Om teamet

I Psykiatrisk Akutteam i Horsens behandler vi dig, der er over 18 år og har akut brug for psykiatrisk hjælp og støtte. Et forløb hos os kan være en mulighed:

 • for at forebygge en indlæggelse
 • for at afkorte en indlæggelse
 • hvis du har brug for kortvarig akut behandling uden indlæggelse.

For at du kan starte i et forløb hos os, skal du have en henvisning fra enten:

 • Din egen læge
 • Psykiatrisk Modtagelse
 • En vagtlæge
 • En privatpraktiserende psykiater
 • Et andet sted i psykiatrien.

Vi kan give dig hurtig støtte og behandling i et forløb på op til 12 uger.

Behandlingen foregår enten hos os, over telefon eller video eller i dit eget hjem. 

Din behandling finder sted i tidsrummet:

 • Mandag-torsdag kl. 8.00-20.00
 • Fredag kl. 8.00-15.00

Dit besøg

Når du har fået en henvisning, ringer vi til dig inden for et døgn. Vi ringer dog kun i hverdagene. Her aftaler vi, hvornår du kan komme til en indledende samtale.

Til den indledende samtale taler vi om dit videre forløb. Samtalen tager ca. en time. 

Sammen lægger vi en plan for din behandling. Den kan bl.a. bestå af:

 • Samtaler med udgangspunkt i dine problemstillinger
 • Medicin
 • NADA-behandling (øreakupunktur)
 • Hjælp til at inddrage relevante samarbejdspartnere.

Når din behandling hos os slutter

Når du bliver afsluttet hos os, vurderer vi, om du skal henvises til andre tilbud.

Vi sender også et kort resume af dit forløb til din læge. Herefter kan I sammen følge op på dit forløb.

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende er du vigtig. Vi vil derfor gerne involvere dig i behandlingen, da du kan være en støtte for patienten og en god samarbejdspartner for personalet, fordi:

 • du har stor viden om vedkommende, der er i behandling
 • du ved, hvad der er gået forud for kontakten til Psykiatrien
 • du ved, hvordan patienten er som person – både i gode og dårlige perioder
 • du ved, hvor længe symptomerne har været der, og måske hvad der kan virke dæmpende eller kan fremprovokere en forværring.
 • du ved, om der er noget særligt i patientens liv, som vi skal være opmærksomme på.

Vi kan kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Børn som pårørende

Som barn kan det være rigtig svært at forstå, hvad der sker, når mor eller far er syg. 

Vi tilbyder familiesamtaler til patienter, der har børn under 18 år. Her kan vi: 

 • sætte fokus på børnenes behov
 • tale om sygdommen, og hvordan den påvirker hele familien
 • hjælpe jer med at få talt om de svære emner 
 • vejlede jer om hjælp og støtte fra kommunen, hvis I har brug for det. 

Samtalen foregår i et sprog, som passer til barnets alder. 

Du kan læse mere om familiesamtaler her.

Møder for pårørende

Hver måned holder vi et møde for pårørende over 18 år. Det er et fælles tilbud for alle pårørende i Regionspsykiatrien Horsens. Her kan du stille spørgsmål og tale med andre i samme situation. 

Du kan læse mere om pårørendemøder her.

Kontakt

Telefon

7847 5266

Telefontid

Mandag-torsdag: Kl. 8.00-15.30
Fredag: Kl. 8.00-15.00

Udenfor telefontiden kan du komme i kontakt med os gennem Psykiatrisk Modtagelse på tlf. 7847 5031.

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp

Send mail via borger.dk

Adresse

Psykiatrisk Akutteam

Regionspsykiatrien Horsens

Sundvej 30, Indgang K

8700 Horsens