Akutte psykiatriske patienter i skadestuen modtages sammen med patienter med fysiske sygdomme. Patienter, der indlægges med tvang og i henhold til dom, kommer direkte på en af de psykiatriske afdelinger og derfor ikke i skadestuen.

Du finder skadestuen og lægevagten her:

Palle Juul-Jensens Boulevard 161, Indgang J3, 8200 Aarhus N.

Har du behov for akut hjælp?

På hverdage kl. 8-16 skal du ringe til

  • egen læge

På andre tidspunkter skal du ringe til

Hvis du er akut selvmordstruet, skal du ringe 112.

Forløb for akutte psykiatriske patienter

Har du akut behov for hjælp skal du tale med din læge eller vagtlægen for at blive visiteret til skadestuen  ligesom tidligere.

Når du som akut psykiatrisk patient ankommer til skadestuen på Aarhus Universitetshospital, skal du gå ind af samme dør som alle andre, der har behov for akut hjælp. Det gælder både børn, unge og voksne, der har behov for akut psykiatrisk hjælp.

I receptionen ved skadestuen bliver du modtaget ved skranken af en sygeplejerske. Sygeplejersken vurderer sammen med dig, om du kan sidde i venteområdet, eller der er behov for, at en psykiatrisk sygeplejerske bliver tilkaldt og følger dig til et skærmet venterum eller en undersøgelsesstue, der er tiltænkt mennesker med psykisk sygdom.

Børn under 13 år med behov for akut psykiatrisk hjælp vil blive modtaget direkte af en psykiatrisk sygeplejerske fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i skadestuen. 

Den psykiatriske sygeplejerske vurderer, om du skal tilses af en psykiatrisk læge eller en akutlæge afhængig af, hvad du primært fejler. Nogle gange kan der være behov for, at du skal tilses af flere læger. I skadestuen er der psykiatriske sygeplejesker på arbejde døgnet rundt, ligesom en psykiatrisk læge er til stede eller på tilkald hele døgnet.

Herefter kan du som patient enten forvente, at:

  • du skal blive og overnatte i et sengeafsnit tilknyttet skadestuen
  • du får en tid til ambulant behandling i psykiatrien 
  • du bliver indlagt direkte på en af de psykiatriske afdelinger eller 
  • du færdigbehandles og bliver sendt hjem

Find vej