Modtagelse på psykiatrisk afsnit

Her kan du læse om angst hos voksne.

Psykiatrien i Region Midtjylland behandler angst i disse teams:

Hvad er angst?

Angst er en følelse alle kender. Det er en normal og gavnlig reaktion, når man er i fare. Men når man har en angstlidelse, virker angsten som en slags "falsk alarm". Det vil sige, at angsten opstår, uden at der reelt er fare på færde. Angsten føles umulig at styre og forhindrer en i at handle fornuftigt.

Fakta om angst:

  • Angst ses ved næsten alle psykiske sygdomme.
  • Betegnelsen angstlidelser dækker over en række psykiske sygdomme, hvor angst er det dominerende symptom.
  • Angstlidelser er meget udbredte i befolkningen i vestlige lande.
  • Angstlidelser starter ofte i barndom eller ungdom, men kan også begynde senere i livet.
  • Angstlidelser påvirker altid ens livskvalitet.
  • Hovedkendetegnet ved angstlidelser er en angstfølelse med mange kropslige symptomer, uden at der reelt er fare på færde. Man kan fx være angst for samvær med andre, at være alene eller at tage hjemmefra.
  • Den, der har angst, vil typisk forsøge at undgå det, han har angst for.
  • Angst kan optræde i forskellige sværhedsgrader. Lige fra let angst, der udgør en gene i hverdagen, til invaliderende angst for almindelige hverdagsaktiviteter, som fx indkøb, buskørsel eller samvær med andre.
  • For nogle kan angsten være en hindring for at tage en uddannelse, have et arbejde eller have et socialt netværk.

Hvordan er forløbet ved angstlidelser?

Hvorfor får nogle angst?

Der er ikke én forklaring på, at nogle mennesker udvikler en angstlidelse. Flere faktorer spiller en rolle.

I nogle tilfælde er det tydeligt, at en særlig belastning eller hændelse udløste angst. I andre tilfælde kommer angsten tilsyneladende ud af det blå. Det, der kan føre til angst hos ét menneske, kan blot være en midlertidig stressfaktor hos en anden.

Biologisk sårbarhed

Psykologisk og social sårbarhed

Stressende livssituation

Misbrug

Hvad sker der i hjernen?

Symptomer

Fire former for symptomer

Krop - symptomer på angst

Følelser - symptomer på angst

Tanker - symptomer på angst

Adfærd - symptomer på angst

Hver gang jeg hentede min søn i børnehaven, begyndte jeg at svede og ryste på hænderne. Jeg var sikker på, at alle kunne se, at jeg havde det dårligt, og at de tænkte, at jeg var et værre skvat. til sidst holdt jeg helt op ned at komme i børnehaven.
Peter 31 år

Angstens onde cirkel

Før, under og efter

Lægesamtale psykiatrien

Undersøgelse for angst

Udelukkelse af andre sygdomme

Undersøgelse hos læge eller psykolog

Typer af angst

Generaliseret angst - overdreven bekymringstendens, ængstelighed og uro

Panikangst– pludselige anfald af svær angst

Jeg har fået mit hjerte og alle andre organer undersøgt masser af gange, så jeg ved, at jeg ikke fejler noget fysisk. Alligevel tror jeg hver gang, jeg får et angstanfald, at jeg får et hjerteslag.
Kvinde 29 år

Agorafobi – fobisk angst for at færdes alene eller udenfor hjemmet

Socialfobi – fobisk angst i sociale situationer

Grader af angst

Alle angstlidelser findes i forskellige sværhedsgrader.

Angst i lettere grad:

Her er man i stand til at føre en normal tilværelse, stifte familie, have venner, tage en uddannelse og passe et arbejde. Angsten kommer kun i nogle situationer, hvor den dog kan være meget generende. Fx voldsom angst forud for en eksamen.

Angst i sværere grad:

Her fylder angsten så meget, at den påvirker én i alt hvad man gør. Svær angst forhindrer én i at leve en normal tilværelse.

Det kan fx være, at man har så svært ved at være sammen med andre, at man helt undgår socialt samvær. Man kan blive isoleret og ensom.

Det kan også være, at man oplever så voldsomme angstanfald, at man konstant er bange for at få et nyt anfald. Derfor tør man måske ikke være alene.

Støtte fra kommunen

Ledsagesygdomme

Flere psykiske sygdomme på samme tid

 

 

Behandling af angst

Behandling foregår enten i kommunen hos praktiserende læge, praktiserende speciallæge i psykiatri eller hos psykolog, eller i regionen hvor den varetages af psykolog, læge eller anden faggruppe.

I 10% af de sværeste tilfælde vil behandlingen foregå i hospitalspsykiatrien. Man bliver næsten aldrig indlagt udelukkende på grund af en angstlidelse.

Man kan behandle angst med medicin og psykoterapi. Man kan få behandling med enten medicin eller psykoterapi eller med begge dele på samme tid.

Psykoterapi og medicin er stort set lige effektive former for behandling. Der er dog den forskel, at medicin kun virker, så længe man tager det. I psykoterapi lærer man at anvende metoder, som man også kan bruge efter behandlingen er afsluttet.

Undervisning i lidelsen – psykoedukation

Psykoterapi

 

 

Medicin

Bivirkninger ved medicin

Gode råd til dig, der har angst

Hvilke muligheder er der for forebyggelse?

Hvad kan du selv gøre, hvis du lider af angst?

Gode råd til dig, der er pårørende

Hvad kan pårørende gøre?

Tekst på denne side er opdateret i marts 2022. 

Senest revideret af Mikkel Arendt, specialpsykolog, Klinik for PTSD og Angst, Afdeling for Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

Direkte link til denne side: www.print.angst2.ps.rm.dk