Sådan bliver du henvist

Hvem kan henvise dig?

Kontakt din egen læge, hvis du har symptomer på psykisk sygdom. Din læge vil vurdere, om du skal have en henvisning til Psykiatrien i Region Midtjylland.

Lægevagten, privatpraktiserende psykiater eller fagfolk i kommunen (fx misbrugsrådgivere) kan også henvise til behandling i psykiatrien.

Hvis du bliver henvist

Når vi modtager din henvisning, vil vi vurdere, om du er i målgruppen for undersøgelse (udredning) eller behandling i Psykiatrien i Region Midtjylland. Hvis du er i målgruppen, vil du blive indkaldt til en samtale. Du får indkaldelsen med Digital Post.

Hvis du ikke er i målgruppen, får både du og den, der har henvist dig (fx egen læge), besked. Vi anbefaler, at du herefter tager kontakt til egen læge for at høre, hvilke andre tilbud og behandlingsmuligheder der kan være relevante for dig.

Undersøgelse for bipolar lidelse

Du skal tale med en læge eller specialpsykolog

Du bliver undersøgt for bipolar lidelse gennem én eller flere samtaler med en læge eller en specialpsykolog. Du skal også gennemgå et psykiatrisk interview, som er en samtale ud fra en struktureret guide.

Lægen eller specialpsykologen vil spørge ind til din aktuelle tilstand. I vil også tale om, hvorvidt du tidligere i dit liv har haft perioder med unaturlige ændringer i dit humør, dine tanker og dit energiniveau.

Lægen eller specialpsykologen vil vurdere, hvilke symptomer du har haft, hvor længe de har varet, hvor svære de har været, og hvordan de har påvirket din evne til at fungere i dagligdagen.

Dine pårørende kan bidrage med vigtige oplysninger om, hvordan de oplever din tilstand.

Undersøgelse for andre sygdomme

Du bliver også undersøgt for anden sygdom. Lægen ser på, om du har fysiske sygdomme eller andre psykiske sygdomme, fx misbrug, angst, personlighedsforstyrrelse eller ADHD. 

Bipolar lidelse eller enkeltepisode?

Man kan få diagnosen bipolar lidelse, hvis man har haft mindst to sygdomsepisoder, hvoraf den ene er en mani, en hypomani eller en blandingstilstand. Har man derimod udelukkende haft en enkeltstående mani, hypomani eller blandingstilstand, kaldes det en enkeltepisode.

Cyklotymi

Cyklotymi er en lettere variant af bipolar lidelse. Når man har cyklotymi, har man vedvarende udsving i manisk eller depressiv retning (i mindst to år), hvor kriterierne for mani eller depression på intet tidspunkt er opfyldt.

Sygdomsforløb

Forløbet varierer fra person til person

Det er forskelligt fra person til person, hvordan sygdommen forløber. Der er forskel på, hvor mange sygdomsepisoder man har, hvor svære de er, hvor længe de varer, og hvilken type de er.

Nogle har den klassiske form for bipolar lidelse med manier og depressioner, mens andre udelukkende har hypomanier og depressioner. Og nogle har sygdomsforløb med blandingstilstande og depressioner.

Undersøgelser tyder på, at depressioner optræder tre gange oftere end manier hos mennesker med bipolar lidelse.

Stabile perioder mellem sygdomsepisoder

Man vil ofte have stabile perioder mellem sygdomsepisoderne. De stabile perioder kan have forskellige længde - fra uger til år eller årtier.

En del personer med bipolar lidelse vil dog opleve lettere depressive eller maniske symptomer uden for de alvorlige sygdomsepisoder.

Efter sygdomsepisoder

Man kan have restsymptomer i flere uger eller måneder efter en sygdomsepisode. Man kan være mere træt, have mindre energi eller kognitive vanskeligheder. Det vil sige problemer med opmærksomhed, hukommelse, planlægning og overblik.

Hos nogle mennesker med bipolar lidelse kan der være vedvarende kognitive vanskeligheder uden for sygdomsepisoderne. Hvis man konstant har problemer med opmærksomhed, hukommelse, planlægning og overblik kan det påvirke ens evne til at fungere på arbejde eller uddannelse. Også selvom man er inde i en stabil periode.

Prognose

Prognosen for den enkelte sygdomsepisode er relativt god. Prognosen på længere sigt (år) vil variere fra person til person.

Relevant behandling, gode personlige ressourcer, stabil livsførelse og støtte fra andre vil have en positiv effekt på ens sygdomsforløb. Til gengæld vil det typisk forværre prognosen, hvis der er misbrug eller andre psykiske sygdomme til stede samtidigt. 

Ledsagesygdomme

Andre psykiske lidelser

Mange med bipolar lidelse har også andre psykiske sygdomme. Især misbrug og forskellige former for angstlidelser, ADHD m. fl.

Tekst på denne side er opdateret november 2021.

Senest revideret af: Maike Andreasen, overlæge, Afdeling for Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien. 

Direkte link til vores sider om bipolar lidelse hos voksne: www.bip.ps.rm.dk