Hvis du er over 18 år og har symptomer på depression, kan du blive henvist til Klinik for Depression i Skejby.

Om klinikken

I Klinik for Depression i Skejby udreder og behandler vi dig, der er over 18 år og har depression.

For at starte i et forløb hos os skal du have en henvisning fra enten:

 • Din egen læge
 • En vagtlæge
 • En privatpraktiserende psykiater
 • Et andet sted i psykiatrien.

Dit forløb hos os foregår uden indlæggelse.

Når du kommer ind til os, kan du møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Psykologer
 • En socialrådgiver.

Dit besøg

Når du har fået en henvisning, indkalder vi dig til en afklarende samtale med en behandler. Du modtager indkaldelsesbrevet i din e-Boks.

Til samtalen taler vi om:

 • hvordan du har det
 • hvilke symptomer du oplever
 • dit forløb op til, at du er blevet henvist til os
 • fysiske symptomer eller sygdomme
 • dine forventninger til behandlingen.

Samtalen varer som regel 1½ time.

Vi anbefaler, at du tager en pårørende med. De kan støtte, lytte og bidrage til din behandling.

Vi vurderer ud fra samtalen, om et forløb hos os er relevant.

Det er ikke sikkert, at vi kan tilbyde dig et forløb. Det er som regel, fordi et andet tilbud er mere relevant for dig. Hvis det er tilfældet, vejleder vi dig om alternative muligheder.

Din behandling

Vi samarbejder med dig - og gerne dine pårørende - om, hvilken behandling der er den rigtige for dig. Vi skriver det ind i en behandlingsplan, som du får udleveret. Vi aftaler også nogle konkrete mål for din behandling.

Din behandling kan bl.a. bestå af:

Du kan læse mere om din behandling her.

En del af din behandling foregår i grupper

Vi tilbyder dig at deltage i mindre grupper i form af:

Vi vil gerne inddrage dine pårørende

Dine pårørende kan være vigtige, når vi skal finde ud af, hvordan vi giver dig den bedste behandling. De kan være en støtte for dig og en vigtig samarbejdspartner i din behandling, fordi de kender dig godt og ved hvordan du løbende udvikler dig.

Vi vil derfor gerne inddrage dem i din behandling og invitere dem med til dine samtaler. Vi inddrager dem kun, hvis du giver samtykke til det.

Når din behandling hos os slutter

Vi taler løbende med dig om, hvordan det går med din behandling. Vi taler også om, hvordan det skal foregå, når dit forløb hos os er færdigt.

Du vil som regel stadig have nogle symptomer på depression, når dit forløb hos os slutter. Ofte vil du have behov for opfølgende behandling et andet sted. Det kan f.eks. være:

 • Hos din egen læge
 • Hos en privatpraktiserende psykolog
 • I et kommunalt tilbud.

Du kan også altid søge råd og vejledning hos forskellige organisationer for patienter og pårørende.

Hvis du har tanker om selvmord

Det er almindeligt at have selvmordstanker, når du har en depression. Din behandler hjælper dig med at:

 • forstå, hvad tankerne handler om
 • finde en anden vej ud af problemerne
 • lave en liste over helt konkrete ting du kan gøre, hvis du får selvmordstanker.

Det er meget vigtigt, at du fortæller os om dine selvmordstanker, så vi kan hjælpe dig.

Du kan læse mere om selvmordstanker her.

I Afdeling for Depression og Angst har vi også en Enhed for Selvmordsforebyggelse, der kan hjælpe dig.

Se her, hvem du kan kontakte hvis du har akut brug for hjælp til dine selvmordstanker.

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende kan du være en vigtig person. Du kan være en støtte for patienten og er en vigtig ressource og samarbejdspartner for personalet, fordi du:

 • har stor viden om vedkommende, der er i behandling
 • ved, hvad der er gået forud for kontakten til Psykiatrien
 • ved, hvordan patienten er som person – både i gode og dårlige perioder
 • ved, hvor længe symptomerne har været der, og måske hvad der kan virke dæmpende eller kan fremprovokere en forværring
 • ved, om der er noget særligt i patientens liv, som vi skal være opmærksomme på.

Samtidig har vi selvfølgelig respekt for dig, dine ressourcer og den situation, du som pårørende står i.

Vi kan kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Pårørende til en patient med selvmordstanker

Selvmordstanker er ofte en del af en depression. Det bedste, du kan gøre, er som regel at lytte og tale om de svære tanker. Ofte kan det også være en stor hjælp bare at være sammen og støtte med praktiske ting i hverdagen.

Du kan læse mere om, hvordan du som pårørende kan hjælpe her.

Hvis du er bange for, at din pårørende vil gøre alvor af selvmordstankerne, bør vedkommende ikke være alene. Du kan også hjælpe med at kontakte egen læge eller vagtlægen. Du kan se her, hvem du kan kontakte ved akut behov for hjælp med selvmordstanker.

Børn som pårørende

Det kan være svært for børn og unge at forstå, hvad der sker, når de har en forælder med psykisk sygdom. 

Vi tilbyder familiesamtaler til patienter, der har børn under 18 år. Her støtter vi dialogen mellem forældre og børn og taler om, hvordan sygdommen påvirker hver enkelt i familien.

Det hele foregår i et sprog, som passer til barnets alder.

Find vej

Adresse og kort

Klik på billedet for at se vores interaktive oversigtskort med parkeringsmuligheder (via www.m.rm.dk)

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, Indgang K

8200 Aarhus N

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Kontakt

Telefon

7847 2310

Telefontid

Mandag: Kl. 8-15.30

Tirsdag: Kl. 8-17

Onsdag: Kl. 8-17

Torsdag: Kl. 8-15.30

Fredag: Kl. 8-14.30

Send mail via borger.dk

Adresse

Klinik for Depression

Afdeling for Depression og Angst

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Palle Juul Jensens Boulevard 175, Indgang K

8200 Aarhus N

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp