Pige læser i psykiatrien

Her kan du læse om diagnosen og få gode råd til, hvad du kan gøre, hvis du har angst.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling står for behandlingen af angst hos børn og unge i Region Midtjylland.

Hvad er angst?

Alle mennesker oplever af og til angst og bekymringer. Det er helt naturligt. Angst kan beskytte dig, når du føler dig truet, fordi angsten får dig til at passe på dig selv. Bekymringer kan også være gode, fordi de får dig til at tænke dig om, før du handler.

Det er naturligt, at et barn oplever angst. Angst kan fx opstå, når det lille barn bliver adskilt fra sine forældre, fordi det skal starte i vuggestue. Et lidt større barn vil typisk være bange for mørke eller fremmede mennesker. En teenager kan have svært ved at forholde sig til de sociale forandringer ift. venner, kærester og fester. At opleve kortere perioder med angst er almindeligt og ikke ensbetydende med, at barnet lider af angst.

Hvornår er angst en psykisk sygdom?

Angst bliver først til en psykisk sygdom, når den er "løbet løbsk" og gør dagligdagen svær. Det kan fx være, hvis angsten forhindrer dig i at gå i skole, eller hvis du ikke tør forlade hjemmet alene. 

Nogle gange påvirker angsten også familielivet. Det kan ske, hvis der bliver taget så meget hensyn til angsten, at din familie ikke længere kan fungere på almindelig vis. Det kan fx være, hvis du er så angst for at gå i skole, at din mor eller far må blive hjemme fra arbejde. Eller hvis du er så nervøs for at sove din egen seng, at du må sove hos dine forældrene.

Hvorfor får nogle angst?

Der er ikke én forklaring på, hvorfor nogle børn og unge får angst. Flere ting har betydning for, om sygdommen opstår.

I nogle tilfælde er der en klar begivenhed, som udløser angsten. Det kan fx være, hvis dine forældre bliver skilt, eller hvis du bliver drillet i skolen.

I andre tilfælde kommer angsten ud af det blå. Det, der kan føre til angst hos ét barn, kan blot være en midlertidig stressfaktor hos et andet.

Kan man arve angst fra sine forældre?

Forskning tyder på, at der ikke findes et særligt gen for angst. Du kan altså ikke arve angst fra dine forældre.

Forskere har dog fundet frem til, at der findes en følsomhed, som godt kan gå i arv. I nogle familier ser man fx, at den ene forælder er mere nervøst anlagt end den anden. I andre familier kan man se mere alvorlig angst hos én af forældrene eller andre nære slægtninge. Det øger risikoen for, at barnet også udvikler angst.

At være født med denne følsomhed er ikke kun negativt. En større følsomhed kan betyde, at barnet bliver meget omsorgsfuldt og empatisk. Samtidig giver følsomheden dog også en større risiko for, at barnet udvikler bekymringer, angst og tristhed.

Forældrenes påvirkning på barnets angst

Som forælder kan du komme til at fastholde dit barns angst ved at overbeskytte det. Hvis du eller barnets anden forælder selv er plaget af angst, kan jeres barn let komme til også at se verden som et farligt sted. Af den grund kan jeres barn begynde at kopiere jeres adfærd.

Hvis en mor fx er bange for at tage telefonen, fordi det giver hende angst ikke at vide, hvem der er i den anden ende af røret, kan hendes barn også blive bange for at tage telefonen. Derfor begynder det at undgå det – selvom barnet til at begynde med ikke var bange for at tage telefonen.

Jeg turde ikke gå i skole. Jeg var så bange for at sige noget dumt, rødme, stamme eller svare forkert i timerne, så både læreren og mine klassekammerater ville grine af mig. Til sidst turde jeg slet ikke gå udenfor, jeg var på alle måder bange for at opføre mig forkert.
Philip, 14 år

Symptomer

Fysiske symptomer

Når du mærker angst, gør din krop sig klar til kamp eller flugt. Derfor får du spændte muskler og hurtig hjertebanken. Mentalt vil du også være ’på vagt’ og meget opmærksom på alt omkring dig.

Måske mærker du også fysisk ubehag. Det kan være mave- og hovedpine, diarre, opkastninger eller træthed. 

Tanker

Når du har angst, vil dine tanker ofte kredse om, at der er en fare eller trussel på vej. Du kan have tanker om, at en ulykke vil ramme dig selv eller din familie, eller at du vil komme til at gøre noget forkert og blive til grin. Ofte er du ikke i stand til at se situationen fra et mindre farligt perspektiv.

Adfærd

Din adfærd, altså hvad du siger og gør, bliver automatisk påvirket af dine negative tanker og fysiske reaktioner. Du kan fx reagere ved at blive vred, anspændt eller opkørt.

Samtidig vil du sikkert forsøge at undgå det, der giver dig angst. Det kaldes ’undgåelsesadfærd’. Det kan være ’tydelig undgåelse’. Fx at nægte at sove i et mørkt rum, hvis du er bange for mørke. Det kan også være mere ’tilsløret undgåelse'. Fx at bruge hovedpine som undskyldning, hvis du er bange for at deltage i et socialt arrangement.

Angst i forskellige grader

Angst ses i forskellige grader. Befinder du dig i den ene ende af skalaen, har du så svær angst, at du ikke kan gå i skole eller være sammen med dine venner.

Er du i den anden ende af skalaen, mærker du kun angsten i enkelte situationer. Resten af tiden klarer du sig ligeså godt som dine jævnaldrende. Hvor plaget af angst, du er, kan også variere fra dag til dag.

Sådan bliver du henvist

Hvem kan henvise dig?

Kontakt din egen læge, hvis du har symptomer på psykisk sygdom. Din læge vil vurdere, om du skal have en henvisning til Psykiatrien i Region Midtjylland.

Lægevagten, privatpraktiserende psykiater eller fagfolk i kommunen (fx PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) kan også henvise til behandling i psykiatrien.

Hvis du bliver henvist

Når vi modtager din henvisning, vil vi vurdere, om du er i målgruppen for undersøgelse (udredning) eller behandling i Psykiatrien i Region Midtjylland. Hvis du er i målgruppen, vil du blive indkaldt til en samtale. Du får indkaldelsen med Digital Post.

Hvis du ikke er i målgruppen, får både du og den, der har henvist dig (fx egen læge), besked. Vi anbefaler, at du herefter tager kontakt til egen læge for at høre, hvilke andre tilbud og behandlingsmuligheder der kan være relevante for dig.

Undersøgelse for angst

Udelukkelse af fysisk sygdom

Nogle gange kan symptomer på angst ligne symptomer på fysisk sygdom. Det kan fx være hjertebanken og svimmelhed. Derfor skal det altid udelukkes, at der er tale om en fysisk sygdom. Det undersøger din praktiserende læge.

Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatrien

Når det er blevet vurderet, at symptomerne ikke skyldes fysisk sygdom, bliver du undersøgt i børne- og ungdomspsykiatrien. Her vil en behandler tale med dig og dine forældre. Behandleren vil spørge om:

 • Hvilke symptomer på angst du oplever
 • I hvilke situationer angsten opstår
 • Hvordan angsten har udviklet sig.

Behandleren vil også spørge dine forældre, hvordan du har udviklet dig fra helt lille af, og om du har andre vanskeligheder. I taler også om, hvorvidt der er andre i din familie, som lider af angst eller anden psykisk sygdom. På baggrund af den samlede undersøgelse stilles en diagnose.

Samtale mellem ung pige og behandler i bua

Typer af angst

Enkeltfobier

Enkeltfobier (også kaldet specifikke fobier) er angst for helt bestemte ting. Du kan fx være bange for slanger, højde eller nåle. Har du en enkeltfobi vil du med al magt søge at undgå det, som skræmmer dig.

Separationsangst

Separationsangst er angst for at blive adskilt fra dine helt nære omsorgspersoner. Oftest din mor. For mindre børn kan angsten kan vise sig i hjemmet, hvor barnet kan følge efter sine forældre rundt i huset.

Hvis du går i skole kan det være, at separationsangsten har vist sig i forbindelse med lejrskole eller sportsstævner. Her kan det at være væk hjemmefra over en længere periode give svær hjemve. Samtidig vil du ofte være voldsomt bekymret for, at der vil ske dine forældre noget, mens du er væk.

