Lægesamtale psykiatrien

Udelukkelse af andre sygdomme

Undersøgelse hos læge eller psykolog

Typer af angst

Generaliseret angst - overdreven bekymringstendens, ængstelighed og uro

Panikangst– pludselige anfald af svær angst

Jeg har fået mit hjerte og alle andre organer undersøgt masser af gange, så jeg ved, at jeg ikke fejler noget fysisk. Alligevel tror jeg hver gang, jeg får et angstanfald, at jeg får et hjerteslag.
Kvinde 29 år

Agorafobi – fobisk angst for at færdes alene eller udenfor hjemmet

Socialfobi – fobisk angst i sociale situationer

Grader af angst

Alle angstlidelser findes i forskellige sværhedsgrader.

Angst i lettere grad:

Her er man i stand til at føre en normal tilværelse, stifte familie, have venner, tage en uddannelse og passe et arbejde. Angsten kommer kun i nogle situationer, hvor den dog kan være meget generende. Fx voldsom angst forud for en eksamen.

Angst i sværere grad:

Her fylder angsten så meget, at den påvirker én i alt hvad man gør. Svær angst forhindrer én i at leve en normal tilværelse.

Det kan fx være, at man har så svært ved at være sammen med andre, at man helt undgår socialt samvær. Man kan blive isoleret og ensom.

Det kan også være, at man oplever så voldsomme angstanfald, at man konstant er bange for at få et nyt anfald. Derfor tør man måske ikke være alene.

Støtte fra kommunen

Ledsagesygdomme

Flere psykiske sygdomme på samme tid

Tekst på denne side er opdateret i marts 2022. 

Senest revideret af Mikkel Arendt, specialpsykolog, Klinik for PTSD og Angst, Afdeling for Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.