Venteområde Skejby

Her kan du læse om spiseforstyrrelser hos børn, unge og voksne.

Optagethed af kost, figur og vægt er en uproblematisk del af tilværelsen for mange mennesker. Det er ikke i sig selv sygeligt at fokusere på krop og vægt eller på mad og spisning, så længe dette fokus ikke skubber andre normale hverdagsting til side. Det er vigtigt at kunne se, hvornår et uproblematisk fokus på krop og mad bliver sygeligt.

I Region Midtjylland foregår behandlingen af spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, der har afdelinger i Aarhus og Herning.

Vi håber, at informationen kan være en hjælp til, at du og dine pårørende bliver klogere på spiseforstyrrelser og kommer i behandling, hvis det er nødvendigt. Vi opfordrer til, at du drøfter indholdet med relevante pårørende, venner og behandlere.

Hvad er spiseforstyrrelser?

En spiseforstyrrelse er en psykisk lidelse, der påvirker dit forhold til mad og din vægt og krop. En spiseforstyrrelse påvirker dig også psykisk og socialt. Du vil ofte være træt, trist og have problemer med at koncentrere dig. Mange trækker sig fra venner og familie – både for at undgå spisesituationer, men også fordi man bare ikke kan overskue at være sammen med andre.

En spiseforstyrrelse kan komme til udtryk på mange måder. Har du en spiseforstyrrelse, kan dit mål være at:

 • fokusere så meget på mad, at du slipper for at tænke på negative ting i dit liv
 • være tynd eller at have en bestemt vægt
 • at spise ekstremt sundt eller på en bestemt måde

Måske synes du ikke selv, der er noget galt. Derfor føler du ikke, du har behov for hjælp.

Hvornår er det en spiseforstyrrelse?

Typer af spiseforstyrrelser

Hvorfor får nogle en spiseforstyrrelse?

Der findes ikke én grund til, at man udvikler en spiseforstyrrelse. Herunder kan du læse om forskellige faktorer, der påvirker risikoen.

Sårbarhed

Vindue på værelse i psykiatrien skejby

Udløsende faktorer

Fastholdende faktorer

 

 

De samfundsmæssige og kulturelle faktorer

Symptomer på spiseforstyrrelser

Psykologiske symptomer

Symptomer på BED

Symptomer på anoreksi

Symptomer på bulimi

Andre spiseforstyrrelser

Undersøgelse for en spiseforstyrrelse

Kontakt din læge

Henvist – hvad nu?

Kvinde læser

Undersøgelse

Efter undersøgelsen

 

 

Involvering af pårørende

Hvis du er ved at udvikle en spiseforstyrrelse

Ledsagesygdomme

Fysiske konsekvenser af overvægt

Fysiske konsekvenser af undervægt

Fysiske konsekvenser af kompenserende adfærd

Behandling af spiseforstyrrelser

Om behandlingen

Psykologisk behandling

Undervisning i sygdommen

Dine pårørende er vigtige

Dreng og pige spiller playstation

 

 

 

 

Behandling af BED

Gruppeterapi for BED-patienter

Behandling af anoreksi

Du skal lære at spise igen

Behandling af bulimi

Medicinsk behandling ved bulimi

Indlæggelse for anoreksi og bulimi

Langt de fleste behandles uden indlæggelse. Men ved meget alvorlig anoreksi og bulimi kan behandling under indlæggelse være nødvendigt. Hvis du er under 18 år, vil dine forældre være med i behandlingen og deltage i daglige måltider under indlæggelsen.

Behandlingen under indlæggelse indeholder tre vigtige elementer:

 • Støtte til normalisering af spisning og vægt
 • Behandling med fokus på at støtte dig i at arbejde med tanker, følelser og adfærd, som ligger bag ved og vedligeholder spiseforstyrrelsen
 • Støtte til at genfinde de ressourcer og det livsindhold, som er en forudsætning for en velfungerende hverdag.

Jo bedre du får det, jo mere ansvar vil du få. Du vil derfor blive inddraget mere aktivt i:

 • planlægning og tilberedelse af mad
 • træning i at spise med andre, alene, sammen med familien og sammen med andre udenfor afdelingen
 • planlægning af hjemmebesøg

Dagligdagen i afdelingen er bygget op over et fast ugeprogram, hvor mange af aktiviteterne foregår i grupper. Gennem samværet i grupper kan du genlære færdigheder, som du har mistet på grund af spiseforstyrrelsen. Det gælder både i forhold til spisning, kropsopfattelse og i forhold til at fungere sammen med andre.

Eksempler på gruppeaktiviteter er:

 • Terapi i samtalegruppe
 • Billedterapigruppe
 • Krop og bevægelse
 • Spisedagbogsgruppe.

I hele indlæggelsesforløbet inddrages pårørende, så I kan arbejde sammen mod de anorektiske tanker og handlinger i forbindelse med hjemmebesøg, efterfølgende udskrivning og fortsat behandling uden indlæggelse.

Efter behandlingen

På vej ud af spiseforstyrrelsen

Gode råd til dig, der har en spiseforstyrrelse

Hvilke muligheder er der for forebyggelse?

Hvad kan du selv gøre, hvis du lider af en spiseforstyrrelse?

Gode råd til dig, der er pårørende

Hvad kan pårørende gøre?

Hjælp til pårørende

Tekst på denne side er opdateret november 2021 (version 1.05).

Senest revideret af Line Ranzau Hansen, ledende overlæge ved Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser.

 

Direkte link til denne side: www.print.spis1.ps.rm.dk