Samtale med behandler i psykiatrien

Hvad er autisme?

Autisme er en type udviklingsforstyrrelse. Den ses både hos børn, unge og voksne. Hvis man har autisme, sanser og oplever man verden anderledes end de fleste andre. Det betyder fx, at man har sværere ved at forstå og indgå i sociale sammenhænge.

Autisme er karakteriseret ved:

  1. Vanskeligheder med gensidigt socialt samspil
  2. Afvigelser og begrænsninger i kommunikationen
  3. Tendens til særlig adfærd og interesser, som er præget af rutiner, gentagelser, særlige interesseområder og/eller bevægemønstre.

Hvor almindeligt er autisme?

Undersøgelser viser, at cirka 1-2 procent af en befolkning har autismespektrumforstyrrelser. Det vil sige 1-2 pr. 100 personer. 

Antallet af mennesker, der får diagnoserne har været stærkt stigende de senere år. En del af forklaringen herpå er, at fagfolk og forældre er blevet bedre til at opdage børn og unge med autismespektrumforstyrrelser. Det har desuden en betydning, at mennesker med mildere symptomer i dag også får stillet en diagnose.

Et spektrum

Graden af vanskeligheder ved autisme kan variere meget fra person til person. Der er altså tale om et spektrum. I denne tekst vil vi derfor bruge betegnelsen ’autismespektrumforstyrrelser’.

Her er der i den ene ende af skalaen personer, som kun oplever lette vanskeligheder. I den anden ende af spektret ses svære symptomer. Derfor har man behov for intensiv støtte hele livet.

Symptomerne kan desuden være forskellige alt afhængig af, om det er et barn, en ung eller en voksen, der har dem. Det kan også se forskellig ud hos piger og drenge.

Autismespektrumforstyrrelser vil være til stede hele livet. Det er dog vigtigt at huske, at der er gode muligheder for udvikling af færdigheder. Det gælder både socialt og fagligt. Nogle vil dog have brug for mere eller mindre støtte igennem livet.

Video: Autisme hos børn - i skolen

Åbner i nyt vindue via YouTube.
Video om at have autisme i skolen
Åbner i nyt vindue via YouTube.

Video om en hverdagssituation og hvordan den kan blive opfattet af et barn med autisme.

Videoen er produceret af Autismeforeningen i 2011.

 

Forskellige diagnoser

Indenfor ICD-10 diagnose-systemet omfatter autismespektrumforstyrrelser følgende diagnoser:

  • Infantil autisme
  • Atypisk autisme
  • Aspergers syndrom
  • Anden gennemgribende udviklingsforstyrrelse
  • Uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Den specifikke diagnose afhænger af symptomernes sværhedsgrad og i hvilken alder, de viser sig. Nogle får først stillet en diagnose som ung eller voksen. Inden for de næste år overgår Danmark til et opdateret diagnosesystem ICD-11.

Hvad skyldes autisme?

Autismespektrumforstyrrelser skyldes en anderledes udvikling i hjernen.  Årsagerne er fortsat usikre. Formentlig er der tale om arvelige faktorer. De har, måske i kombination med påvirkninger under graviditet og fødsel, betydning for, om man udvikler en autismespektrumforstyrrelse.

Tekst på denne side er opdateret marts 2022 (version 1.03).

Senest revideret af: Sanne Lemcke, forskningssygeplejerske ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

Direkte link til Region Midtjyllands information om autisme hos børn og unge: www.aut1.ps.rm.dk