Generaliseret angst

At opleve angst i mange forskellige situationer kaldes for generaliseret angst. Har du det, bekymrer du dig om stort og småt. Det kan fx være om:

 • Præstationer i skolen eller til sport
 • Du er god nok som ven, bror eller søster.
 • Dit helbred
 • Hvad du siger og gør
 • Nyheder på tv.

Ofte er der behov for, at dine forældre gentagne gange forsikrer dig om, at alt nok skal gå.

 

 

Socialangst

Socialangst handler om at være ængstelig og bekymret i sociale situationer. Har du socialangst, er du bekymret for, at andre vil synes dårligt om dig. Du vil måske virke genert og hæmmet og ikke have lyst til at møde nye mennesker. Du vil sikkert også undgå at henvende sig til en ekspedient i en butik.

Du kan også være angst for at få synlige tegn på angst. Det vil sige, at du er bange for, at andre skal se dig rødme, ryste på hænderne eller kaste op.

Panikangst

Panikangst er en udpræget frygt for pludselig at få et panikanfald og blive totalt handlingslammet. Flere unge end børn får panikanfald. Anfaldet kommer ofte som ”et lyn fra en klar himmel” med voldsom hjertebanken, sved, svimmelhed og åndenød.

Har du oplevet panikanfald flere gange, kan du blive så bange for at få endnu et anfald, at du ikke længere har lyst til at tage hjemmefra, og i stedet isolerer dig.

Ledsagesygdomme

Flere former for angst og andre sygdomme

Mange børn og unge har mere end én form for angst. Nogle har også andre psykiske sygdomme eller udviklingsforstyrrelser. Det kan fx være indlæringsvanskeligheder, ADHD eller autisme.

Behandling

Psykoedukation

Psykoedukation er en form for undervisning i angst, som bliver tilbudt til både dig og dine forældre. Her får I viden om:

 • Hvad angst er
 • Hvordan sygdommen opstår
 • Hvilke symptomer der er
 • Hvordan angst typisk udvikler sig. 

I får også information om behandling med medicin og psykoterapi.

Terapi

Du kan blive tilbudt en række individuelle samtaler med en behandler, oftest er der også fællessamtaler, hvor dine forældre er med.

Det kan også være, at du bliver tilbudt at deltage i gruppebehandling. Her deltager I sammen med en række andre familier med børn eller unge, der har angst. Sammen med din behandler finder du og dine forældre ud af hvilken terapiform, der passer bedst til dig.

Kognitiv adfærdsterapi giver ofte gode resultater. Kognitiv adfærdsterapi går i korte træk ud på, at du gradvist, systematisk og efter aftale gør netop det, som du er bange for. Når du langsomt udfordrer det, du er bange for, vil du med tiden erfare, at det er mindre farligt, end du troede.

Eksempel

Hvis du fx er bange for at drukne, når du svømmer på dybt vand,  skal du starte med at gå ud i det lave vand, hvor du kan bunde, og hvor du tør være. Herefter skal du langsomt bevæge dig ud på lidt dybere vand og arbejde med også at være tryg her. Sådan fortsætter du – trin for trin – til du er helt ude på det dybe vand.

Undervejs arbejder du både med tanker og følelser. Et eksempel på tanker, der kan hjælpe dig, kunne være: 

Jeg mærker, at jeg bliver bange for at drukne. Men jeg ved, at det kun er følelser og ufarlige kropslige fornemmelse.  Når jeg ikke længere kan bunde, begynder jeg at svømme. Jeg skal huske mig selv på, at jeg godt kan svømme på lavt vand. Det er det samme, jeg skal gøre, når jeg er på dybt vand.

Min angst blev meget mindre, da jeg kom til psykolog. Det var så befriende, da jeg opdagede, at mine grimme katastrofetanker ikke var virkelighed. Jeg lærte at sige til mig selv: Maiken, du kan forestille dig rigtig mange grimme ting, der kan ske, men husk, det er kun tanker, og tanker er heldigvis ikke virkeligheden. Du kunne jo også begynde at tænke gode tanker om hvad, der kunne ske i stedet.
Maiken, 13 år

Aflastning

Aflastning vil sige, at man fritages fra de ting i dagligdagen, som belaster én. Fx kan man i en periode blive fritaget for nogle timer i skolen, hvis det gør det lettere at komme igennem dagen.

 

 

Medicin

Nogle gange kan det være nødvendigt at supplere terapi med medicin. Du vil typisk få tilbudt medicin, hvis du har svær eller langvarig angst, hvor terapi ikke har hjulpet nok. Medicinen gør, at graden af angst reduceres. Derefter bliver det ofte lettere at arbejde terapeutisk med din angst.

Når du skal starte på medicin, sker det i samråd med en læge. Lægen vil lægge en plan for, hvordan du skal tage medicinen. For at undgå bivirkninger, er det vigtigt, at du starter med en mindre dosis medicin, som så kan trappes langsomt op til fuld dosis.

Man bruger som regel antidepressiv medicin af typen SSRI til behandling af angst. SSRI står for selektiv serotonin genoptagelseshæmmere. Serotonin er et signalstof, som virker på nogle af de kemiske processer i hjernen, der finder sted ved en angstlidelse. Lægemidler af typen SSRI anvendes både til behandling af depression og angst.

Det er altid en psykiater, der vurderer, hvilken behandling der passer til dig. Under din behandling kan du møde både læger, psykologer, sygeplejersker og andre faggrupper.

Bivirkninger

Når du får medicin, skal du gå til kontrol ved din læge. Lægen vil vurdere, om behandlingen virker som den skal, og om du får den rette dosis. Lægen vil snakke med dig om bivirkninger og overveje, om du kan have gavn af at skifte til et andet lægemiddel.

Medicin mod angst kan ligesom alle andre lægemidler give bivirkninger. Det er ikke alle, der oplever bivirkninger. Hvis man gør, er det som regel kun i starten af behandlingen.

Nogle af de hyppigste bivirkninger er kvalme, søvnbesvær, og uro i kroppen. I meget sjældne tilfælde har unge (med depression) fået nye eller forværrede selvmordstanker i den første tid med medicinen.

Kend din angst

Hvis man ikke har nogen særlig viden om angst, har man ofte en forvrænget opfattelse af sin tilstand. Man kan tro, at man er fysisk syg, fordi man har hjertebanken, uro i maven m.m. 
 
Man kan også tro, at andre mennesker synes, at man gør noget mærkeligt, eller at man ser mærkelig ud, og at de i det hele taget vil være meget kritiske overfor en.
 
Det er derfor vigtigt, at både du og dine forældre modtager psykoedukation og får undervisning i, hvilken form for angst du har. Alene det, at du lærer at dine symptomer skyldes en velbeskrevet psykisk lidelse (som kan behandles), kan være med til at berolige dig.

Gode råd til dig, der har angst

Kan man forebygge angst?

Både psykoterapi og medicin har til formål at forebygge tilbagefald. I terapien lærer du gradvist at gå imod dét, der vækker din angst. De strategier, som du har udviklet gennem samtalerne, kan du også bruge i nye sammenhænge, der giver dig angst. Det vil din behandler tale med dig om, når I er ved at nå til slutningen af terapiforløbet.

Derudover vil du sammen med din behandler også arbejde på at finde ud af, hvad der kan være af belastende faktorer i din hverdag, og hvad du kan gøre for at nedsætte belastningerne.

Hvis du får medicin, hjælper den dig til, at du bedre kan gå imod din angst i hverdagen - og på sigt overvinde din angst.

Derudover er det under alle omstændigheder vigtigt, at du sørger for dit almene velbefindende. Spis derfor sundt og varieret, sørg for at få en god nats søvn, få frisk luft og motion og husk ikke mindst at være sammen med de mennesker, du holder af.

Hvad kan du selv gøre, hvis du lider af angst?

Der er flere ting, du kan gøre, hvis du lider af angst:

 • Tænk på hvad du gerne ville kunne, som angsten forhindrer dig i. Du kan evt. tænke på, hvad dine jævnaldrende kan, og som du ikke kan pga. din angst. 

 • Det bedste, du kan gøre for at hjælpe dig selv, er at trodse din frygt og gradvist begynde at gøre det, du er bange for. Så vil du over tid opleve, at dine tanker om forskellige skrækscenarier er langt værre end det, du oplever i virkeligheden. Og du har brug for at opleve og mærke på din krop, at virkeligheden er langt mere fredelig og positiv end det, du frygter.

 • Tag imod hjælp, både fra en professionel behandler og fra dine forældre. Behandleren kan sammen med dig lægge en plan for, hvordan du i små trin kan trodse din frygt.

 • Behandleren kan også hjælpe dig med at huske på alle de positive skridt, du gør i processen, og hjælpe dig videre, hvis du får et tilbagefald. Dine forældre kan støtte, opmuntre og hjælpe dig med at holde fast i de mål, du sætter dig.

 • Hverken dine forældre eller din behandler kan fjerne angsten for dig. Det er dig, der skal tage beslutningen om at ville kæmpe mod angsten. Man ved, at jo hyppigere man øver sig i at gå imod angsten, jo hurtigere effekt får man af behandlingen.

 • Når man er i behandling for angst, kan der være behov for, at der bliver taget nogle hensyn på andre områder. Det er krævende at kæmpe mod angsten. Derfor kan du have brug for, at kravene mindskes på andre områder. Det kan for eksempel være, at der for en periode skal være færre krav i skolen.

Gode råd til dig, der er pårørende

Har dit barn angst, er der flere ting, du kan gøre for at hjælpe:

 • Deltag i psykoedukation, hvor du kan få mere viden om angst.

 • Det kan også være en god ide at læse bøger om angst, for at få en større forståelse af, hvad angst er, og hvordan den behandles.

 • Du kan bede om samtaler med jeres barns behandler for at få mere indgående viden om angst, og hvordan du kan støtte jeres barn.

 • Vær åben over for dit barn, når du selv oplever noget, der gør jer nervøse. Fortæl om hvordan du overvinder nervøsiteten. På den måde kan du være en god rollemodel.

 • Hvis du selv har tendens til angst, er det vigtigt, at du afgrænser det og arbejder med din egen bekymring. Ellers kan den overføres til barnet.

 • Undgå at overbeskytte barnet. Det gør kun angsten værre. Undlad at vedligeholde barnets undgåelsesadfærd. Støt i stedet dit barn med opmuntring, konkrete strategier og aftaler om at indgå i velkendte aktiviteter og sammenhænge. 

 • Undgå at udvise irritation eller skuffelse over barnet. Prøv i stedet for at hjælpe barnet til at se sin egen situation, og de konsekvenser angsten har fået, og forsøg så at opmuntre barnet til at gå imod angsten.

 • Tal med dit barn om, at angst kun er tanker og ikke virkelighed, og at angsten har fået barnet til at se alt i et negativt lys.

 • Tal med dit barn om, hvad det gerne ville kunne, hvis ikke angsten hæmmede det. Opmuntr dit barn til at tage imod behandling og giv din fulde støtte.

 • Hvis din søn eller datters angst udspiller sig i skolen eller til fritidsaktiviteter, så aftal med ham eller hende, at du oplyser lærere og pædagoger om angsten. Tal med dem om, hvordan de bedst støtter dit barn i at gå imod sin angst. Det er en stor hjælp for dit barn, at der er den samme forståelse for dets vanskeligheder både hjemme, i skolen og i fritiden.

Særligt for søskende

Har din søster eller bror en psykisk sygdom?

Så tag et kig på vores side om at være barn i en familie med psykisk sygdom. Her er vigtig viden og gode råd til dig, der har en søskende med en psykisk sygdom.

Foreninger og tilbud til børn og unge

Mindhelper - guider unge gennem hårde tider

Råd og vejledning til unge mellem 13-20 år
mindhelper.dk

Snak om det

Inspiration til snak med børn om sindet og psykiske lidelser
snakomdet.dk

Headspace

Rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år
headspace.dk

Den Psykiatriske Rådgivningstelefon

Du kan døgnet rundt ringe anonymt til Psykiatrisk Rådgivningstelefon og få rådgivning på 78 47 04 70. Her sidder psykiatriske medarbejdere, der kan give dig vejledning.

Rådgiverne kan ikke yde behandling og du kan ikke blive indlagt via Rådgivningstelefonen.

Tekst på denne side er opdateret december 2021 (version 1.02).

Forfatter: Anette Damsgaard Nielsen, psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien. 

Senest revideret af: Merete Juul Sørensen, overlæge på Børne – og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

 

Direkte link til denne side: www.print.angst1.ps.rm.dk