Hvis du er over 18 år og har en depression, bipolar lidelse, angst eller PTSD, kan du blive indlagt på Sengeafsnit 9 i Skejby.

Om afsnittet

På Sengeafsnit 9 i Skejby behandler vi dig, som er over 18 år og har:

Du kan blive henvist til os fra:

 • En klinik i psykiatrien
 • Akut Psykiatri (en del af Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital).

Vi har 22 pladser, der er fordelt på 18 eneværelser og to dobbeltværelser. Hvis du bor på et dobbeltværelse, deler du værelse med en person af samme køn.

Afsnittet kan være med åbne eller låste døre. Det afhænger af, hvad patienterne har behov for. Vi kan låse dørene i en periode, hvis der er patienter, som har brug for en intensiv plejeindsats.

På afsnittet vil du møde:

 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Læger
 • Psykologer
 • Servicemedarbejdere
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter
 • Peer-medarbejdere, der har erfaring som patienter i psykiatrien og nu er uddannet og ansat til at støtte andre
 • Sekretærer.

I dele af din behandling kan du også møde:

 • Bioanalytikere
 • Patientrådgivere
 • Socialrådgivere.

Vi er et uddannelsessted, så derfor skal du forvente at møde elever, studerende og praktikanter.

Hverdagen på Sengeafsnit 9

Vi går op i at skabe en sikker og tryg hverdag for alle. Afsnittet skal være et rart sted at være for både patienter, personale og pårørende. Derfor arbejder vi med en metode, som hedder Safewards.

Vi har en fast struktur for måltider og møder. Til morgen- og aftenmøderne taler vi om dagen, og hvad der skal ske.

Mens du er indlagt, kan du bruge vores:

 • Opholdsstue med tv
 • Gårdhave
 • Forskellige motionsredskaber
 • Massagestole
 • KREA-rum (en gang om ugen sammen med vores kreative medarbejder)
 • Bordfodbold
 • Sanserum.

Vi har i samarbejde med TrygFonden en ordning, hvor vi får besøg af besøgshunde i afsnittet.

Du kan læse mere om afsnittet og hverdagen på afsnittet her.

Din indlæggelse

Før indlæggelse

Når du bliver indlagt hos os, får du en grundig information om vores afsnit og den behandling, vi tilbyder dig. Du får udleveret vores husorden, som det er vigtigt, at du læser og følger. Vi vil gerne gennemgå husordenen med dig og svare på spørgsmål, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du kan finde husordenen her.

Husk at medbringe:

 • Behageligt tøj
 • Toiletsager
 • Sportstøj
 • Lidt personlige ejendele, som f.eks. en bog eller strikketøj.

Som udgangspunkt skal du ikke medbringe din egen medicin. Vi sørger for, at du får den medicin, du har brug for.

Under indlæggelse

Når du ankommer, bliver du modtaget af en fra personalet. Her byder vi dig velkommen og hjælper dig til rette på din stue. I starten af din indlæggelse snakker vi med dig om, hvor længe vi forventer, at du skal være indlagt hos os.

Hver dag får du en kontaktperson, som du kan henvende dig til, hvis du har spørgsmål. Vi stræber efter, at du får den samme kontaktperson så ofte som muligt. Desuden får du tilknyttet en læge eller psykolog, som er ansvarlig for din behandling.

Lægen/psykologen og din kontaktperson laver din behandlingsplan i samarbejde med dig.

Vi arbejder med en behandlingsmetode, som hedder miljøterapi. Det betyder, at du bliver en del af et miljø, der er særligt tilrettelagt for dig, så du får det bedre. Vi lægger vægt på at skabe et behandlingsmiljø, hvor der er forståelse og respekt omkring hinandens forskelligheder.

Derudover kan din behandling bestå af:

Vi vil gerne inddrage dine pårørende i behandlingen f.eks. ved at invitere dem med til dine samtaler. Vores erfaring er, at deres liv også bliver påvirket af, at du er indlagt. Vi inddrager kun dine pårørende, hvis du giver samtykke til det.

Efter indlæggelse

Vi laver sammen en plan for, hvad der skal ske efter din indlæggelse. Planen laver vi, før vi udskriver dig. Ofte vil du fortsætte din behandling et andet sted. Det kan f.eks. være:

 • Hos din egen læge
 • Hos en privatpraktiserende psykolog eller psykiater
 • I et kommunalt tilbud
 • I en klinik i psykiatrien.

Det kan være en stor omvæltning at vende tilbage til din hverdag igen. Her kan du læse om andres oplevelser og få gode råd i forbindelse med din udskrivelse.

Patientvejledninger

I sengeafsnittet har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende kan du være en vigtig person. Du kan være en støtte for patienten og er en vigtig ressource og samarbejdspartner for personalet, fordi du:

 • har stor viden om vedkommende, der er i behandling
 • ved, hvad der er gået forud for kontakten til Psykiatrien
 • ved, hvordan patienten er som person – både i gode og dårlige perioder
 • ved, hvor længe symptomerne har været der, og måske hvad der kan virke dæmpende eller kan fremprovokere en forværring
 • ved, om der er noget særligt i patientens liv, som vi skal være opmærksomme på.

Samtidig har vi respekt for dig, dine ressourcer og den situation, du som pårørende står i.

Inden for den første uge vil patientens kontaktperson tilbyde dig at deltage i en samtale med os og patienten. Vi kan kun inddrage dig i samtalerne, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Du er altid velkommen til at ringe til os og fortælle om din oplevelse af patientens sygdom. Vær opmærksom på at behandleren har journalpligt – også når du ringer.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Besøg

Du er velkommen til at komme på besøg på afsnittet. Besøg foregår som udgangspunkt på patientens værelse. Det er vigtigt, at I tager hensyn til de andre patienter på afsnittet under besøget. Dagligstuen er som udgangspunkt forbeholdt afsnittets patienter.

Der er ikke faste besøgstidspunkter. Besøg kan foregå alle ugens dage fra kl. 7-22. Vi forventer dog, at du respekterer patienternes døgnrytme.

Du må gerne have en lille gave med, f.eks. blomster eller chokolade.

Det er også muligt for dig at overnatte på patientens værelse. Du kan aftale nærmere med personalet.

Børn som pårørende

Det kan være svært for børn og unge at forstå, hvad der sker, når de har en forælder med psykisk sygdom. 

Vi tilbyder familiesamtaler til patienter, der har børn under 18 år. Her støtter vi dialogen mellem forældre og børn og taler om, hvordan sygdommen påvirker hver enkelt i familien.

Det hele foregår i et sprog, som passer til barnets alder.

Find vej

Adresse og kort

Klik på billedet for at se vores interaktive oversigtskort med parkeringsmuligheder (via www.m.rm.dk)

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, Indgang K

8200 Aarhus N

Kontakt

Telefon

7847 2220

Telefontid

Sengeafsnit 9 er bemandet døgnet rundt, så du kan altid ringe til os.

Send mail via borger.dk

Adresse

Sengeafsnit 9

Afdeling for Depression og Angst

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Palle Juul Jensens Boulevard 175, Indgang K

8200 Aarhus N

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp