Dreng læser

Her kan du læse om depression hos børn og unge.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling står for behandlingen af depression hos børn og unge i Region Midtjylland.

Hvad er depression?

Depression er en sygdom, der kan ramme alle – både voksne, børn og unge. Når man har en depression, har man i længere tid følt sig ked af det eller bare ikke rigtig glad. Man bliver nemmere træt og orker ikke det samme, som man plejer. Ofte har man også tanker om, at man ikke duer til noget, og at ingenting er sjovt længere. Måske har man også tanker om, at livet ikke længere er værd at leve.

Alle har dage, hvor man er ked af det og synes, alt er kedeligt. Man kan også have dage, hvor man ikke synes, at man særligt god til noget. Men hvis de triste tanker og følelser varer ved i længere tid, har du måske fået sygdommen depression. Og så har du brug for hjælp.

Jeg vidste ikke, hvad det [depression] var. Jeg var bare træt og syntes, alting var kedeligt.
Mark, 15 år

 

 

Kan man blive rask igen?

Hvad skyldes depression?

Man ved ikke præcist, hvorfor nogle unge får en depression, og andre ikke gør. Forskning har vist, at børn og unge er i større risiko for at få en depression, hvis man:

  • Er i familie med en, der har eller har haft en depression
  • Har oplevet andre problemer i sit liv. Det kan være alvorlig sygdom eller dødsfald
  • Har andre vanskeligheder, som fx angst eller koncentrationsbesvær 
  • Har tendens til at have negative forventninger og altid tænker det værste
  • Er stresset i længere tid og bliver udsat for mere, end man kan klare. 

Som regel er der flere forskellige årsager til, at man får en depression. Andre gange er det svært overhovedet at finde en grund.

Symptomer på depression

Der findes forskellige tegn på, at man har en depression. Det er forskelligt fra person til person, hvilke og hvor mange symptomer, man oplever. Her kan du læse om de forskellige symptomer.

Tristhed eller dårligt humør

Tab af glæde og interesser

Mindre energi

Mindre selvtillid

Skyldfølelse

Søvnproblemer

Spisevanskeligheder

Tanker om død og selvmord

Koncentrationsproblemer

Uro og langsomt tempo

Smerter

Angst

Irritation og vrede

 

 

 

 

Undersøgelse for depression

Samtale med behandler

Tal med en læge eller en psykolog

Behandling af depression

Psykoedukation

 

 

Aflastning

Jeg ville gerne have min kammerat på besøg. Mine forældre hjalp mig med at bestemme, at besøgene skulle være korte. De havde også forslag til, hvad vi kunne lave.
Jesper 14 år
Uformel samtale i psykiatrien bua

Psykoterapi

Medicin

Hvordan ved du, at depressionen er ved at gå over?

Gode råd til dig, der har en depression

Lav nogle af de ting, som plejer at gøre dig glad

Kend dine egne grænser

Dreng spiller playstation på psykiatrisk afdeling

Få frisk luft og spis sundt

Gå i seng og stå op på nogenlunde faste tidspunkter

"Jeg var bange for, at mine kammerater ville tro, at jeg pjækkede, hvis de så mig ude, og jeg ikke havde været i skole. Det hjalp, at min klasselærer fortalte dem, at vi havde en aftale om, hvornår jeg skulle gå i skole."
- Signe 13 år

Vær åben overfor dine forældre

Hold kontaken ved lige med dine nærmeste kammerater

Skriv de ting ned, du skal huske

Det skal du huske

Brug tilbud til børn og unge med depression

Gode råd til dig, der er pårørende

Hvad kan forældre gøre?

Bare vi havde opdaget det tidligere. Når vi tænker tilbage, kan vi se, at han har haft det svært i lang tid. Vi troede mest, det var et pubertetstegn, at han hele tiden trak sig tilbage på sit værelse. Når vi spurgte til ham, sagde han jo, at alt var okay.
- Forælder til dreng med depression

Gode råd til forældre

Tekst på denne side er opdateret december 2021 (version 1.03).

Forfatter: Katie Powell, specialpsykolog, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universtetshospital Psykiatrien. 

Senest revideret af: Merete Juul Sørensen, ledende overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

Direkte link til denne side: www.print.dep1.ps.rm.dk