Før undersøgelsen

Observation af leg

En tværfaglig undersøgelse

Ledsagesygdomme

Høj forekomst af andre børnepsykiatriske vanskeligheder

Tekst på denne side er opdateret marts 2022(version 1.03).

Senest revideret af: Sanne Lemcke, forskningssygeplejerske ved  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.