Om teamet

I Team for Psykoser i Skejby behandler vi dig, som er over 18 år og har skizofreni eller en anden psykosesygdom.

Du kan læse mere om skizofreni og andre psykosesygdomme her.

Du kan blive henvist til os fra:

 • Et andet sted i psykiatrien
 • Din egen læge
 • Vagtlægen.

Du skal desuden bo i enten:

 • Aarhus Kommune
 • Samsø Kommune.

Dit forløb foregår uden indlæggelse. Når du kommer til os, kan du f.eks. møde:

 • Læger
 • Psykologer
 • Recovery-mentorer, som er medarbejdere, der selv har eller har haft en psykisk sygdom
 • Sygeplejersker
 • Sekretærer.

Vi har også socialrådgivere, farmaceuter, farmakologer og fysioterapeuter, som du kan få kontakt til i teamet.

Dit besøg

Når du har fået en henvisning til os, indkalder vi dig til en indledende samtale med en læge eller en psykolog. Du modtager indkaldelsesbrevet i din e-Boks. Her får du også et link til at udfylde et spørgeskema. Du kan læse mere om spørgeskemaet her.

Til den indledende samtale taler vi bl.a. om:

 • Din sygdomshistorie
 • Dine symptomer
 • Dine sociale forhold, f.eks. bolig- og familiesituation
 • Hvordan sygdommen påvirker din hverdag.

Du er med til at bestemme, hvad vi taler om til samtalerne. Vores fokus er altid, hvordan du har det lige nu, og hvilke udfordringer du har i dagligdagen.

Vi laver en behandlingsplan efter samtalen, som skal sikre dig den bedst mulige hjælp.

Din behandling kan bestå af:

 • Samtaler
 • Terapiforløb
 • Undervisning i din sygdom (enkeltvis eller i grupper)
 • Involvering af pårørende
 • Medicin
 • Vejledning om din livsstil
 • Blodprøvetagning og EKG for at sikre at du kan tåle evt. medicin
 • Fysisk undersøgelse, f.eks. måling af blodtryk, vægt og lytte på dit hjerte.

Vi arbejder ud fra F-ACT-modellen. Det betyder, at din behandling er fleksibel og tilpasser sig dine behov. Efter aftale kan vi bl.a. tilbyde dig behandling:

 • På hospitalet
 • I eget hjem
 • Over telefon eller video.

Du er i løbende kontakt med din behandler, som støtter dig gennem hele dit forløb.

Din egen læge og kommune kan også være gode samarbejdspartnere, men kun hvis du ønsker det. De kan f.eks. støtte og vejlede dig om, hvordan du håndterer dine udfordringer bedst muligt.

Vi vil gerne inddrage dine pårørende

Dine pårørende kan være vigtige, når vi skal finde ud af, hvordan vi giver dig det bedste forløb. Vi ved, at din sygdom også påvirker dem.

Vi vil derfor gerne inddrage og invitere dine pårørende med til samtaler. Vi tilbyder også samtaler, hvor dine pårørende deltager uden dig. Vi inddrager dem kun, hvis du ønsker det.

Når din behandling hos os slutter

Vi kan ikke på forhånd sige, hvor længe du skal være i behandling hos os. Det er afhængigt af dit sygdomsforløb.

Når du bliver afsluttet fra os i teamet, fortsætter du typisk din behandling et andet sted. Det kan f.eks. være:

 • Hos din egen læge
 • I et kommunalt tilbud.

Vi hjælper dig med at finde det rette tilbud til dig, inden du slutter hos os.

Nogen vil have gavn af et nyt forløb hos os. Hvis det er tilfældet for dig, vil vi altid samarbejde med dig og din egen læge om det.

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende er du vigtig. Vi vil derfor gerne involvere dig i behandlingen, da du kan være en støtte for patienten og en god samarbejdspartner for personalet. 

Du vil derfor ofte blive inviteret med til samtaler hos os. Vi tilbyder også samtaler med dig alene.

Vi er opmærksomme på dig, dine ressourcer og den situation, du som pårørende står i.

Det er ikke sikkert, at patienten har lyst til, at du er involveret i behandlingen. I det tilfælde er vi nødt til at respektere deres ønske og kan ikke fortælle om behandlingen.

Du er dog altid velkommen til at ringe til os og fortælle om din oplevelse af patientens sygdom. Hvis de ikke ønsker at inddrage dig, vil vi stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Vær opmærksom på at behandleren har journalpligt – også når du ringer.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Find vej

Adresse og kort

Klik på billedet for at se vores interaktive oversigtskort med parkeringsmuligheder (via www.m.rm.dk)

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, Indgang K

8200 Aarhus N

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Kontakt

Telefon

7847 1880

Telefontid

Mandag: Kl. 8-15.30

Tirsdag: Kl. 8-17

Onsdag: Kl. 8-17

Torsdag: Kl. 8-15.30

Fredag: Kl. 8-15

Send mail via borger.dk

Adresse

Team for Psykoser

Psykiatrisk Klinik 1

Afdeling for Psykoser

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Palle Juul Jensens Boulevard 175, Indgang K

8200 Aarhus N

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp