Om enheden

I Enhed for Personlighedsforstyrrelser i Skejby behandler vi dig, der er over 18 år og har en personlighedsforstyrrelse.

Vi kan dog ikke tilbyde dig behandling, hvis det viser sig, at du har en dyssocial personlighedsforstyrrelse.

For at starte i et forløb hos os skal du have en henvisning fra enten:

 • Din egen læge
 • En privatpraktiserende psykiater
 • Et andet sted i psykiatrien.

Dit forløb foregår uden indlæggelse.

Når du kommer til os i klinikken, møder du:

 • Psykologer
 • Læger
 • Sygeplejersker med terapeutisk uddannelse og erfaring
 • Ergoterapeuter med terapeutisk uddannelse og erfaring.

Dit besøg

Når du har fået en henvisning, indkalder vi dig til en indledende samtale med en behandler. Du modtager indkaldelsesbrevet i din e-Boks.

Til samtalen taler vi om:

 • Din sygdomshistorie
 • Dine udfordringer i forbindelse med din diagnose
 • Dine forventninger til behandling.

Du er velkommen til at tage en pårørende og/eller din kommunale støtteperson med. De kan støtte, lytte og bidrage til din behandling.

Samtalen skal hjælpe os med at finde ud af, om dine symptomer og problemer er udtryk for en personlighedsforstyrrelse. Efter samtalen drøfter behandleren med det øvrige team, om det er relevant for dig at få behandling hos os. Du kan blive indkaldt til flere samtaler, inden vi finder det mest relevante tilbud til dig.

Det er ikke sikkert, at vi kan tilbyde dig et forløb. Det er som regel, fordi et andet tilbud er mere relevant for dig. Hvis det er tilfældet, vejleder vi dig om alternative muligheder, f.eks. et kommunalt tilbud.

Din behandling

Vi starter din behandling, hvis vi vurderer, at et forløb hos os er det mest relevante for dig. Din behandling vil bestå af:

Til din individuelle behandling vurderer vi:

 • hvordan vi bedst hjælper dig
 • hvad der er vigtigt for dig at arbejde med.

Efter det kortere individuelle forløb fortsætter du i gruppebehandling med op til otte deltagere og to terapeuter. Nogle gange vurderer vi, at der er behov for yderligere individuelle samtaler.

Du kan læse mere om gruppeterapien her.

Du kan læse mere om din behandling i Enhed for Personlighedsforstyrrelser her.

Personlighedsforstyrrelser og medicin

Vi behandler ikke personlighedsforstyrrelse med medicin. Der kan dog være symptomer i forbindelse med din personlighedsforstyrrelse, som medicin kan være med til at lindre. Det kan f.eks. være:

 • Angst
 • Tankemylder
 • Humørsvingninger.

Måske giver det mening for dig at supplere dine terapeutiske samtaler med medicin. Det kan du tale med din behandler om.

Når din behandling hos os slutter

Vi taler løbende med dig om, hvordan det går med din behandling. Vi taler også om, hvordan det skal foregå, når dit forløb hos os er færdigt.

Ofte vil du have behov for opfølgende behandling et andet sted. Det kan f.eks. være:

 • Hos din egen læge
 • Hos en privatpraktiserende psykolog
 • I et kommunalt tilbud.

Du kan også altid søge råd og vejledning hos forskellige organisationer for patienter og pårørende.

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende kan du være en vigtig person. Du kan være en støtte for patienten og er en vigtig ressource og samarbejdspartner for personalet, fordi du:

 • har stor viden om vedkommende, der er i behandling
 • ved, hvad der er gået forud for kontakten til Psykiatrien
 • ved, hvordan patienten er som person – både i gode og dårlige perioder
 • ved, hvor længe symptomerne har været der, og måske hvad der kan virke dæmpende eller kan fremprovokere en forværring
 • ved, om der er noget særligt i patientens liv, som vi skal være opmærksomme på.

Samtidig har vi selvfølgelig respekt for dig, dine ressourcer og den situation, du som pårørende står i.

Vi kan kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Arrangementer for pårørende

Vi tilbyder også pårørendearrangementer i grupper med andre pårørende, hvor du bl.a. kan få information om:

 • hvad det vil sige at have en personlighedsforstyrrelse
 • de vanskeligheder, personlighedsforstyrrelsen fører med sig - både for dig og patienten.

Du kan læse mere om undervisning i sygdomsforståelse og –forebyggelse her.

Find vej

Adresse og kort

Klik på billedet for at se vores interaktive oversigtskort med parkeringsmuligheder (via www.m.rm.dk)

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, Indgang K

8200 Aarhus N

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Kontakt

Telefon

7847 2170

Telefontid

Mandag: Kl. 8-15.30

Tirsdag: Kl. 8-17

Onsdag: Kl. 8-17

Torsdag: Kl. 8-15.30

Fredag: Kl. 8-15

Send mail via borger.dk

Adresse

Enhed for Personlighedsforstyrrelser

Afdeling for Depression og Angst

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Palle Juul Jensens Boulevard 175, Indgang K

8200 Aarhus N

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp