Om afsnittet

På Sengeafsnit A i Randers behandler vi dig, der er over 18 år og enten har:

 • En affektiv lidelse, f.eks. depression eller bipolar lidelse
 • En skizoaffektiv lidelse, dvs. når du både har symptomer på skizofreni og en affektiv lidelse
 • Alkoholrelaterede lidelser
 • Belastningsreaktioner
 • Mental retardering sammen med en psykiatrisk lidelse.

For at du kan blive indlagt hos os, skal du have en henvisning fra:

 • Din egen læge
 • En privatpraktiserende psykiater
 • Akutafdelingen
 • Et andet sted i psykiatrien.

Vi har 14 sengepladser på afsnittet.

Afsnittet kan være med åbne eller låste døre. Det afhænger af, hvad patienterne har behov for. Der kan være andre patienter end dig, der har behov for en låst dør. Her kan du kontakte personalet, hvis du gerne vil ud.

Du kan blive henvist til os, hvis du bor i:

 • Favrskov Kommune
 • Norddjurs Kommune
 • Randers Kommune
 • Syddjurs Kommune.

På afsnittet vil du møde vores team af:

 • Læger
 • Lægesekretærer
 • Motionsmedarbejdere
 • Peer-medarbejdere, der har erfaring som patienter i psykiatrien og nu er uddannet og ansat til at støtte andre
 • Psykiatere
 • Psykologer
 • Psykomotorisk terapeuter
 • Pædagoger
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Sygeplejersker.

Vi er et uddannelsessted, så derfor skal du forvente at møde studerende og praktikanter.

Hverdagen på afsnittet

Vi arbejder med Safewards, som er en miljøterapeutisk metode. Det betyder, at du bliver en del af et miljø, som giver dig mulighed for at udvikle dig i retningen af et bedre liv. Her lærer du også, hvordan du mestrer hverdagssituationer.

Vi går op i at skabe en hverdag med et socialt fællesskab, hvor både patienter, pårørende og personale føler sig trygge på afsnittet. Det er vigtigt for os, at du føler dig hørt, forstået og respekteret.

Din behandling handler om dig, og hvad netop du har brug for. Vi anerkender dig og støtter dig til at opnå dine mål. Vores faggrupper har forskellige kompetencer, som kan hjælpe dig. Vi står ved din side, støtter dig og skaber tryghed og håb gennem hele dit forløb.

Vi deler vores fællesarealer med de andre sengeafsnit i Randers. Vi har bl.a.:

 • Opholdsrum
 • Motionsrum
 • Idrætshal
 • Sansehave
 • Kreativt værksted
 • Bålhytte.

Du kan læse mere om Sengeafsnit A, B, C og D her.

Din indlæggelse

Din behandling tager altid udgangspunkt i dig og dine mest akutte behov. Ingen indlæggelser er derfor ens, selvom diagnosen kan være den samme.

Før indlæggelse

Når du bliver indlagt hos os, vil vi fortælle dig om afsnittet. Her vil vi også informere dig om den behandling, vi tilbyder dig.

For at vi kan have det godt sammen på afsnittet, har vi nogle regler, som det er vigtigt, at du læser og følger. Du kan finde reglerne i vores husorden, som vi udleverer til dig. Vi vil gerne gennemgå husordenen med dig og svare på spørgsmål, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du kan finde vores husorden her.

Hvis du har mulighed for det, må du gerne medbringe:

 • Behageligt tøj
 • Toiletsager
 • Sportstøj
 • Max 1000 kr.
 • Lidt personlige ejendele, f.eks. bøger eller en computer.

Under indlæggelse

Når du kommer ind til os, bliver du modtaget af en læge og en anden behandler. Her taler vi bl.a. med dig om:

 • Årsagen til din indlæggelse
 • Dine symptomer
 • Dine ønsker til indlæggelsen.

Du får som udgangspunkt dit eget værelse med toilet og bad. Du kan dog komme til at dele værelse med en anden patient, hvis vi er presset på plads i afsnittet. Det kan også være, at du skal flytte værelse i løbet af din indlæggelse.

Når du bliver indlagt, får du et tværfagligt team af behandlere. De følger dig og planlægger din indlæggelse sammen med dig og gerne dine pårørende.

