Når din mor eller far har en psykisk sygdom

Denne side er til dig, som er barn i en familie berørt af psykisk sygdom. Siden er delt op i to dele. En del til dig, som har en far eller mor med psykisk sygdom, og en del som er til dig, der har en bror eller søster med en psykisk sygdom.

Livet i familien

Når én i familien rammes af psykisk sygdom påvirker det hele familien. Også dig. Det kan være svært at have en far eller mor, som er syg med en psykisk sygdom. Det er det blandt andet fordi:

 • der kan melde sig mange spørgsmål. Og hvis tingene ikke bliver talt igennem, kan du stå tilbage med en følelse af afmagt.
 • det i perioder kan være svært at opretholde en almindelig hverdag
 • psykisk sygdom i familien kan betyde, at man isolerer sig og vælger venner fra.

Vi skriver sådan, så du kan tænke over disse ting og forsøge at få hjælp til at tackle situationen.

Der er hjælp at hente

Du kan fx:

 • bruge det netværk af voksne, der er omkring din familie. Det kan fx være en morbror eller en god nabo
 • søge hjælp på din skole. Der er voksne, som er uddannede til at hjælpe dig.
 • finde tilbud til pårørende – dem kan du læse mere om længere nede på siden.

Der, hvor din mor eller far er i behandling, kan de også:

 • tage samtaler med dig.
 • vise dig videre til andre steder, hvor du kan få hjælp. Det kan eventuelt være i en gruppe af børn/unge, der er i en lignende situation.

Længere nede på siden kan du desuden finde links til foreninger, som måske kan hjælpe dig.

Børn som pårørende

Når din søster eller bror har en psykisk sygdom

Find nogen at tale med

Hvis du er søskende til en bror eller søster, der er psykisk syg, er det vigtigt, at du har et andet menneske at tale med. Dine forældre kan være meget optagede af din søster eller bror. Derfor har de måske ikke overskud til at drage omsorg for dig. Brug dem du kender og snak om dine følelser. 

Der kommer helt sikkert mange forskellige følelser op hos dig. Det kan gør dig forvirret og utryg.

Du kan også opleve

 • en følelse af, at du ikke må belaste dine forældre yderligere.
 • at du lægger låg på egne følelser. Fx dine behov for støtte og omsorg fra dine forældre.
 • at du skal tage mere ansvar og har flere krav og forpligtigelser end din søskende.
 • at føle dig ladt i stikken og jaloux, fordi dine forældre koncentrerer sig om din psykisk syge søster eller bror

Det er helt normalt at have det sådan, og det er vigtigt, at du taler med nogen om det. Måske oplever du også en sorg, over at du har en søster eller bror som er psykisk syg, og at hverdagen ikke er, som den har været.

Det kan hjælpe dig at tale med andre. Det kan fx give dig en indsigt i den situation, du befinder dig i, og hvordan du har det med den. Det er et vigtigt skridt i forhold til at finde nye måde at håndtere situationen på. På den måde kan du både bedre støtte din psykiske syge bror eller søster. Men lige så vigtigt kan du også bedre passe på dig selv.

Foreninger

Foreninger og tilbud til børn og unge

Mindhelper - guider unge gennem hårde tider

Råd og vejledning til unge mellem 13-20 år
mindhelper.dk

Snak om det

Inspiration til snak med børn om sindet og psykiske lidelser
snakomdet.dk

Headspace

Rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år
headspace.dk

BørneTelefonen

Rådgivningstilbud til børn. Man kan ringe, skrive eller chatte med BørneTelefonen.
bornetelefonen.dk 
Telefon: 116 111

Tekst på denne side er opdateret maj 2022.

Senest revideret af: Kirsten Nohr Andersen, afdelingssygeplejerske ved Børne- og Ungepsykiatrisk Afdeling i Viborg.

Direkte link til denne side: www.barn.ps.rm.dk