Om afsnittet

På Sengeafsnit D i Randers behandler vi dig, der er over 18 år, der har en psykisk sygdom og har brug for at være indlagt i længere tid.

For at du kan blive indlagt hos os, skal du have en henvisning fra et af vores andre sengeafsnit:

Vi har otte sengepladser på afsnittet.

På afsnittet vil du møde vores team af:

 • Ergoterapeuter
 • Læger
 • Lægesekretærer
 • Motionsmedarbejdere
 • Peer-medarbejdere, der har erfaring som patienter i psykiatrien og nu er uddannet og ansat til at støtte andre
 • Psykiatere
 • Pædagoger
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Sygeplejersker.

Vi er et uddannelsessted, så derfor skal du forvente at møde studerende og praktikanter.

Hverdagen på afsnittet

Vi arbejder med Safewards, som er en miljøterapeutisk metode. Det betyder, at du bliver en del af et miljø, som giver dig mulighed for at udvikle dig i retningen af et bedre liv. Her lærer du også, hvordan du mestrer hverdagssituationer.

Vi går op i at skabe en hverdag med et socialt fællesskab, hvor både patienter, pårørende og personale føler sig trygge på afsnittet. Det er vigtigt for os, at du føler dig hørt, forstået og respekteret.

Du får behandling, der:

 • respekterer din individualitet
 • værdsætter forskellighed
 • sikrer værdighed
 • fremmer recovery
 • passer til det hele menneske
 • støtter dig til at opnå dine specifikke mål
 • anerkender dine specifikke styrker og evner.

Vi forpligter os til at:

 • have forskellige kompetencer
 • være modige, tilgængelige og skabe tryghed
 • udvikle positive relationer baseret på håb og optimisme.

Vi deler vores fællesarealer med de andre sengeafsnit i Randers. Vi har bl.a.:

 • Opholdsrum
 • Motionsrum
 • Idrætshal
 • Sansehave
 • Kreativt værksted
 • Bålhytte.

I Sengeafsnit D har vi også computerrum og fælles køkken.

Du kan læse mere om Sengeafsnit A, B, C og D her.

Din indlæggelse

Din behandling tager altid udgangspunkt i dig og dine mest akutte behov. Ingen indlæggelser er derfor ens, selvom diagnosen kan være den samme.

Formålet med din indlæggelse er:

 • at stabilisere din psykiske tilstand
 • at du får det bedre fysisk, psykisk og socialt
 • at du stabiliserer eller får et godt socialt netværk.

Før indlæggelse

For at vi kan have det godt sammen på afsnittet, har vi nogle regler, som det er vigtigt, at du læser og følger. Du kan finde reglerne i vores husorden, som vi udleverer til dig. Vi vil gerne gennemgå husordenen med dig og svare på spørgsmål, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du kan finde vores husorden her.

Under indlæggelse

Når du kommer ind til os, vil vi fortælle dig om afsnittet. Her vil vi også informere dig om, hvad der kommer til at ske under din indlæggelse.

Du får dit eget værelse med toilet og bad.

Du får et tværfagligt behandlerteam, når du bliver indlagt. De følger dig og planlægger din indlæggelse sammen med dig og gerne dine pårørende. 

Din behandling kan bestå af:

 • Samtaler
 • Gruppeterapi
 • Aktiviteter, f.eks. morgenmøde
 • Fysisk træning
 • Gå- eller løbegruppe
 • Beroligende metoder, f.eks. kugledyne, ballstick og sansestole
 • NADA-behandling
 • Medicin
 • Samarbejde med pårørende
 • Samarbejde med f.eks. din egen læge, hjemkommune eller dit kommunale rusmiddelcenter.

Du aftaler med dit team af behandlere, hvornår der er samtaler, hvordan du følger afsnittets døgnrytme og hvor ofte du deltager i aktiviteter.

Vi finder sammen ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig, og laver en plan for din behandling. Du og dine pårørende er med til at lave planen for, hvad der skal ske. Vi inddrager dog kun dine pårørende, hvis du ønsker det.

Sammen undersøger og afprøver vi forskellige metoder, du kan bruge til at håndtere dine problemer og følelser på. Det kalder vi for mestringsstrategier. Det kan både være metoder, du tidligere har haft gavn af, eller helt nye metoder.

Efter indlæggelse

Vi laver sammen en plan for, hvad der skal ske efter din indlæggelse. Planen laver vi, før vi udskriver dig. Ofte vil du fortsætte din behandling et andet sted. Det kan f.eks. være:

 • I en af vores klinikker
 • Hos din egen læge
 • Et kommunalt tilbud.

Du har også mulighed for at få hjælp og støtte i forskellige foreninger og netværk.

Det kan føles som en stor omvæltning at skulle vende tilbage til din hverdag igen. Her kan du læse om andres oplevelser med at blive udskrevet og få gode råd i forbindelse med din udskrivelse.

Patientvejledninger

I sengeafsnittet har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende er du vigtig. Vi vil derfor gerne involvere dig i behandlingen, da du kan være en støtte for den indlagte og en god samarbejdspartner for personalet. Vi kontakter dig i løbet af den første uge for at planlægge en samtale. Her deltager du sammen med den indlagte og et team af behandlere.

Til samtalen vil vi typisk tale om:

 • hvordan den indlagte har det, og hvordan I mærker det i jeres hverdag
 • hvilke muligheder, der er for behandling
 • hvad der kommer til at ske under indlæggelsen
 • din situation som pårørende, og hvor du kan få yderligere hjælp og støtte
 • samarbejde og inddragelse af dig som pårørende.

Du kan komme ind til os på afsnittet til samtalen, eller vi kan tale sammen over telefonen.

Vi kan kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Du kan få mere information til pårørende på Sengeafsnit A, B, C og D her.

Besøg

Du må gerne komme på besøg på afsnittet. I må være på patientens værelse under besøget. Hvis der kommer børn på besøg, bør du af hensyn til barnet planlægge besøget med personalet.

Vores besøgstider er hver dag fra kl. 8-22.

Børn som pårørende

Som barn kan det være rigtig svært at forstå, hvad der sker, når mor eller far er syg. 

Vi tilbyder familiesamtaler til patienter, der har børn under 18 år. Her kan vi:

 • sætte fokus på børnenes behov
 • tale om sygdommen og hvordan den påvirker hele familien
 • hjælpe jer med at få talt om svære emner
 • vejlede jer om hjælp og støtte fra kommunen, hvis I har brug for det.

Samtalen foregår i et sprog, som passer til barnets alder.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Find vej

Adresse og kort

Klik på billedet for at se vores interaktive oversigtskort med parkeringsmuligheder (via www.m.rm.dk)

Sengeafsnit A, B, C og D

Regionspsykiatrien Randers

Dronningborg Boulevard 15

8930 Randers Ø

Kontakt

Telefon

7847 5555

Telefontid

Sengeafsnit D er bemandet døgnet rundt, så du kan altid ringe til os. Dog er der telefonsvarer fra kl. 9-10 alle dage.

Send mail via borger.dk

Adresse

Sengeafsnit D

Regionspsykiatrien Randers

Dronningborg Boulevard 15

8930 Randers NØ

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp