Om behandlingen

Psykologisk behandling

Undervisning i sygdommen

Dine pårørende er vigtige

Dreng og pige spiller playstation

Behandling af BED

Gruppeterapi for BED-patienter

Behandling af anoreksi

Du skal lære at spise igen

Behandling af bulimi

Medicinsk behandling ved bulimi

Indlæggelse for anoreksi og bulimi

Langt de fleste behandles uden indlæggelse. Men ved meget alvorlig anoreksi og bulimi kan behandling under indlæggelse være nødvendigt. Hvis du er under 18 år, vil dine forældre være med i behandlingen og deltage i daglige måltider under indlæggelsen.

Behandlingen under indlæggelse indeholder tre vigtige elementer:

  • Støtte til normalisering af spisning og vægt
  • Behandling med fokus på at støtte dig i at arbejde med tanker, følelser og adfærd, som ligger bag ved og vedligeholder spiseforstyrrelsen
  • Støtte til at genfinde de ressourcer og det livsindhold, som er en forudsætning for en velfungerende hverdag.

Jo bedre du får det, jo mere ansvar vil du få. Du vil derfor blive inddraget mere aktivt i:

  • planlægning og tilberedelse af mad
  • træning i at spise med andre, alene, sammen med familien og sammen med andre udenfor afdelingen
  • planlægning af hjemmebesøg

Dagligdagen i afdelingen er bygget op over et fast ugeprogram, hvor mange af aktiviteterne foregår i grupper. Gennem samværet i grupper kan du genlære færdigheder, som du har mistet på grund af spiseforstyrrelsen. Det gælder både i forhold til spisning, kropsopfattelse og i forhold til at fungere sammen med andre.

Eksempler på gruppeaktiviteter er:

  • Terapi i samtalegruppe
  • Billedterapigruppe
  • Krop og bevægelse
  • Spisedagbogsgruppe.

I hele indlæggelsesforløbet inddrages pårørende, så I kan arbejde sammen mod de anorektiske tanker og handlinger i forbindelse med hjemmebesøg, efterfølgende udskrivning og fortsat behandling uden indlæggelse.

Efter behandlingen

På vej ud af spiseforstyrrelsen