Sådan bliver du henvist

Hvem kan henvise dig?

Kontakt din egen læge, hvis du har symptomer på psykisk sygdom. Din læge vil vurdere, om du skal have en henvisning til Psykiatrien i Region Midtjylland.

Lægevagten, privatpraktiserende psykiater eller fagfolk i kommunen (fx misbrugsrådgivere) kan også henvise til behandling i psykiatrien.

Hvis du bliver henvist

Når vi modtager din henvisning, vil vi vurdere, om du er i målgruppen for undersøgelse (udredning) eller behandling i Psykiatrien i Region Midtjylland. Hvis du er i målgruppen, vil du blive indkaldt til en samtale. Du får indkaldelsen med Digital Post.

Hvis du ikke er i målgruppen, får både du og den, der har henvist dig (fx egen læge), besked. Vi anbefaler, at du herefter tager kontakt til egen læge for at høre, hvilke andre tilbud og behandlingsmuligheder der kan være relevante for dig.

Sådan stilles diagnosen

Psykisk belastning af livstruende og katastrofeagtig karakter

PTSD kan være vanskelig at diagnosticere. Det skyldes, at mange mennesker med PTSD opsøger deres læge for at blive behandlet for noget andet. Det kan være angst, manglende arbejdsevne, hjertebanken, mavesmerter og andre fysiske symptomer. 

Årsagen til symptomerne kan ikke umiddelbart forklares og kobles ikke umiddelbart til de traumatiske begivenheder. Specielt ikke hvis det er mange år siden, traumerne fandt sted. For at diagnosen kan stilles, skal den psykiske belastning, man har været udsat for desuden have været af livstruende karakter.

Specialiseret diagnosticering og behandling

I Region Midtjylland er der én specialklinik, som behandler PTSD: Enhed for PTSD i Aarhus. Klinikken har desuden en afdeling i Herning. På klinikken i Aarhus behandles mennesker, der som følge af seksuelle overgreb og vold har udviklet PTSD.

PTSD er en kompleks diagnose. Både følelsesliv, krop, tænkning og adfærd påvirkes. For at opnå den optimale behandling er der derfor behov for, at flere specialister bidrager med viden.

Nogle af de fagfolk du vil møde i behandlingen er:

  • Speciallæger
  • Psykologer
  • Fysioterapeuter
  • Sygeplejersker
  • Pædagoger
  • Kulturmedarbejdere/tolke

Samtaler og undersøgelser

Diagnosen stilles på baggrund af grundige samtaler, særlige interviews og fysiske undersøgelser. De fysiske undersøgelser består bl.a. af blodprøver, scanninger mv. Under interviewet identificerer og vurderer man dine  symptomer, deres sværhedsgrad og varighed.

Det undersøges samtidig, om du tidligere har haft fysiske eller psykiske traumer. Derudover spørges der ind til, om du har andre psykiske lidelser. Det kan f.eks. være angst, depression, tvangstanker eller tvangshandlinger. Her kan nære pårørende ofte bidrage med vigtige oplysninger.

Film

Video om traumer
Åbner i nyt vindue via YouTube.

Hvad er traumer?

Film om de væsentligste symptomer på diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion, fokuserer særligt på flygtninge.

Tekst på denne side er opdateret december 2021 (version 1.03).

Senest revideret af: Mette Brinck-Jensen, ledende psykolog i Klinik for PTSD og Angst, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

Direkte link til vores sider om PTSD: ptsd.ps.rm.dk