Om teamet

I Team for Retspsykiatri i Horsens behandler vi dig, der er over 18 år, som har en psykiatrisk diagnose og har fået en behandlingsdom i retten.

Du kan få mere information om behandlingsdomme her.

Du kommer i behandling hos os, hvis du bor i enten:

 • Hedensted Kommune
 • Horsens Kommune
 • Odder Kommune
 • Skanderborg Kommune.

Varigheden af dit forløb afhænger af din dom.

Når du kommer ind til os, kan du f.eks. møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Lægesekretærer.

Vi samarbejder bl.a. også med:

 • Sengeafsnit og de andre teams i Regionspsykiatrien Horsens
 • Kriminalforsorgen
 • Kommuner herunder rusmiddelcentre og bosteder.

Dit besøg

Når du kommer hos os første gang, holder vi en samtale med dig. Her deltager en overlæge og en sygeplejerske fra teamet. I de fleste tilfælde deltager din kontaktperson fra Kriminalforsorgen også til den første samtale.

Vi vil gerne have et godt samarbejde med dig. Sammen laver vi en plan for din behandling, som passer til dig.

Din behandling kan bestå af:

Du er velkommen til at tage en pårørende med. De kan støtte, lytte og bidrage til din behandling.

Du får en primærbehandler og en overlæge, som er ansvarlige for din behandling. De følger dig tæt gennem hele dit forløb. Din primære behandler fungerer som tovholder på dit behandlingsforløb.

Det er vigtigt, at du overholder vores aftaler

Dine aftaler med os foregår oftest hos os. De kan dog også foregå i dit hjem eller på dit bosted. Vi tilbyder også videokonsultationer.

Det er vigtigt, at du overholder de aftaler, som vi laver med dig fra gang til gang. Det kan f.eks. være aftaler om, at du:

 • skal tage din medicin
 • ikke skal misbruge
 • ikke skal begå ny kriminalitet.

Hvis du ikke overholder vores aftaler eller udebliver, kan du blive indlagt i henhold til din dom. 

Efter din behandling hos os

Retten har bestemt, at du skal have dom til behandling. Det er også retten, der beslutter, hvornår dommen kan ophæves. Det er derfor ikke muligt at sige, hvor lang tid du skal være i behandling hos os.

Én gang om året vurderer statsadvokaten din dom. Her laver din behandlingsansvarlige overlæge en udtalelse om, hvordan din behandling går. Retten afgør herefter, om din behandling hos os skal fortsætte.

Når din behandling i retspsykiatrien ophører, vurderer vi sammen med dig, om du har behov for at blive henvist til et andet tilbud i Psykiatrien. 

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende er du vigtig. Vi vil derfor gerne involvere dig i behandlingen, da du kan være en støtte for patienten og en god samarbejdspartner for personalet, fordi:

 • du har stor viden om vedkommende, der er i behandling
 • du ved, hvad der er gået forud for kontakten til Psykiatrien
 • du ved, hvordan patienten er som person – både i gode og dårlige perioder
 • du ved, hvor længe symptomerne har været der, og måske hvad der kan virke dæmpende eller kan fremprovokere en forværring.
 • du ved, om der er noget særligt i patientens liv, som vi skal være opmærksomme på.

Vi kan kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Børn som pårørende

Som barn kan det være rigtig svært at forstå, hvad der sker, når mor eller far er syg. 

Vi tilbyder familiesamtaler til patienter, der har børn under 18 år. Her kan vi: 

 • sætte fokus på børnenes behov
 • tale om sygdommen, og hvordan den påvirker hele familien
 • hjælpe jer med at få talt om de svære emner 
 • vejlede jer om hjælp og støtte fra kommunen, hvis I har brug for det. 

Samtalen foregår i et sprog, som passer til barnets alder. 

Du kan læse mere om familiesamtaler her.

Møder for pårørende

Hver måned holder vi et møde for pårørende over 18 år. Det er et fælles tilbud for alle pårørende i Regionspsykiatrien Horsens. Her kan du stille spørgsmål og tale med andre i samme situation. 

Du kan læse mere om pårørendemøder her.

Find vej

Kontakt

Telefon

7847 5070

Telefontid

Mandag-torsdag: Kl. 8-15.30

Fredag: Kl. 8-14.30

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp

Send mail via borger.dk

Adresse

Team for Retspsykiatri

Psykiatrisk Klinik 1

Regionspsykiatrien Horsens

Sundvej 30, Indgang K

8700 Horsens