Hvis du er over 18 år og har symptomer på depression eller bipolar lidelse, kan du blive henvist til Team for Mani og Depression i Horsens.

Om teamet

I Team for Mani og Depression i Horsens udreder og behandler vi dig, der er over 18 år, for affektive sindslidelser, som f.eks.:

Du kan blive henvist til os, hvis du bor i enten:

 • Hedensted Kommune
 • Horsens Kommune
 • Odder Kommune
 • Skanderborg Kommune.

For at starte i et forløb hos os, skal du have en henvisning fra enten:

 • Din egen læge
 • En privatpraktiserende psykiater
 • Et andet sted i psykiatrien.

Dit forløb foregår uden indlæggelse. Du bliver indkaldt til samtaler i enten Horsens, Skanderborg eller Odder. Det afhænger af, hvor du bor - og hvor den første tid er.

Når du kommer ind til os, kan du f.eks. møde:

 • Sygeplejersker
 • Psykologer
 • Læger
 • Lægesekretærer
 • Socialrådgivere.

Dit besøg

Når du har fået en henvisning, indkalder vi dig til en forsamtale med en behandler. Du modtager indkaldelsesbrevet i din e-Boks.

Her taler vi bl.a. om:

 • hvordan du har det
 • hvilke symptomer du oplever.

Du er velkommen til at tage en pårørende og/eller din kommunale støtteperson med. De kan støtte, lytte og bidrage til din behandling.

Vi vurderer dit videre forløb ud fra forsamtalen.

Det er ikke sikkert, at vi kan tilbyde dig et forløb. Det er som regel, fordi et andet tilbud er mere relevant for dig. Hvis det er tilfældet, vejleder vi dig om alternative muligheder, f.eks. et kommunalt tilbud.

Din behandling

Hvis et forløb hos os er relevant, starter vi din behandling.

Din behandling kan bestå af:

Vi samarbejder med dig og dine pårørende om en plan for din behandling. Den tager udgangspunkt i dine behov. Vi inddrager kun dine pårørende, hvis du ønsker det.

Du kan få undervisning i din sygdom

Vi kan tilbyde dig undervisning, hvor du kan lære mere om din sygdom. Undervisningen foregår i en mindre gruppe.

Hver gang taler vi om et bestemt emne. Det kan f.eks. være:

 • hvad der kan være årsagen til din sygdom
 • symptomer
 • hvad du selv kan gøre i dit forløb og din fremtid.

Du kan læse mere om undervisningen her:

Du kan deltage i gruppeterapi

Du kan deltage i forskellige forløb, som foregår i grupper. Grupperne mødes typisk en gang om ugen.

Du kan læse mere om grupperne her:

Når din behandling hos os slutter

Vi kan ikke på forhånd fortælle dig, hvor længe du skal være i behandling hos os. Det afhænger af din situation og behandling.

Når du bliver afsluttet hos os, vurderer vi, om du skal henvises til andre tilbud.

Vi sender også et kort resume af dit forløb til din læge. Herefter kan I sammen følge op på dit forløb.

Din primære behandler kan vejlede dig om kommunale tilbud.

Du kan også altid søge råd og vejledning hos:

Medicinbestilling

Når du er tilknyttet Team for Mani og Depression, kan du bestille medicin via booking.rm.dk eller appen MineAftaler.

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende er du vigtig. Vi vil derfor gerne involvere dig i behandlingen, da du kan være en støtte for patienten og en god samarbejdspartner for personalet, fordi:

 • du har stor viden om vedkommende, der er i behandling
 • du ved, hvad der er gået forud for kontakten til Psykiatrien
 • du ved, hvordan patienten er som person – både i gode og dårlige perioder
 • du ved, hvor længe symptomerne har været der, og måske hvad der kan virke dæmpende eller kan fremprovokere en forværring.
 • du ved, om der er noget særligt i patientens liv, som vi skal være opmærksomme på.

Vi kan kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Børn som pårørende

Som barn kan det være rigtig svært at forstå, hvad der sker, når mor eller far er syg. 

Vi tilbyder familiesamtaler til patienter, der har børn under 18 år. Her kan vi: 

 • sætte fokus på børnenes behov
 • tale om sygdommen, og hvordan den påvirker hele familien
 • hjælpe jer med at få talt om de svære emner 
 • vejlede jer om hjælp og støtte fra kommunen, hvis I har brug for det. 

Samtalen foregår i et sprog, som passer til barnets alder. 

Du kan læse mere om familiesamtaler her.

Møder for pårørende

Hver måned holder vi et møde for pårørende over 18 år. Det er et fælles tilbud for alle pårørende i Regionspsykiatrien Horsens. Her kan du stille spørgsmål og tale med andre i samme situation. 

Du kan læse mere om pårørendemøder her.

Du kan få undervisning om depression

Som nær pårørende til en patient med depression, har du mulighed for at få undervisning, hvor du lærer om:

 • hvad depression er
 • symptomer 
 • hvad du som pårørende kan gøre for at hjælpe
 • muligheder for støtte til dig.

Undervisningen foregår i grupper.

Du kan læse mere om undervisningen her.

Find vej

Kontakt

Telefon

7847 5050

Telefontid

Mandag-torsdag: Kl. 8-15.30

Fredag: Kl. 8-15

Din primære behandler træffes bedst over telefonen mellem kl. 8.30-9 og 12.30-13

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp

Send mail via borger.dk

Adresse

Team for Mani og Depression

Psykiatrisk Klinik 2

Regionspsykiatrien Horsens

Sundvej 30, Indgang K

8700 Horsens