Behandling af OCD

Psykoedukation og aflastning

Kognitiv adfærdsterapi

Behandling med medicin

Tekst på denne side er opdateret januar 2022 (version 1.03).

Senest revideret af: Judith Becker Nissen,  ledende overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien