Her kan du læse om OCD hos voksne.

Psykiatrien i Region Midtjylland behandler OCD i disse teams:

Hvad er OCD?

OCD er en forkortelse for obsessive-compulsive disorder. På dansk også kaldet obsessiv-kompulsiv tilstand. OCD er karakteriseret ved tilbagevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger. De fleste børn såvel som voksne, der har OCD, har både tvangstanker og tvangshandlinger. 

Hvad er tvangstanker?

Hvad er tvangshandlinger?

Oplevelsen af at have OCD

"Jeg forsøgte at kontrollere mine tvangstanker, men jo mere jeg forsøgte ikke at tænke på dem, jo mere fyldte de i mit hoved. Det var umuligt at styre mine tanker, og jeg blev mere og mere overbevist om, at jeg var ved at blive sindssyg."
Kathrine, 24

OCD starter ofte i barndommen

Reaktioner fra pårørende og udenforstående

 

 

Hvorfor får nogle OCD?

Der findes ingen enkel forklaring på, hvorfor nogle mennesker får OCD. Årsagen er ofte et komplekst samspil mellem forskellige faktorer, herunder gener, medfødt sårbarhed og forskellige former for stress og belastende begivenheder.

Faktorer i hjernen

Genetiske faktorer

Andre faktorer

Symptomer på OCD

Mange forskellige tvangstanker og tvangshandlinger

 

 

Tvangstanker vedrørende snavs og smitte og tvangshandlinger i form af hygiejne og rengøring

Tjekkeadfærd

Aggressive og seksuelle tvangstanker

"Jeg var bange for, at hvis jeg fortalte nogen om mine tanker om at skade andre med vilje, så ville de tage afstand fra mig. Og jeg var jo også bange for, om jeg virkelig var en voldelig person, når nu mine tanker kredsede om vold og voldtægt."
RASMUS, 42

Religiøse eller moralske tvangstanker

Hoarding eller samlermani

Tvangstanker om symmetri eller nøjagtighed

Generende ufrivillige forestillinger

Tvangssymptomer vedrørende overtro

Somatiske tvangstanker

Gentagelsesritualer

Mentale tvangshandlinger

Bekræftelsessøgning

Andre former for tvangstanker og tvangshandlinger

Undersøgelse for OCD

Diagnosen stilles på baggrund af samtaler med læge eller psykolog

Samtale i psykiatrien

Behandling af OCD

Der findes to former for dokumenteret effektiv behandling til OCD: Psykoterapi i form af kognitiv adfærdsterapi og medicinsk behandling. 

Læger, psykologer og andre med erfaring i at behandle OCD kan hjælpe med beslutningen om, hvilken form for behandling, der er mest hensigtsmæssig.

Det er vigtigt, at man, før man fravælger noget, får tilstrækkelig information om både medicinsk behandling og kognitiv adfærdsterapi. Så kan man træffe beslutningen på et informeret grundlag.

Derudover er det vigtigt at huske på, at man altid har et valg. Man er aldrig tvunget til at tage medicin eller indgå i et terapeutisk forløb. Og man kan altid trappe ud af behandlingen igen.

Psykoterapi/samtaleterapi

Kognitiv adfærdsterapi tilrettelægges sammen med dig

Behandling med medicin

 

 

Gode råd til dig, der har OCD

Hvad kan du selv gøre, hvis du lider af OCD?

Gode råd til dig, der er pårørende

Er du pårørende til en voksen med OCD?

Tekst på denne side er opdateret august 2021.

Senest revideret af: Mikkel Arendt, specialpsykolog i psykiatri, Klinik for PTSD og Angst, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

Direkte link til denne side: www.print.ocd2.ps.rm.dk