Om teamet

I Team for Depression og Mani i Silkeborg udreder og behandler vi dig, der er over 18 år for:

For at starte i et forløb hos os skal du have en henvisning fra enten:

 • Din egen læge
 • En vagtlæge
 • En privatpraktiserende psykiater.

Dit forløb hos os er uden indlæggelse. Du kommer ind til os til samtaler eller gruppetilbud på hverdage i dagstimerne. 

Når du kommer ind til os, vil du møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Psykologer.

Dit besøg

Når du har fået en henvisning, indkalder vi dig til en indledende samtale i vores Udredningsteam. Du modtager indkaldelsesbrevet i din e-Boks.

Til den indledende samtale taler vi bl.a. om:

 • hvordan du har det, og hvilke symptomer du oplever
 • dit forløb op til, at du er blevet henvist til os
 • hvilken behandling vi evt. kan tilbyde dig

Vi vurderer ud fra samtalen, om der er behov for flere undersøgelser, for at du kan få stillet en diagnose og begynde i behandling.

Det er ikke sikkert, at vi kan tilbyde dig et forløb. Det er som regel, fordi et andet tilbud er mere relevant for dig. Hvis det er tilfældet, vejleder vi dig om alternative muligheder, f.eks. et kommunalt tilbud.

Din behandling

Hvis du har en depression eller bipolar lidelse, starter vi din behandling efter første undersøgelse.

Vi samarbejder med dig og dine pårørende om at lave en plan for din behandling, som tager udgangspunkt i dine behov.

Din behandling kan bestå af:

Du vil komme til samtale hos os ca. hver 2.-4. uge. 

Du kan læse mere om behandlingsforløbet her.

Du får en primær behandler

Når du starter i et forløb hos os, får du tilknyttet en primærbehandler - også kaldet kontaktperson. Din primære behandler er ansvarlig for, at din behandling hænger sammen og passer til dig.

Du kan læse mere om din primære behandlers rolle her.

Vi vil gerne inddrage dine pårørende

Dine pårørende kan være vigtige, når vi skal finde ud af, hvordan vi giver dig den bedste behandling. Vi ved, at din sygdom også påvirker deres liv og relation til dig.

Derfor vil vi gerne inddrage dem i din behandling og invitere dem med til samtaler sammen med dig. Vi kan også tilbyde dine pårørende samtaler alene.

Vi inddrager kun dine pårørende, hvis du ønsker det.

Når din behandling hos os slutter

Vi taler løbende om, hvordan det går med din behandling og hvad der skal ske fremadrettet.

Inden du afslutter dit forløb, laver vi sammen en plan for din opfølgende behandling. Det kan f.eks. være:

 • Hos din egen læge
 • I et kommunalt tilbud.

Du kan også altid søge råd og vejledning hos forskellige organisationer for patienter og pårørende:

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende kan du være en vigtig person. Vi vil derfor gerne samarbejde med dig. Du kan være en støtte, og du kan fortælle os:

 • hvordan patienten plejer at være, når vedkommende har det godt
 • forløbet op til, at patienten har fået en henvisning til os
 • særlige forhold i patientens opvækst, som vi skal være opmærksomme på.

Vi kan kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Børn som pårørende

Som barn kan det være rigtig svært at forstå, hvad der sker, når mor eller far er syg. 

Vi tilbyder familiesamtaler, hvor vi har fokus på børnenes behov. Vi hjælper jer med at tale om det, der er svært. Samtalerne foregår på børnenes præmisser og i et sprog, som passer til deres alder.

Du kan læse mere om familiesamtaler i Psykiatriens Hus her.

Find vej

Adresse og kort

Oversigtskort over Regionshospitalet Silkeborg - klik for at åbne som PDF.

Psykiatriens Hus

Falkevej 5

8600 Silkeborg

Du finder Psykiatriens Hus ved Indgang H på Regionshospitalet Silkeborg.

Rutevejledning via Google Maps.

 

Kontakt

Telefon

7847 5800

Telefontid

Mandag-torsdag: Kl. 8-15

Fredag: Kl. 8-14

Send mail via borger.dk

Adresse

Team for Depression og Mani

Psykiatriens Hus

Falkevej 5

8600 Silkeborg

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp