Regionspsykiatrien Horsens

Her kan du læse om autisme hos voksne.

Hvad er autisme?

Autisme er en udviklingsforstyrrelse. Den ses både hos mennesker med normal eller høj begavelse og hos mennesker med udviklingshæmning. Mennesker med autisme kan have vidt forskellige færdigheder. Det er derfor også forskelligt, hvilket behov de har for støtte i dagligdagen.

Tegn på autisme

Kendetegn ved autisme

Omgivelserne påvirker autisme

Flere mænd får en autismediagnose

Hvad skyldes autisme?

Der findes ikke én enkelt årsag til, at man udvikler autisme. Forskning viser dog, at genetik udgør den væsentligste årsag. Her er mange gener involveret. Der findes altså ikke ét gen, som giver autisme.

Forskning har desuden vist, at en del nære slægtninge til personer med autisme har det, man kalder "den brede fænotype". Det betyder, at de har flere træk fra autisme end resten af befolkningen uden at opfylde kriterierne for autisme.  

Miljø har også betydning

Den fremherskende teori er, at den anderledes udvikling begynder i fosterstadiet. Det drejer sig blandt andet om ændringer i forbindelser mellem centrale områder af hjernen.

Genetik kan ikke alene forklare forandringerne i hjernen. På samme måde kan genetik ikke forklare de store variationer, som er inden for autismespektret.

Også ydre omstændigheder har altså betydning. Blandt andet øger for tidlig fødsel og visse påvirkninger af det ufødte barn risikoen. Disse påvirkninger kan fx være infektioner eller giftige stoffer.

I langt de fleste tilfælde af autisme kendes den præcise årsag ikke. Uanset årsag er der dog tale om en medfødt tilstand.  Den giver anledning til en anderledes udvikling af hjernen.

På en måde er jeg frygtelig dårlig udstyret til at overleve i denne verden, jeg er som et rumvæsen, der er strandet uden en orienteringsmanual. Men min værdi som menneske er intakt. Min selvbevidsthed er uskadt. Jeg finder stor betydning, værdi og mening i mit liv – og jeg har ikke et ønske om at blive kureret for at være mig selv. Indse at vi står lige fremmede overfor hinanden, at min væremåde ikke blot er en beskadiget udgave af din måde.
Jim Sinclair - voksen med autisme

Autisme er stadig en gåde

Undersøgelse for autisme

Tværfaglig undersøgelse

Tre kerneområder

Samtale i psykiatrien

 

 

Det varierer, hvordan autisme kommer til udtryk

Autismediagnosen stilles oftest i barndommen

Ledsagesygdomme

Behandlingskrævende psykiske og/eller fysiske sygdomme

Personer med autisme har svært ved at beskrive symptomer

Det var simpelthen ligesom om, at min identitet havde været låst inde i et pengeskab hele mit liv og lige pludselig fik jeg nøglen. Jeg fik lov til at blive den, jeg hele tiden har været. Jeg sammenligner det lidt med, når homoseksuelle springer ud af skabet, altså de bliver jo ikke anderledes, end de hele tiden har været, de står bare lige pludselig ved det, er åbne omkring det og anerkender det hos sig selv, og det var det, jeg kunne med min diagnose, jeg kunne stå frem og sige: ’Det her, det er mig og det er faktisk okay.’
Louise Egelund Jensen - forfatter

Behandling af autisme

Man kan godt udvikle sig

Autisme er livslang. Men adfærd ser forskellig ud i forskellige faser af livet – hvorfor det også vil være nødvendigt at ændre indsatsen igennem livet.
Theo Peeters - specialist i autisme

Forudsigelighed og overblik er vigtigt

Det etiske dilemma

 

 

Gode råd til dig, der har autisme

Hvad kan du selv gøre, hvis du har autisme?

 

 

Jeg oplever tusinde detaljer - ikke en sammenhængende helhed. Når jeg oplever en helhed, er det ikke sikkert, det er den rigtige helhed. Jeg har måske fundet en hel anden sammenhæng end mine omgivelser. Jeg bliver kvalt i en ufattelig stor mængde indtryk. Jeg skal bruge så megen energi på at sortere alle disse input, at jeg bliver overbelastet.
Annie - voksen med autisme

Gode råd til dig, der er pårørende

Hvad kan du gøre som pårørende?

Tekst på denne side er opdateret april 2022 (version 1.04).

Senest revideret af: Ulla Klänning overlæge ved Klinik for Psykoser, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

Direkte link til denne side: www.print.aut2.ps.rm.dk