Her kan du læse om skizofreni hos børn og unge. 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling står for behandlingen af skizofreni hos børn og unge i Region Midtjylland.

Ventrum Skejby

Hvad er skizofreni?

Hvad er skizofreni hos børn og unge?

 

 

Når jeg går udenfor, kan jeg opleve, at ristene over kældervinduer forsvinder. Så kan jeg få fornemmelsen af at falde ned i hullet. Når jeg så blinker med øjnene, så er ristene på plads.
Nadia 17 år

Hvem får skizofreni?

Hvad skyldes skizofreni?

Der findes ikke kun én forklaring på, hvorfor nogle børn og unge får skizofreni. Både biologiske, psykologiske og sociale faktorer kan udgøre en risiko for, at man får skizofreni. I dag forstås skizofreni ud fra stress-sårbarhedsmodellen. Det vil sige, at nogle mennesker er særligt sårbare overfor belastninger og dermed kan udvikle sygdommen, hvis de bliver udsat for tilstrækkeligt med belastninger.

Biologiske risikofaktorer

Psykologiske faktorer

Sociale faktorer

Stemmen kan sige: "Du dør, næste gang du tager hjem. Så bliver himlen mørk, og du bliver ramt af lynet."
Ida 17 år

Symptomer på skizofreni

Forskellige symptomer

Hallucinationer

Vrangforestillinger

Sprog- og tankeforstyrrelser

Modtagelse i Skejby

Bevægeforstyrrelser

Tab af færdigheder

Kognitive forstyrrelser

Fra milde til svære forløb

Skizofreni og misbrug

 

 

Undersøgelse for skizofreni

Udelukkelse af fysisk årsag til symptomerne

Nogle gange kan folk læse mine tanker. Derfor er jeg nødt til at tænke på kanelsnegle.
Maja 15 år

Speciallæger i psykiatri og specialteamet OPUS

Samtale mellem ung pige og behandler i bua

Typer af skizofreni

Hvilke typer af skizofreni findes der?

Behandling for skizofreni

Tidlig behandling er vigtig

Medicinsk behandling

Kontrol af bivirkninger

Undervisning i sygdommen skizofreni

Behandlingstilbud i OPUS

Indlæggelse

Sygdommens forløb

Gode råd til dig, der har skizofreni

Hvad kan du selv gøre, hvis du lider af skizofreni?

Hvilke muligheder er der for forebyggelse?

Gode råd til dig, der er pårørende

Livet som pårørende

Hvad kan du som forælder gøre for at støtte dit barn?

Hvad kan du som forælder gøre for dig selv?

Tekst på denne side er opdateret januar 2022 (version 1.03).

Senest revideret af: Martin Hansen, overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

 

Direkte link til denne side: www.print.skz1.ps.rm.dk