Afspænding - fysioterapi

Behandlingssteder

Psykiatrien i Region Midtjylland behandler PTSD i disse teams:

Behandlingsformer

Der er desværre ikke nogen nem løsning, og der findes ikke kun én særlig terapiform, alle kan pege på og sige: "Det er den, der virker".

En grundig diagnosticering er derfor vigtig for at kunne starte den helt rigtige behandling. Behandlingens mål er at:

 • mindske dine psykiske og fysiske symptomer og forbedre din livskvalitet.
 • etablere en god basis for fremtidig støtte fra egen læge, speciallæge og sociale myndigheder.

Indhold af behandlingen

Et behandlingsforløb på regionens klinikker starter typisk med en forsamtale. Her vurderer man, om du har PTSD. Man identificerer dine symptomers karakter og sværhedsgrad. Bagefter laver vi et behandlingsforløb, som er skræddersyet til dig.

Behandlingsforløbet kan være en kombination af flere indsatser. Ofte vil der være:

 • Samtaler
 • Undervisning
 • Psykoterapeutisk behandling
 • Medicinsk behandling
 • Fysioterapi
 • Socialrådgivning
 • Pædagogisk vejledning

Ved behandling af flygtninge og andre med anden etnisk baggrund er man opmærksom på kulturelle forhold, som kræver særlige hensyn. Et specialiseret behandlingsforløb varer typisk 4-6 måneder med 1-2 sessioner pr. uge.

Undervisning

Du og dine pårørende vil blive tilbudt undervisning i relevante forhold omkring PTSD. Det kaldes også psykoedukation. Det er vigtigt at vide så meget som muligt om sygdommen. Det gør det muligt at forholde sig til symptomerne, håndtere dem og om muligt reducere tilbagefald.

Terapi

Psykoterapi

Der findes mange former for psykoterapi. Til behandling af PTSD har kognitiv terapi og eksponeringsterapi vist sig at være særligt effektive.

Kognitiv terapi fokuserer på dine tanker, følelser og adfærd. Psykologen hjælper dig med at finde frem til, hvad der skaber negative tanke- og adfærdsmønstre. Sammen forsøger I systematisk at udfordre og ændre dem. Det sker bl.a. gennem små hjemmeopgaver. Hjemmeopgaverne skal hjælpe dig med at afprøve andre måder at tænke og handle på. 

Ved eksponeringsterapi lærer du at konfrontere de traumatiske minder under kontrollerede forhold. Ved gentagne konfrontationer med den frygtede situation, enten i fantasien eller i virkeligheden, mindskes angsten, og du vinder gradvist en større følelse af kontrol. Du får på den måde et mere realistisk syn på traumet og tilpasser dine reaktioner derefter.

Fysioterapi

Fysioterapeuten har et kropsligt fokus i behandlingen af PTSD. En veldokumenteret behandlingsmetode til lindring af anspændthed og smerte er Basic Body Awareness Therapy (B-BAT).

B-BAT sigter mod at skabe harmoni og ro i krop og sjæl. Det kan give dig en øget selvtillid.

Der arbejdes bl.a. med:

 • Åndedrætsteknikker
 • Balancetræning
 • Afspænding 
 • Massage

Øvelserne i B-BAT foregår liggende, siddende og stående og tilpasses dig. Ved at lære din krops signaler at kende bliver du bedre til at mærke dine egne grænser og behov. Du bliver bedre til at stoppe op, være til stede i nuet og mærke efter. Det nedsætter stress, angst og uro.

Før var jeg glad og udadvendt – og havde masser af venner. Jeg kunne godt lide at tage i byen og var altid festens midtpunkt. Nu har jeg kun et par venner. Jeg ruller gardinerne ned, når jeg er hjemme. Jeg er bange, altid på vagt og slapper aldrig af. Det giver mig mange smerter i kroppen...

Medicinsk behandling

Medicin er ofte nødvendig for at behandle PTSD. Medicin mod depression og beroligende medicin virker på nogle af de kemiske ubalancer i hjernen.

Medicinen normaliserer bl.a. niveauet af stresshormonet kortisol. Derudover kan medicinen skabe balance i niveauet af hjernens signalstoffer, serotonin og noradrenalin. De har betydning for koncentrationsevne, hukommelse, angst og depression. Et normalt niveau af disse stoffer har også betydning for, om du har en god døgnrytme.

Der kan gå op til 4-6 uger, før man kan se, om medicinen virker. Nogle gange er man nødt til at sætte dosis op eller forsøge med en ny type. Det kan være, fordi virkningen udebliver, eller du får ubehagelige bivirkninger.

Tekst på denne side er opdateret december 2021 (version 1.03).

Senest revideret af: Mette Brinck-Jensen, ledende psykolog i Klinik for PTSD og Angst, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

Direkte link til vores sider om PTSD: ptsd.ps.rm.dk