan også være, at personalet fra bostedet skal deltage i konferencer på sengeafsnittet.  


Kost og motion

På sengeafsnittet støtter vi den unge i at have gode spise- og motionsvaner.


Når den unge skal udskrives

Vi holder en udskrivelsessamtale med jer og den unge, inden selve udskrivelsen. Her taler vi indlæggelsesforløbet igennem, og ser på, hvad der skal ske efter udskrivelsen.

Vi sørger for at orientere andre relevant parter. Det kan fx være praktiserende læge, behandler i klinik eller bosted.   


Kontakt os

 • I er meget velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål eller kommentarer.
 • I nogle situationer kan vi dog blive nødt til at ringe tibage til jer, fx hvis vi står i en akut situation på afsnittet.
 • Hvis I har brug for deltaljeret information om jeres søn eller datters udredning og behandling, skal I kontakte de faste kontaktpersoner i miniteamet.

Læs mere:

Venlig hilsen 

Personalet på Sengeafsnit 2 og Sengeafsnit 4

Kontakt

Sengeafsnit 2 for unge

7847 3253

Telefontid: Du træffer bedst personalet kl. 9-14

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, Indgang K

8200 Aarhus N

Send mail via borger.dk

 

Sengeafsnit 4 for unge

7847 3472

Telefontid: Sengeafsnittet er bemandet døgnet rundt, så du kan altid ringe til os.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

Hospitalsparken 15

7400 Herning

Send mail via borger.dk

Gå direkte til:

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.