Vi finder sammen ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig og laver en plan for din behandling. Du og dine pårørende er med til at lave planen for, hvad der skal ske. Vi inddrager dog kun dine pårørende, hvis du ønsker det.

Din behandling kan bestå af:

 • Samtaler
 • Aktiviteter, f.eks. fælles møder med de andre patienter
 • Fysisk træning, f.eks. yoga, zumba eller stolegymnastik
 • Gå- eller løbegruppe
 • Beroligende metoder, f.eks. kugledyner og sansestole
 • Medicin
 • NADA-behandling
 • Samarbejde med pårørende
 • Samarbejde med f.eks. din egen læge, hjemkommune eller dit kommunale rusmiddelcenter.

Du aftaler med dit team af behandlere, hvornår der er samtaler, hvordan du følger afsnittets døgnrytme og hvor ofte du deltager i aktiviteter.

Sammen undersøger og afprøver vi forskellige metoder, du kan bruge til at håndtere dine problemer og følelser på. Det kalder vi for mestringsstrategier. Det kan både være metoder, du tidligere har haft gavn af, eller helt nye metoder.

Efter indlæggelse

Vi laver sammen en plan for, hvad der skal ske efter din indlæggelse. Planen laver vi, før vi udskriver dig. Ofte vil du fortsætte din behandling et andet sted. Det kan f.eks. være:

 • I en af vores klinikker
 • Hos din egen læge
 • Et kommunalt tilbud.

Du har også mulighed for at få hjælp og støtte i forskellige foreninger og netværk.

Vi beder dig om at skrive en hilsen til andre patienter, når vi udskriver dig. Vores erfaring er, at det kan være en stor hjælp at læse andres historie.

Det kan føles som en stor omvæltning at skulle vende tilbage til din hverdag igen. Her kan du læse om andres oplevelser med at blive udskrevet og få gode råd i forbindelse med din udskrivelse.

Patientvejledninger

I sengeafsnittet har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende er du vigtig. Vi vil derfor gerne involvere dig i behandlingen, da du kan være en støtte for den indlagte og en god samarbejdspartner for personalet. Vi kontakter dig i løbet af den første uge for at planlægge en samtale. Her deltager du sammen med den indlagte og et team af behandlere.

Til samtalen vil vi typisk tale om:

 • hvordan den indlagte har det, og hvordan I mærker det i jeres hverdag
 • hvilke muligheder, der er for behandling
 • hvad der kommer til at ske under indlæggelsen
 • din situation som pårørende, og hvor du kan få yderligere hjælp og støtte
 • samarbejde og inddragelse af dig som pårørende.

Du kan komme ind til os på afsnittet til samtalen, eller vi kan tale sammen over telefonen.

Vi kan kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Du kan få mere information til pårørende på Sengeafsnit A, B, C og D her.

Besøg

Du må gerne komme på besøg på afsnittet. I må være på patientens værelse under besøget. Hvis der kommer børn på besøg, bør du af hensyn til barnet planlægge besøget med personalet.

Vores besøgstider er hver dag fra kl. 8-22.

Børn som pårørende

Som barn kan det være rigtig svært at forstå, hvad der sker, når mor eller far er syg. 

Vi tilbyder familiesamtaler til patienter, der har børn under 18 år. Her kan vi:

 • sætte fokus på børnenes behov
 • tale om sygdommen og hvordan den påvirker hele familien
 • hjælpe jer med at få talt om svære emner
 • vejlede jer om hjælp og støtte fra kommunen, hvis I har brug for det.

Samtalen foregår i et sprog, som passer til barnets alder.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Find vej

Adresse og kort

Klik på billedet for at se vores interaktive oversigtskort med parkeringsmuligheder (via www.m.rm.dk)

Sengeafsnit A, B, C og D

Regionspsykiatrien Randers

Dronningborg Boulevard 15

8930 Randers Ø

Kontakt

Telefon

7847 5600

Telefontid

Sengeafsnit A er bemandet døgnet rundt, så du kan altid ringe til os. Dog er der telefonsvarer fra kl. 9-10 alle dage.

Send mail via borger.dk

Adresse

Sengeafsnit A

Regionspsykiatrien Randers

Dronningborg Boulevard 15

8930 Randers NØ

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp